Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Stamboeken Marine, 1813-1940

2.12.14
H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
2004
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.12.14
Auteur: H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
2004

CC0

Periode:

1813-1940

Omvang:

46.00 meter; 693 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In het bestand zijn drie hoofdseries te onderscheiden: de stamboeken en dienststaten van de officieren; de registers van aangenomen manschappen en soldijrollen; de stamboeken van de onderofficieren en manschappen (schepelingen en mariniers). In de stamboeken werd de loopbaan van de militair vastgelegd: naam, geboortedatum en - plaats, namen ouders, gegevens over aanstelling, bevorderingen en ontslag, actieve dienst op zee, krijgsverrichtingen, onderscheidingen e.d. De soldijrollen vormen een onderdeel van de salarisadministratie. Het bestand is niet volledig als gevolg van brand in het ministeriegebouw.

Archiefvormers:

 •  
 • Ministerie van Defensie, 1928-1940
 • Commissariaat-Generaal voor de Marine, 1813-1814
 • Secretariaat voor de Marine, 1814-1815
 • Ministerie van Marine, 1815-1825
 • Ministerie van Marine en Koloniën, 1825-1829
 • Generale Directie van de Marine, 1830-1840
 • Generale Directie van Marine en Koloniën, 1840-1841
 • Generale Directie van de Marine, 1842-1843
 • Ministerie van Marine, 1843-1928
 • Departement van Defensie, Afwikkelingsbureau, 1940-1942
 • Commissariaat voor de Belangen van de voormalige Nederlandse Weermacht, 1942-1945
 • Ministerie van Marine, 1945-1959

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen

Beperkingen aan het gebruik

Materiële beperkingen

Andere toegang

Op enkele series zijn digitale indexen beschikbaar. Het betreft:

 • digitale index Stamboeken Officieren 1814-1868 (oud nr. 2.12.05)
 • digitale index Stamboeken Officieren 1868-1940 (oud nr. 2.12.06)
 • digitale index Stamboeken Schepelingen en Onderofficieren 1860-1901
  (oud nr. 2.12.07)
 • digitale index Stamboeken Mariniers 1814-1888 (oud nr. 2.12.08)
 • digitale index Lijsten van Aangenomen Manschappen
  1814-1906 (oud nr. 2.12.09)

Begin uw onderzoek altijd eerst in deze indexen. Levert dit geen succes op, of zoekt u aanvullende informatie, gebruik dan deze inventaris om andere registers te raadplegen.

Het artikel van drs. G.J.A. Raven, Bronnen van belang voor het onderzoek naar Marinepersoneel, in: H.L. Kruimel e.a., Voorouders gezocht, Inleiding tot de genealogie (Amsterdam 1981) geldt, voor wat de verwijzingen naar de vindplaatsen van de daarin genoemde archieven betreft, als verouderd.

Aanvraaginstructie

Citeerinstructie

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  • De soldijrollen van de Generale werving bevatten gegevens over de aangeworven schepeling: plaats en datum van indiensttreding, gage of soldij, duur der verbintenis en plaatsing op een schip. De lijsten van aangenomen manschappen bevatten dezelfde gegevens alsmede woon- en geboorteplaats, familierelaties, beroep, godsdienst en signalement.

  • De scheepsrollen bevatten gegevens over de schepelingen: namen ouders, geboorteplaats, rang, gage of soldij, bedragen van uitbetalingen of inhoudingen wegens schulden en van welk schip afkomstig en voor welk schip bestemd. De serie bevat ook enige rollen en lijsten van officieren. Gebruik als namenklappers op de scheepsrollen de inventarisnummers 451-452.

  • Zie ook de staten van dienst genummerd 2061-2115 in de inventarisnummers 30-31

  • De namenklappers zijn in deze inventaris zoveel mogelijk geplaatst bij de series waarop ze betrekking hebben. Begin uw onderzoek altijd eerst in de indexen: Levert dit geen succes op, of zoekt u aanvullende informatie, gebruik dan deze inventaris om andere registers te raadplegen.

   digitale index Stamboeken Schepelingen en Onderofficieren 1860-1901
   (oud nr. 2.12.07).

   digitale index Stamboeken Mariniers 1814-1888 (oud nr. 2.12.08)

   digitale index Lijsten van Aangenomen Manschappen
   1814-1829 [1904-1906] (oud nr. 2.12.09).

 • De stamboeken van het personeel der rijkswerven bevatten in het algemeen minder gegevens dan die van het miltaire personeel der Marine. Met name de gegevens van de ouders ontbreken. Vóór 1860 zijn bij de rijkswerven geen stamboeken gehouden. Volstaan werd met de loonadministratie, welke werd bijgehouden in de zgn. betaalsrollen. Een deel van deze betaalsrollen is bewaard gebleven in de archieven van de rijksmarinewerven. In 1915 werden de gegevens vanuit de vastbladige stamboeken overgeschreven op de gemakkelijker bij te houden stamkaarten. Deze stamkaarten, daterend vanaf 1915, zijn niet bewaard gebleven.

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in