Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Stamboeken Marine, 1813-1940

2.12.14
H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
2004
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.12.14
Auteur: H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
2004

CC0

Periode:

1813-1940

Omvang:

46.00 meter; 693 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In het bestand zijn drie hoofdseries te onderscheiden: de stamboeken en dienststaten van de officieren; de registers van aangenomen manschappen en soldijrollen; de stamboeken van de onderofficieren en manschappen (schepelingen en mariniers). In de stamboeken werd de loopbaan van de militair vastgelegd: naam, geboortedatum en - plaats, namen ouders, gegevens over aanstelling, bevorderingen en ontslag, actieve dienst op zee, krijgsverrichtingen, onderscheidingen e.d. De soldijrollen vormen een onderdeel van de salarisadministratie. Het bestand is niet volledig als gevolg van brand in het ministeriegebouw.

Archiefvormers:

 • Commissariaat-Generaal voor de Marine, 1813-1814
 • Secretariaat voor de Marine, 1814-1815
 • Ministerie van Marine, 1815-1825
 • Ministerie van Marine en Koloniën, 1825-1829
 • Generale Directie van de Marine, 1830-1840
 • Generale Directie van Marine en Koloniën, 1840-1841
 • Generale Directie van de Marine, 1842-1843
 • Ministerie van Marine, 1843-1928
 • Ministerie van Defensie, 1928-1940
 • Departement van Defensie, Afwikkelingsbureau, 1940-1942
 • Commissariaat voor de Belangen van de voormalige Nederlandse Weermacht, 1942-1945
 • Ministerie van Marine, 1945-1959

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Afgescheiden archiefmateriaal

Verwante archieven

Van de officieren zijn de benoemings- en ontslagbesluiten (Koninklijke besluiten, KB, gevolgd door datum en nummer) bewaard gebleven in de archieven van de Staatssecretarie 1813-1840 (toegang 2.02.01) en van het Kabinet des Konings / der Koningin 1841-1945 (toegangen 2.02.04 en 2.02.14).

De pensioenregisters van Marinepersoneel (toegang 2.12.38) sluiten aan op de stamboeken.

Het chronologisch geordende verbaalarchief van het Ministerie van Marine (toegang 2.12.01) bevat ook veel documenten over individuele militairen, vooral over officieren. Dit archief is evenwel verre van volledig. Het is moeilijk te raadplegen, omdat de toegangen (indices en namenklappers) over de periode 1845-1940 grotendeels ontbreken. In de stamboeken zelf wordt vaak een verwijzing gemaakt naar stukken in dit archief door middel van een datum en nummer, voorafgegaan door de aanduiding 'Res.'.

Het archief van de Algemene Rekenkamer (2.02.09.01) bevat lijsten van delegaties van scheepssoldijen 1839-1888 (inventarisnummers 5-21). Het archief van het Commandement Maritieme middelen te Willemsoord (2.12.12) bevat nog een aantal stamboekachtige registers (inventarisnummers 1128-1162, 1195-1199 en 1259-1271). Deze zijn evenwel niet bijgehouden door het ministerie in Den Haag, maar door Marine-etablissementen buiten Den Haag.

De scheepsjournalen van marineschepen bevatten achtergrondinformatie. Hierin is onder meer te vinden welke reizen een marineschip gemaakt heeft in de periode dat een officier of schepeling op een schip werkzaam was.

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

 • De stamboeken van het personeel der rijkswerven bevatten in het algemeen minder gegevens dan die van het miltaire personeel der Marine. Met name de gegevens van de ouders ontbreken. Vóór 1860 zijn bij de rijkswerven geen stamboeken gehouden. Volstaan werd met de loonadministratie, welke werd bijgehouden in de zgn. betaalsrollen. Een deel van deze betaalsrollen is bewaard gebleven in de archieven van de rijksmarinewerven. In 1915 werden de gegevens vanuit de vastbladige stamboeken overgeschreven op de gemakkelijker bij te houden stamkaarten. Deze stamkaarten, daterend vanaf 1915, zijn niet bewaard gebleven.

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in