Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

LV / Tuinbouw

2.11.60
CAS 1009
Nationaal Archief, Den Haag
2007
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.11.60
Auteur: CAS 1009
Nationaal Archief, Den Haag
2007

CC0

Periode:

1957-1962

Omvang:

7.00 meter; 232 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale gedrukte, getypte en geschreven documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat de dossierinventaris, agenda's van in- en uitgaande stukken, maand- en jaarverslagen over de periode 1957-1962. Verder zijn er archiefbescheiden met betrekking tot de organisatie, ruimtelijke ordening, onderwijs en voorlichting (rijkstuinbouwconsulenten, publicaties, proeftuinen en voorlichtingsdagen), bedrijfseconomische en financiële aangelegenheden, gewassen, producten en productbescherming en de landbouwluchtvaart. Daarnaast zijn de archieven van diverse (advies)commissies en werkgroepen bij de Directie gedeponeerd.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Landbouw en Visserij/Directie Tuinbouw

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Het archief omvat de periode 1957 - 1962 en is afkomstig van de Afdeling Semi-Statisch Archief van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De begincesuur werd vastgesteld op 1 januari 1957, vanaf deze datum werd het archief in de Centrale Afdeling Post- en Archiefzaken opgenomen.

De eindcesuur was 31 december 1962 en werd bepaald door het opgaan van de Directie Tuinbouw in de Hoofddirectie Landbouwvoorlichting en Onderzoek.

In het archief aangetroffen stukken van voor 1957 hadden betrekking op zaken welke uiteindelijk door de Directie Tuinbouw zijn afgehandeld. Stukken van na 1962 hadden betrekking op de maandverslagen van de Directie Tuinbouw over 1962, deze waren opgemaakt in januari 1963.

De benamingen in het schema werden ontleend aan de taakuitvoering van de Directie Tuinbouw en niet aan de landbouwcode aangezien deze niet exclusief was. Binnen de rubrieken werden de beschrijvingen chronologisch geordend. Voor de archiefbescheiden waarin de taak van de Directie Tuinbouw betrekking had op de organisatie en het personeel van diensten en instellingen die eveneens onder de Directie Landbouw ressorteerden is een aparte rubriek opgevoerd (Aangelegenheden betreffende de organisatie en het personeel van diensten en instellingen die onder de Directie Landbouw ressorteren). Richtte de taak van de Directie Tuinbouw zich op de taakuitvoering van voornoemde instellingen dan zijn die beschrijvingen in de daarvoor opgevoerde rubrieken geplaatst. Commissies waarvan de Directie Tuinbouw het secretariaat voerde zijn apart achter in de inventaris opgenomen.

Tijdens de bewerking werden voornamelijk verzameldossiers aangetroffen. Wanneer na de selectie het verzameldossier nog intact bleek te zijn, werd een onderwerpsbeschrijving gemaakt. Uitgangspunt bij de beschrijvingswerkzaamheden was de doos, dit betekent dat er binnen een doos geen onderverdelingen gemaakt zijn.

De omvang van het archief bedroeg voor de bewerking 19,4 meter. Tijdens de bewerking werd het archief gesplitst in 13,5 meter te vernietigen en 5,9 meter te bewaren bescheiden, hetgeen een vernietigingspercentage opleverde van 69,6%. De selectie vond plaats aan de hand van de vernietigingslijst van het Ministerie van Landbouw en Visserij van 29 december 1966, bovendien zijn er een drietal incidentele vernietigingscategorieën gevormd. De te vernietigen bescheiden zijn voor vernietiging afgevoerd naar Lignac & Levison bv in Apeldoorn.

De te bewaren bescheiden zijn na bewerking teruggezonden naar de beheerder.

Verantwoording van de bewerking 2006

In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, is door de Centrale Archief Selectiedienst in 2005 het archiefbestand herbewerkt. Op aanwijzing van het Nationaal Archief werd de indeling van de bestaande inventaris herzien. De beschrijvingen van de bestaande inventaris zijn overgenomen en waar nodig aangepast. Voor de materiële staat van het archief is de bewerking uitgevoerd conform de brochure 'Om de kwaliteit van het behoud, normen goede en geordende staat', uitgave Beekhuis/Hol 1993 van de Rijksarchiefdienst/Pivot.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in