Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Microfiches BS Geboorten Paramaribo

2.10.61
NAS
Nationaal Archief, Den Haag
2004
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.61
Auteur: NAS
Nationaal Archief, Den Haag
2004

CC0

Periode:

oudste stuk - jongste stuk: 1828-1974

Omvang:

184 inventarisnummers;

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriftem.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Deze toegang omvat een beschrijving van de microfiches van de Geboorte- en Erkenningen-registers van Paramaribo uit het Landsarchief van Suriname. Het Nationaal Archief bezit dus géén originele registers.

Archiefvormers:

  • Burgerlijke Stand Suriname

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  • Bijna alle inventarisnummers bevatten meerdere, genummerde, microfiches. In de opsomming onder het inventarisnummer wordt bij elk microfiche aangegeven welke folionummers het bevat met daarachter de desbetreffende maanden.

  • Bijna alle inventarisnummers bevatten meerdere, genummerde, microfiches. In de opsomming onder het inventarisnummer wordt bij elk microfiche aangegeven welke folionummers het bevat met daarachter de desbetreffende maanden.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in