Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Cie. Gedragingen- en Onderscheidingen KNIL

2.10.58
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1999
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.58
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1999

CC0

Periode:

1943-1952
merendeel 1946-1950

Omvang:

14.50 meter; 2916 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat materiaal over de werkwijze van de commissies, stukken over de krijgsraden te velde, stukken over specifieke gebeurtenissen (desertie, diefstal, collaboratie, misdragingen en muiterij) en ongeveer 950 persoonsdossiers betreffende misdragingen en ruim 1700 persoonsdossiers betreffende onderscheidingen.

Archiefvormers:

  • Commissie Gedragingen en Onderscheidingen van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger
  • Commissie Gedragingen van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger
  • Commissie Onderscheidingen van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Bij besluit van 27 februari 1946 nr. 0.10.1.15 van de adjudant-generaal van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) te Batavia werd de Commissie Gedragingen en Onderscheidingen ingesteld. Nog geen vier maanden later werd dit besluit herzien en bij besluit van 6 juni 1946 nr. 0.10.1.41/IA werd de tweeledige taak van de commissie opgedragen aan twee afzonderlijke commissies onder de naam Commissie Gedragingen en Commissie Onderscheidingen.

De Commissie Gedragingen werd opgedragen de legercommandant als volgt te adviseren: 'Omtrent de noodzakelijkheid of de wenselijkheid tot het nemen van maatregelen ten aanzien van officieren, militairen beneden de rang van officier en tot het leger behorende burgerlijke ambtenaren, die in het tijdvak van 7 december 1941 tot 15 augustus 1945 op enigerlei wijze met de vijand hebben samengewerkt, dan wel gedurende de oorlog of bezettingstijd zich in algemene zin zodanig onwaardig hebben gedragen, rekening houdend met de door hen beklede rang en/of functie, dat zij geacht kunnen worden hierdoor het vertrouwen van hun meerderen, van de ondergeschikten of van de samenleving te hebben verloren'.

De Commissie Onderscheidingen moest advies uitbrengen 'omtrent de toekenning dan wel indiening van voordrachten tot toekenning van onderscheidingen en andere beloningen aan hen, die zich jegens de koningin en de staat of jegens de maatschappij op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt door daden van moed, beleid en trouw, beproefde vaderlandsliefde, plichtsbetrachting of bekwaamheid, dan wel zich op andere wijze een onderscheiding, beloning of ereteken hebben waardig gemaakt'.

De beide commissies maakten onderdeel uit van het kabinet en stonden onder rechtstreekse leiding, bevelen en aanwijzingen van de adjudant-generaal van het KNIL. Tot voorzitter van de Commissie Gedragingen werd kolonel van de infanterie J.H. Cox benoemd, bijgestaan door de leden F. van Leeuwen en H. Poulos, respectievelijk kolonel van de cavalerie en kolonel titulair van de infanterie. Kolonel Cox zat tevens de Commissie Onderscheidingen voor, daarbij terzijde gestaan door de leden luitenant-kolonel van de infanterie H. van Altena en luitenant-kolonel van de genie A. van Hillegondsberg.

De beide commissies hebben hun werkzaamheden tot de opheffing op 1 mei 1950 uitgeoefend. De werkzaamheden van de Commissie Gedragingen waren toen volledig beëindigd, de afhandeling van de werkzaamheden van Commissie Onderscheidingen werden, voor zover nodig, overgenomen door de adjudant-generaal van de Nederlandse Legerstrijdkrachten in Indonesië. De verdere behandeling van de nagekomen zaken van de Commissie Onderscheidingen kwamen, gezien hun ruime ervaring op dit gebied, terecht bij de 6e afdeling van het Ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen. Aan dit ministerie werden ook de archieven van de beide commissies overgedragen.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in