Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Koloniën / Stamboeken Militairen KNIL Oost- en West-Indië

2.10.50
I. Heidebrink
Nationaal Archief, Den Haag
1994
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.50
Auteur: I. Heidebrink
Nationaal Archief, Den Haag
1994

CC0

Periode:

1815-1954
merendeel 1815-1949

Omvang:

50.00 meter; 860 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De stamboeken en pensioenregisters bevatten persoonsgegevens van militairen in Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen uit de periode 1815-1949. Die gegevens betreffen standaard geboorteplaats en -datum van de militair, namen ouders, signalement en de militaire loopbaan waaronder rang, wapenonderdeel, krijgsverrichtingen, internering, onderscheidingen en pensioenen. De stamboekgegevens zijn ontsloten door - deels digitale - naamklappers per serie, die verwijzen naar nummers waaronder de militairen zijn ingeschreven (stamboeknummers) of naar de pagina's (folionummers) van de registers. Er is dus geen algemene index op de namen van al deze militairen. Een aantal van deze naamklappers staat op microfilm in de studiezaal Verfilmde Bestanden.

Archiefvormers:

 • Generale Directie voor de Koophandel en Koloniën 1815-1818
 • Ministerie van Publiek Onderwijs, Nationale Nijverheid en Koloniën / Administratie voor de Koloniën 1818-1824
 • Ministerie van Nationale Nijverheid en Koloniën / Administratie voor de Koloniën 1824-1825
 • Ministerie van Marine en Koloniën / Directie voor de Zaken van de Koloniën 1825-1830
 • Ministerie van Waterstaat, Nationale Nijverheid en Koloniën / Administratie voor de Koloniën 1830-1831
 • Ministerie van Nationale Nijverheid en Koloniën / Administratie voor de Koloniën 1831-1834
 • Ministerie van Koloniën 1834-1840
 • Ministerie van Marine en Koloniën 1840-1841
 • Ministerie van Koloniën 1842-1945
 • Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen 1945-1949
 • Ministerie voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen 1949-1952
 • Ministerie van Overzeese Rijksdelen 1952-1959

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Geachte heer,mevrouw,

Mijn naam is Robert Klots en ik ben geboren op 11-11-1950 te Manado, Indonesie. Nu ik ouder ben zou ik graag willen weten wat de oorspronkelijk naam was van mijn opa Klots. Ik weet dat hij geboren is in Afrika. Zijn naam is toen veranderd net zoals velen die vertrokken zijn naar Indonesie.
Mijn kinderen willen graag weten wat hun eigenlijke naam dan zou zijn.
Er zijn al veel familie leden bezig geweest om de stamboom te maken. Helaas is de echte naam van onze opa nog niet bekend.

Mogelijk kunt u mij helpen of u weet waar ik dat dan kan informeren.

Graag ontvang ik van u een positief bericht

dhr. R. Klots, Graaf Gerolf 6, 1276 ML Huizen, 06-30664864

Geachte heer,mevvrouw ,Ken iemand die uit curacao militair die naar nederlands-indie gegaan in de periode 1946. Is geweest in java,sumatra,djakarta,bandung,soerabaja,solito. z
Zijn naam is johannes mario martinus geboren 22-10-1926,roep naam PAPA

Ik zoek de voorouders van mijn vaders kant. Mijn vader was dhr. S. Eimers, maar dat is niet zijn oorspronkelijke naam.Hij is geboren 19-06-1913 in Soerabaja (Ned.-Indië)
Graag zou ik zijn juiste naam willen weten en dat van mijn overgrootouders.
In Nederland woonde -en stierf hij in Heerlen (L).

Behalve KNIL-militair was hij ook Gouvernementsambtenaar.(in Ned.Indië)

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

mw R. Eimers
Blauwtjes 116
4814 TP Breda

geplaatst 1 maart 2013 - 12.11.52 uur

Voor mijn nichten in Nieuw - Zeeland zoek ik gegevens over mijn oom Jan, ALBERTS, geboren te Boerakker/ Marum ( Gr.) op 03.02.1929. Hij is eind '40-er jaren als militair naar Nederlands Indië gegaan. Mijn nichten willen graag weten WANNEER hij is gegaan, WAAR hij gelegen heeft en WANNEER hij terug is gekomen. Natuurlijk zijn ook andere bijzonderheden over hem van harte welkom. Iedereen om hem heen, die dit zou kunnen vertellen, is overleden.
Ik ben op deze site terecht gekomen, omdat ik geen idee heb, waar ik deze gegevens zou kunnen vinden..
HELP!

K.H.v.d.Veen
Hoogezand.

Geachte heer, mevrouw Van de Veen,

Uw reactie is voor behandeling doorgezet naar de afdeling Dienstverlening.

Geachte heer/mevrouw,
Ik zou graag te weten komen waar mijn vader, Jacob David Sahanaja, geboren 17 juni 1925, als militair gelegerd is geweest. Ik weet dat hij het KNIL heeft gediend tot 1951 en dat hij daarna naar Nederland is gekomen met de Kota Inten in 1951. Ik zou graag weten in welk legeronderdeel hij heeft gezeten en wanneer hij in dienst is gekomen. Ik weet dat dit ongeveer 1943 moet zijn geweest, omdat hij toen 18 jaar werd. Ik ben bezig een boek te schrijven en ik wil graag accurate gegevens noteren. Ik hoop dat u mij kunt helpen.
Ik wacht uw bericht met belangstelling af.
Met vriendelijke groet,
Mary-Jane Sahanaja

Geachte mevrouw Sahanaja,
Uw reactie is voor behandeling doorgezet naar de afdeling Dienstverlening.

Geachte Heer / Mevrouw,
Ik zou heel graag willen waar een familie lid gediend heeft en daar ook gestorven is :
Jan Sjoerds Jansma geboren te Uithuizen, Groningen 19 Aug. 1871.
Het enige dat we verder nog weten dat Jan op 14 Jan. 1891 als soldaat gestorven is in N.O. Indie.
Tot nu toe hebbe we ve3rder niets over Jan kunnen vinden.
Ik hoop dat U in staat zal zijn ons te helpen.
Met vriendelijke groet,
Okke Jansma

Mijn vader, Lambert Hurulean, was in 1942 in Noord Sumatra, vanuit KNIL Tangsi Oelele weggevoerd door Japanse Leger naar Birma tot 1945. Mijn vraag is staat hij ook vermeld in de Japanse lijst van POW.

Geachte heer Jansma,

Uw reactie is voor behandeling doorgezet naar de afdeling Dienstverlening.

Geachte heer/mevrouw Hurulean,

Uw reactie is voor behandeling doorgezet naar de afdeling Dienstverlening.

Geachte heer/,mevrouw,

Ik ben op zoek naar de de heer M.J. van Beek, gelegerd in het toemalige Batavia gedurende 1939-1949. De heer Van Beek is vermoedelijk geboren in 1920/1921 te Heerlen of Eindhoven en heeft in de Prins Herndrik-kazerne in Nijmegen gezeten vóór hij als KNIL militair naar Indonesië vertrok. Na de oorlog heeft hjij gewoond in Beverwijk (1951)

Geachte heer/mevrouw,
Ik ben opzoek naar de achtergrond van mijn moeder. Mijn moeder was getrouwd met J.H. van Beek millitair bij de KNIL. In dienst getreden op 4 december 1930 aangemeld in Nijmegen. Geboorte datum van J.H. van Beek 12-10-1912, geboren in Dresden (Duitsland). Op 04-03-1931 is hij vertrokken per schip naar Indië en aangekomen op 04-04-1931 in TJ. Priok ( Batavia). Is in Indië getrouwd met Juliana Sanchez en heeft twee kinderen met haar. In de oorlog is mijn vader door de Japen krijsgevangen genomen en naar Birma afgevoerd en kwam pas in 1946 terug naar Indië. In tussen was mijn moeder overleden op 06-12-1945. Graag zou ik willen weten wie mijn moeder was en eventueel haar familie en haar nationaliteit misschien is dat te achterhalen via de gegevens van mijn vader. Het algemeen stamboek nummer van mijn vader bij de Knil was 89022 .
Met vriendelijke groet,
R.H.E. van Beek

Geachte heer Van Beek,

Uw reactie is voor behandeling doorgezet naar de afdeling Dienstverlening.

Geachte heer/mevrouw,

Ik ben op zoek naar de biologische achternaam van mijn grootvader Gerard Stinissen. Hij was een voorechtelijk kind van Seeske Scheepvaart en is later erkend door Berend Stinissen. Zijn stamboeknummer bij het KNIL was 86169. Hij is getrouwd op 20 april 1932 te djokjakarta en gescheiden op 12..8. 38 te Magelang. Hij is overleden op 16.2.1942 te Sibolga. Ook zouden wij heel blij zijn met wat gegevens over zijn leven.

Geachte heer, mevrouw,

Uw reactie is voor behandeling doorgezet naar de afdeling Dienstverlening.

Ik ben op zoek naar gegevens over mijn opa, Bas(tiaan) Jongste. Als soldaat gelegerd in N-Indie vanaf de jaren 30, in Thailand gevangen geweest onder Japanse overheersing, vervolgens na de oorlog gebleven in N-Indie om daar onderofficier te worden (eerst sergeant, later sergeant majoor). Interneringskaart heb ik gevonden. Uit briefwisselingen van mijn oma aan haar schoonouders begrijp ik dat mijn opa in 1949 per vliegtuig is gerepatrieerd. Hij was toen al terminaal ziek (maagkanker). Ik weet niet wanneer hij is overleden en waar. Kunt u me helpen?

Geachte heer/mevrouw Jongste,

Uw reactie is voor behandeling doorgezet naar de afdeling Dienstverlening.

Geachte heer/mevrouw,

Ik ben op zoek naar informatie over Hubertus van der Loo. Hij was de opa van mijn echtgenoot en was als soldaat gelegerd in Indonisie. Daar heeft hij samen met de inheemse Cashmina een dochter (de moeder van mijn echtgenoot) gekregen. Zij is later opgenomen geweest in een tehuis buitenzorg van de Zusters Urseline.

Op dit moment weten geen stamboekboeknummer of andere gegevens. Alleen dat hij op een bepaald moment gerepatrieerd is. Zijn dochter is toen achtergebleven. Zijn echtgenote is in een eerder stadium overleden.

Vriendelijke groeten

Tanja van Zon-Anderson

Geachte mevrouw van Zon,
Uw reactie is voor behandeling doorgezet naar de afdeling Dienstverlening.

L.S.,
Gaarne zou ik willen weten of bij u meer gegevens te vinden zijn over: Lodewijk Günther, geb. Frankfurt am Main 12 okt. 1792, vertr. naar Ned-Indië v.d. rede van Vlissingen 8 maart 1817 met het schip "Tromp", als soldaat v. Oost Indisch Leger. Ben bezig met Genealogisch onderzoek op deze naam. Grootmoeder was een nazaat van een Gunther. Is het ook bekend met wie hij in Ned-Indië is gehuwd, of is hij na zijn diensttijd weer naar Nederland teruggekeerd.
Bij voorbaat dank.
Beleefde groet, B.Heijden

Geachte mijnheer/mevrouw Heijden,

Uw reactie is voor behandeling doorgezet naar de afdeling Dienstverlening.

Geachte mevrouw/heer,
Wij zijn heel erg benieuwd of er bij jullie in het archief gegevens bekend zijn over onze ouders.
Mij moeder heet Hendrika Beijnon, geboren op 15 november 1928 te Batavia en mijn vader heet Remie van Schukkmann, geboren op 3 november 1918 te Bandoeng. Stamboeknummer van mijn vader is 108418.

Met vriendelijke groet,
Eugenie Jansen-van Schukkmann

Geachte mevrouw Jansen-van Schukkmann,

Uw reactie is voor behandeling doorgezet naar de afdeling Dienstverlening.

Geachte heer, mevrouw,
Ik ben op zoek naar gegevens van mijn betovergrootvader Melchior Bartholomeus de Glint. Hij leefde van 12-07-1838 tot 06-04-1925. In zijn jonge jaren heeft hij gediend in Nederlands Indie. Op latere leeftijd moet hij daar gedeserteerd zijn omdat hij weigerde de inlandse vrouwen toe te laten die op weg waren naar het officierenkamp, tengevolge waarvan hij toen is vastgezet. Hij schijnt met weinig kleren om het lijf gevlucht te zijn uit het militaire strafkamp en eenmaal opgevangen door inlanders, door hen vereerd te zijn als een soort halfgod. Juist vanwege het feit dat hij altijd voor hun belangen opkwam. Kunt u mij aangeven wanneer en op welke militaire basis mijn betovergrootvader gedurende zijn tijd in Nederlands Indie heeft gezeten? Onze familie beschikt helaas over heel weinig informatie m.b.t. zijn tijd en verblijf aldaar. Wat we wel weten is dat hij zich na terugkomst in Nederland heeft gevestigd in de stad Groningen.
Met vriendelijke groet,
B. de Glint

Geachte heer De Glint,

Uw reactie is voor behandeling doorgezet naar de afdeling Dienstverlening.

Ben op zoek naar gegevens over mijn vader Hendricus c.j. Kuijpers. Hij was als marinier(grote beer) gelegerd in Indie. Hij was muzikant. Heb diverse fotos gevonden van ene Tilly en baby Babs en Ik zou graag willen weten of dit zijn kind is. Kan Iemand mij helpen met het vinden van deze personen. Heb fotos beschikbaar.ik zou ze graag ontmoeten .

Alvast bedankt voor de moeite.
Mvrgr.

Geachte mevrouw Kuijpers,

Uw reactie is voor behandeling doorgezet naar de afdeling Dienstverlening.

Geachte heer/mevrouw,

Op 8 sept. 1776 wordt GERARDUS EYKENBERG overgegeven naar het detachment van het Regiment van Kolonel Fourgeoud en gedestineerd naar Suriname in verband met de opstand van de slaven aldaar.
Zijn er (stamboek) gegevens bewaard gebleven van militairen onder Fourgeoud in Suriname?
Graag zou ik willen weten of Gerardus ook daadwerkelijk aangekomen is in Suriname en of hij daar is overleden.
In Nederland zijn verder géén gegevens van hem bekend na bovengenoemde datum.

Uw antwoord afwachtende,
m.v.g.

Esther Eikenberg

Geachte mevrouw Eikenberg,

Uw reactie is voor behandeling doorgezet naar de afdeling Dienstverlening.

L.S.,
Ben op zoek naar gegevens over onze voorouders uit Indonesië, mijn opa heette Charles Lodewijk Palm geboren op 02-07-1900 in Kotaradja of Oelely, Atjeh? en mijn oma heette Josephine Pijman geboren op 07-07-1901 in Kotoradja. Ik zoek dus namen van familieleden van mijn opa en oma, (groot)ouders ,ooms of tantes etc. Mijn oma's vader heette J.A.Pijman gestorven op 22 april 1939. Mijn opa is gestorven tijdens de torpedering van het schip Junyo-Maru op 18 september 1944. Ze hadden 10 kinderen waarvan enkele gestorven zijn in Indonesië,o.a. George Rudolf (Rudi) Palm. De helft van de kinderen is in Amerika gaan wonen en hebben ook weinig informatie.Mijn vader is de jongste thuis (inmiddels 76 jaar oud)en weet niets meer zoals zoveel ouders van kinderen uit Indonesië, jammer. Het kan toch niet zo zijn dat mijn beide grootouders enig kind waren, niet in die tijd en cultuur?
ik hoop dat iemand antwoorden heeft voor ons,

met vriendelijke groeten, B.Palm

Geachte heer, mevrouw Palm,

Uw reactie is voor behandeling doorgezet naar de afdeling Dienstverlening.

Mijn vader Wilhelmus Johannes Antonius Feddema, geboren 28-04-1919 is in 1938 bij het KNIL in dienst gegaan. Hij is circa 10 jaar in het leger daar geweest en heeft de Jappenkampen overleefd. In 1991 is hij overleden. Dit jaar wil ik naar Indonesië en ik zou graag willen weten in welke plaatsen hij geweest is.

Is daarover iets te vinden?

Heel graag zou ik een reactie van u ontvangen.

Geachte mevrouw Feddema,

Uw reactie is voor behandeling doorgezet naar de afdeling Dienstverlening.

op Mijn oom Jan Thijssen (Jo(h)annes Gerardus Hubertus, geb. 27-06-1927 te Beesel) is als dienstplichtig militair naar Nederlands Indië gegaan. Hij is nooit meer terug geweest in Nederland; van zijn (tweede) echtgenote in Indonesië heb ik vernomen dat hij in 1986 in Seroei, Papua, overleden is.

Is het mogelijk om mij aan de beschikbare informatie te helpen over deze oom? Bij voorbaat dank,

Rik Thijssen
Eindhoven

Geachte heer Thijssen,

Uw reactie is voor behandeling doorgezet naar de afdeling Dienstverlening.

Wie heeft informatie over Gerrit en Aafke Bos? Wij zijn met ons gezin in Bandoeng in een kampong geweest? Mijn ouders zijn 40 jaar geleden overleden. Aangezien ik nog heel klein was heb ik geen herinnering aan deze tijd.
Heel graag zou ik in kontact komen met mensen die mijn ouders gekend hebben.

Bij voorbaat dank
Rob Bos

Geachte heer Bos,

Uw reactie is voor behandeling doorgezet naar de afdeling Dienstverlening.

Is het mogelijk informatie te bekomen betreffende eventuele weduwen- en/of wezenrenten of gagementen te bekomen van mijn voorvader Jan Baptista Goffa uit Hamme in België, gestorven op Java op 22/12/1827 in het hospitaal van Magelang - Kadoe.
Waren er en wie betaalde die?
Werden de eventuele rechten overgedragen naar België bij de onafhankelijkheid in 1830?

Vriendelijke groeten,

Bart Goffa
Aalst
België

Geachte heer Goffa,

Uw reactie is voor behandeling doorgezet naar de afdeling Dienstverlening.

Mijn grootvader Jan Bellinga geboren op 02-02-1874 te Veendam en overleden op 10-09-1945 te Idaarderadeel, is volgens overlevering als koloniaal 6 jaar naar Indië geweest. Vermoedelijk is hij eind 1902 of begin 1903 vertrokken. Kunt u mij hierover gegevens verstrekken?
Bij voorbaat dank,
Dini Bellinga

Geachte mevrouw Bellinga. Uw reactie is voor behandeling doorgezet naar de afdeling Dienstverlening.

Mijn vader is in 47-50 in indie geweest verplicht.
Begin jaren 70 heeft hij 3 reünies georganiseerd .Helaas bij zijn overlijden heeft mijn moeder alle papieren af gegeven en weet ik niets meer. Alleen dat hij bij de ltd 750? hij is geboren 29-9-1926 in Oss Theo wildenberg
bvd Ellen

Geachte mevrouw Ellen,

Uw vraag/opmerking is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Mijn oom Leonard Meliezer geeft het Knil Gediend en is op 27-6-43 gestorven in een Japans Gevangenis ,hij was de oudste van 6 kinderen , zijn zus is mijn moeder Reina Meliezer , ze is intussen 86 en dement.
Met een van mijn vere neef zijn we op zoek naar de naam van onze Opa en Oma die de Familie Meliezer aan de familie Andes bonden , zij hadden een Zoon Leonard Andes getrouwd met Eugenie Henriette Smith (mijn over groot vader ) de Andere zoon Johannes Andes getrouwd met Johanne Hendrika Lendwaij in 1883 is zijn over grootvader.
Ik hoorde wel de Naam Tokaya ?

Sorry voor mijn Nederlands ,
Bvd,
Karin

Geachte mevrouw Karin,
Uw vraag/opmerking is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Beste meneer/mevrouw,

Ik heb onlangs een dagboek gevonden van mijn inmiddels overleden opa, Gijs van der Lee (25-09-1924),
die twee jaar in Indie heeft gezeten als OVW-er bij de L.S.K. (Van juli 1945 tot en met 13 juni 1947).
Soldaatnummer: No 319000462.
Zijn dagboek loopt echter maar van juli 1945 tot en met december 1945 en ik mis dus nog 17
maanden van zijn ervaringen overzee.

Op 3 oktober 1945 is hij vanuit Liverpool vertrokken met de Stirling Castle naar Sydney, waarna hij op 12 november vanaf daar is vertrokken op de Moreton Bay naar Penang.
Daar heeft hij enkele maanden gezeten en in december 1945 zat hij in de 4e sectie, 2e compagie te Penang.(Staat op een foto)

Nu ben ik op zoek naar de plaatsen waar hij vanaf februari 1946 tot en met 13 juni 1947 nog meer is geweest.
Volgens oma kwam hij op 13 juni thuis met de Maatsuyker.
Kunt u mij daar misschien bij helpen?

Alvast bedankt voor uw tijd en moeite.

Met vriendelijke groet,

Cobine

Geachte Cobine. Uw vraag is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Geachte mevrouw, heer,
Ik ben op zoek naar informatie over een voorouder die in Indonesië is geweest als militair: Jan Broersma, mijn betovergrootvader (heet dat zo? Hij was de vader van mijn overgrootvader Johan Georg Broersma). Hij was Adjudant onderofficier Indië, gepensioneerd, en volgens informatie die ik heb gevonden Ridder Mill. Willemsorde 4e en 3e klasse. Hij is in december 1862 teruggekeerd uit Indië. Geboortedatum: 4-nov-1826 in Leeuwarden, Friesland, overleden 6-feb-1881 in Leeuwarden, Friesland.
Kunt u mij daar bij helpen?
Met vriendelijke groet,
Diana Pruis

Geachte mevrouw Pruis,

Uw vraag is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Mijn schoonvader Johan Oscar Mesman, geb 15 juni 1922 is tussen 1940 en 1945 als stoker op een schip vanuit Ned. Indie vertrokken naar Curaçao. Wij willen heel graag weten of er dienstplicht was in Ned. Indie en hij om die reden naar Curaçao is gezonden. weet U of er gegevens te achterhalen zijn over zijn vertrek (evt. Met welk schip hij vertrokken is)

Geachte mevrouw Mesman,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Dear Madam/Sir

I'm looking for my fathers mother.I don't have any information on my families heritage at all.
Any help would be greatly appreciated.My dad's name is Francois,Theodore Voorstad.Born 1915.Indonesia
He married my mother in 1945 her name is Clara Hedwig Reinicke.from Sumatra
Can you help, with how to go about this.
Kind regards
Stawny

Dear Stawny,

Your question has been forwarded to our colleagues from services.

Ik ben op zoek naar, of familie van de heer Fiorani, kapitein en waarschijnlijk arts. Hij heeft in Morotai, kamp 158 in januari 1950 mijn oma (j.e. vogelzang-lange) bijgestaan. Graag zou ik met hem of zijn familie in contact komen.

Ik zoek naar gegevens van mijn opa Willem van der Hout
, soldaat in Indie vanaf ongeveer 1910 tot 1928.
Hij kwam uit een dorp in het Westland bij Den Haag ( westerlee?)
Ik ben benieuwd of hij daar een vrouw had al was hij niet getrouwd. Het zou kunnen dat er kinderen zijn en dus familie van mij.

Danielle

Geachte mevrouw, heer,
volgens de overlevering in onze familie, is er ooit een oudoom van mijn vader naar Indié vertrokken , maar er is daarna nooit meer iets van hem vernomen.
Kunt u voor mij nakijken of er een Johannes of Willem Lambartus Koebergen naar Indië is vertrokken? Het moet geweest zijn tussen 1870 en 1900 .
vriendelijke groet,
clazien

Geachte Heer, Mevrouw,

Op verzoek van mijn moeder en tantes ben ik op zoek naar informatie betreffende de diensttijd in Nederlands-Indië van hun stiefvader Johannes Josephus Roosenboom. Hij werd geboren op 19 maart 1885 in Gennep. Waarschijnlijk is hij gedurende de jaren '20 en beginjaren '30 van de vorige eeuw in Nederlands-Indië geweest, volgens eigen zeggen 12 jaar. In 1936 trouwde hij in Gennep met mijn grootmoeder.

Helaas is er verder bij de familie niets feitelijks bekend en wellicht kunt u me verder helpen met de vraag hoe ik aan alle beschikbare informatie kan komen, waarvoor bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,
Martin Knops

Ik ben op zoek naar gegevens over Pieter Dekker, geb 24-1-1878 te Venhuizen me stamboeknummer 60966. Ik weet dat hij adjudant was en enige jaren in Indië heeft gediend. Wat heeft hij daar gedaan als militair? In welke periode? Wanneer weer terug naar Nederland en wanneer overleden?

Dank!

Sylvia

Wij zijn op zoek naar de gegevens van Theodurus Hubertus KLAASSENS geb.1-11-1888 in Maastricht, gehuwd 28-08-1912 in Arnhem: Hij was toen al militair. Toen of wat later zat hij bij het K.N.I.L. als dirigent in het muziekkorps. Hij heeft met zijn vrouw en in Indie geboren kinderen gewoond in Weltevreden/Batavia. hij is uiterlijk in 1930 of eerder gepensioneerd en teruggekeerd naar Nederland Maastricht).hij overleed daar eind november 1947. Bij welke onderdelen zat hij, in welke woonplaatsen en op welke adressen verbleef hij met zijn gezin.
Wil u mij wegwijs maken en zijn de stukken door te sturen per mail? Al vast hartelijke dank voor uw hulp, Charles

Mijn vader. Pedro Felis Casimiri, geboren 22-02-1897 te Curacao, is als jongeman, met een detachement uit Curacao, naar Oost Indie gezonden.
Graag zou ik willen weten bij welk onderdeel hij gediend heeft, in welke rang en in welke tijd.

U bij voorbaat dankend,

Geachte heer/mevrouw,

Wij zijn op zoek naar meer informatie over mijn opa. Zijn naam is Hubertus Antonius van Gorp. Hij is geboren op 25 maart 1929 in Waspik. Hij was gestationeerd in Nederlands Indië en ik zou heel erg graag willen weten welke functie hij heeft bekleed binnen de Nederlandse landmacht.

Met vriendelijke groet van,
Esther van Gorp.

Geachte mevrouw van Gorp,

Als uw grootvader bekend staat bij het ministerie van defensie als A.H.M van Gorp dan behoren zijn gegevens tot de collectie BRIOP in Kerkrade, welke nog niet openbaar toegankelijk zijn vanwege privacy redenen. Op de onderstaande website kunt u een aanvraag doen om de gegevens van uw opa in te mogen zien.

www.defensie.nl/onderwerpen/archief/inhoud/persoonsarchief

Met vriendelijke groet,

Mijn overgrootvader van moeders zijde is W.J.Coenen, overleden in juli 1961, was toen 100 jaar, is geboren in juni 1861.
Hij was lid van de Raad van State in Nederlands Oost-Indië.
Wanneer, waar, hoelang?
Wat is er over hem bekend?
Alvast mijn dank bij eventuele positieve informatie.
Met vriendelijke groet,
Annelies Jansen- van Kleef.

Geachte mevrouw Jansen- van Kleef. Ik heb uw vraag doorgezet naar de afdeling Dienstverlening.

mijn opa heeft als militair gediend in ned indie. hij heeft daarvoor 2 onderscheidingen gekregen, nl de bronzen medaille op 19 july1909 en een ereteken met gesp met nr 57232 op 30 november 1910.
Mijn opa heette Frederich Hoffmann geboren in neurenberg duitsland.
Ik zou graag willen weten hoe die onderscheidingen eruit zien en of er een foto van mijn opa in het archief ligt.
Hij is getrouwd op 22 oktober 1913 met een inlandse vrouw Kasmanih en had toen al een dochter, genaamd Marie en een zoon genaamd Paul.
Hi is gestorven in 1925.
Ik zou zo graag een foto van hem willen hebben.

Graag zie ik uw reactie tegemoet.

Mijn naam is Ronald Schubert, geboren in Bandung in Indonesië op 5 maart 1951.
Mijn vader is Karel Paul Schubert, geboren in Kemuntungan in Indonesië op 23 juni 1914.

Graag zou ik willen weten hoe mijn opa Schubert heet en waar hij vandaan is gekomen. Ik heb begrepen dat hij een KNIL militair was, maar van oorsprong uit Oostenrijk/Duitsland en vanuit Nederland als KNIL militair vertrokken naar Indonesië, wellicht vanuit Den Helder met als verrekpunt Harderwijk/Nijmegen.
Deze gegevens zijn echter niet na te gaan.
Bij voorbaat dank en ik zie graag uw reactie tegemoet.

Geachte M,
Graag zou ik willen weten of mijn voorvader MARINUS SLABBEKOORN geb. te Waarde 1785 na de slag bij Waterloo als Flankeur en vertrokken op 15-10-1815 met de 1e Expeditie met het schip Admiraal Evertsen naar de Oost in de 21e Bat. Oost-Indische Infanterie, en sindsdien spoorloos, dezelfde is als de Marinus Slabbekoorn, geb. Waarde 1785/86 die ik in het boek Geschiedenis van de Nederlandse Zending en Overzeese Kerken BANDA 1795-1923 tegenkwam.
Op Banda Neira was deze Marinus Korporaal in het Garnizoen Banda.
Hij is gevraagd door de Kerkenraad te Banda Neira als Voorlezer, Koster en Doodgraver, tevens onderwijzer.
De Commandant der troepen is verzocht door de Kerkenraad Slabbekoorn te ontslaan uit de dienst, wat ook is gebeurt in 1820.
Hij moet weer getrouwd zijn voor of in 1818 met Johanna Petronella Schoebert, geb 1799.
Bij voorbaat hartelijk dank

Geachte heer Staal,

Ik heb uw vraag doorgezet naar mijn collega's van de afdeling dienstverlening. Zij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

L.S.,
Na grondige lezing van de bladen van 2 Stamboeken van mijn (stief)grootvader Johannes Josephus Roosenboom (geb. 19-03-1885, onderdeel Koloniale Reserve, doorlopend nr. 6124, stamboeknr. Indië 70583) valt mij het volgende op:
* in de rechterkantlijn is geschreven 'Voll. Stamb. 47454'
* rechtsonder staat een stempel met de tekst 'Koloniën strafboek 3363'
* bovenaan bij zijn info in kolom 5 staat 'Zie no. 2670'
* in kolom 3 bij zijn gegevens is genoteerd '42990'
Wat betekenen deze toevoegingen in het Stamboek en welke informatie kan ik hier nog vinden ?

Met vriendelijke groet,
Martin Knops

Ik ben op zoek naar gegevens over mijn echte vader en moeder, Bartholomeus Van der Puyl en Jeanette Christina MACKAY woonde in Bandung??,zij schijnt daar overleden te zijn voor of rond 1965 of na, waar ik geboren ben in 1950,1949 mijn zusje Beatrix van der Puyl mijn geboorte ackte nummer 112/1950 Bandung, vader in leger, heeft gediend vermoedelijk periode 1946-1949 en we zijn op schiphol aan gekomen met leger vliegtuis schiphol in 1952 voorjaar??we hebben in een opvang kamp gezeten daar moeder op genomen werd, wegens geestens gesteldheid, we hebben gewoond met tweede vrouw en is daar gehuwt in Amsterdam, Jan de Lautertraat 153, 18 maart document 1953-1955??? graag zou ik weten de naam van mijn opa van moeders kant en de naam van haar moeder, vader is naar Amerika vertrokken met zusje en 2e vrouw Hetty....artikel Sandiego Times.US, daar mijn vader nooit meer contakt na zijn vertrek wou hebben, zit ik met vraagtekens,alvast bedank
Met een vriendelijke groet in afwachting van Uw antwoord

Ben geboren onder de Naam Bartholomeus Robert Van Der Puyl, alle betrffende papieren zijn in der loop der tijdens brand en overstroming zoek geraakt, ook mijn toe malig paspoort

Geachte heer Meihuizen,

Ik heb uw vragen doorgezet naar mijn collega's van het Centraal Bureau voor Genealogie en de afdeling dienstverlening. Zij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik ben op zoek naar Leen(erd) (den) Harto(o)g. Soldaat te Palem. 5NP v.a. Ba...
nummer 360822142
Wie kan mij verder helpen met gegeven over deze persoon

Vriendelijke groeten Andre Vink

Geachte heer Vink,

Ik heb uw vraag doorgezet naar onze afdeling Dienstverlening. Een collega zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte Mevrouw / Meneer,

Ik ben op zoek naar de gegevens mijn grootvader, Johannes Willemsen, die tussen 1912 en 1917 in de West heeft gediend (Suriname).
Kan ik deze gegevens via het internet verkrijgen of moet ik daarvoor persoonlijk naar het archief komen.

Vriendelijke groet Bert Willemsen.

Geachte heer Willemsen,

Ik heb uw vraag doorgezet naar onze afdeling Dienstverlening. Een collega zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

Ik ben op zoek naar de taak die mijn vader vervulde in Indië (Bandoeng) in de periode 1945-1948 zijn naam is Ale van der Heide ,afkomstig uit Oenkerk hij zat in het Friese bataljon.1-9-RI.
Meerdere gegevens zijn welkom.

Geachte mevrouw v.d. Iest - v.d. Heide

Uw vraag is doorgezet naar onze afdeling Dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Mijn opa dhr Frederich Hoffmann heeft in ned indie gediend als fusielier. Hij is geboren in Duitsland. waar kan ik een lijst opvragen cq vinden waar hij opstaat waar hij allemaal is geweest tijdens zijn legertijd. alle reacties zijn welkom

Beste mevrouw Stempher,

Uw vraag is voor beantwoording doorgestuurd naar de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte Mevrouw/Mijnheer, Ik zoek naar informatie over mijn oud-oom: Arend Postma. Zijn Stamboeknummer is:223004.Geboortedatum/plaats:28 januari 1904,Munschersteveld/Gem.Emmen.Volgens zijn Japanse interneringskaart overleed hij op 30 december 1943.Volgens vermelding op zijn graf overleed hij op 31/12 1943.Hij is begraven op het Nederlandse Ereveld Pandu te Bandung, Java. Over locatie van overlijden spreken vermeldingen elkaar tegen. Graag zou ik via uw archieven over de juiste info.beschikken. Er is bevestiging verkregen over zijn middelbare school opleiding:G. A. Van Swieten Tuinbouw/Bosbouw-school Frederiksoord,1920 - 1922. Echter,over zijn vervolg opleiding (HBO) is tot dusver niets gevonden.Wel is bevestiging voor zijn indiensttreding alsTuinbouwkundig ambtenaar- Departement v. Landbouw, Handel & Nijverheid (later Dep. Econ. zaken). Ik zoek informatie over zijn vervolgopleiding, behaald diploma en werk in NL.Kunt u mij verder helpen? Met vriendelijke groet, N.W. V.Leur-Postma.

Geachte mevrouw van Leur Postma,

Uw vragen zijn ter beantwoording doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Mevrouw, meneer

Ik ben op zoek naar de gegevens van de overleden broer van mijn moeder.
Het betreft de heer van der Sneppen, geboren op 10 oktober 1920 en komt uit Tilburg.
Hij maakte deel uit van het Eerste Bataljon Oorlogsvrijwilligers Jagers en is op 8 februari 1947 om het leven gekomen bij een hinderlaag tijdens een patrouille in Nederlands-Indie
Graag hoor ik van u of er iets bij u bekend is.

met vriendelijke groet
Corne Donders

Geachte heer Donders,

Uw vraag is ter beantwoording doorgezet naar de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte heer/mevrouw

Ik ben op zoek naar gegevens van de voorouders van mijn Opa.
Mijn Opa heette Karel Frederik Teunissen , geboren op 25 juni 1886 te Karanganjar ( Timur), uit een relatie van R R Teunissen met een Inlandse vrouw genaamd SANIA ( meer gegevens van haar zijn niet bekend) overleden op 14 januari 1958 te Den Haag. Karel Frederik was KNIL militair, en stond bekend onder stamboeknummer 56466.
Het enige wat mij bekend is dat de vader van mijn Opa, bekend stond onder de naam R.Teunissen, vermoedelijk de voornaam voluit Rikus, maar ook onder de naam R R Teunissen, de voornamen voluit Rikus Reindert (?).Karel Frederik Teunissen, is op 18 december 1913, gehuwd met Augustinus,Constanza,Polina JULLENS, geboren op 16 augustus 1891 te Weltevreden.Vragen die bij mij leven?1. Was mijn overgrootvader R R Teunissen, misschien ook KNIL militair? 2. Zat hij ooit in een Japans interneringskamp?
met vriendelijke groet
Jerry Teunissen

Geachte heer Teunissen,
Uw vraag is ter beantwoording doorgezet naar de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.
Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

L.S., Hoe kan ik meer gegevens vinden van Hermanus Binneman, 2e luitenant der Infanterie in Oost Indissh Leger, overleden Semarang 15-12-1828. Met wie hij gehuwd was en of Adriana Magdalena zijn dochter was, zij was gehuwd met Carl Frederik Günther (familie van mij). Bij Nat. Archief in Den Haag ? Bij voorbaat dank ik u. Met beleefde groet, Ben Heijden.

Geachte heer Heijden,

Uw vraag is ter beantwoording doorgezet naar de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

ik ben op zoek naar gegevens over mijn vader Charles Karel Doenda ( Druif) geb 4-9-1922 te Djatinegara
Weet dat mijn vader bij het K.N.I.L heeft gezeten .
Vriendelijke groet
Corry

Geachte mevrouw Nettenkoven-Druif,

Uw vraag is doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

L.s,
Ik ben op zoek naar gegevens van mijn vader Meine Booms geboren 11 oktober 1926.
Mijn vader heeft gediend in Ned. Indië. en Korea. Zover ik weet heeft hij bij de mijnopruimingsdienst gezeten.
Bij voorbaat dank,

Met vriendelijke groet Joke Verboom Booms

Beste mevrouw Verboom Booms,

Uw vraag om informatie over uw vader is doorgezet naar de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk zal een collega per mail contact met u opnemen.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Gaarne informatie betreffende mijn opa Willem (Wilhelm?) Hiert (spellingwijze onzeker).
Vermoedelijk van Duitse (?) origine. Geboren 1860 (volgens andere informatie 1872) te
onbekend. Volgens de familie-overlevering zou hij (als miltair) in Russische krijgsdienst
via China (?) in NOI zijn beland. En daar hebben gediend bij het KNIL. Hij is overleden
te Weleri (midden Java) in 1942. In tweede huwelijk getrouwd met de inlandse vrouw
Tasem (1891-1960). Samen hadden zij 9 kinderen.
Met vriendelijke groet,
A.Hiert

Geachte A. Hiert,

Uw vraag is doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk zal een collega per mail contact met u opnemen.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Een aanvulling/correctie op het voorgaande. Ik was gisteren iets te haastig met het verzenden van het bericht, dat hierboven is afgedrukt. Correctheidshalve daarom nog het volgende: nièt mijn opa, maar zijn opa (hier verliest de familie-overlevering zich in de nevelen der geschiedenis) belandde als militair - via genoemde Russische krijgsdienst - in NOI, Hij zou dan (mogelijkerwijze) daar in dienst van het KNIL zijn getreden. Bij terugkeer naar Europa bleven zijn twee kinderen achter. Daar de inlandse moeder hen niet kon verzorgen, zoudenzij in een weeshuis zijn beland.
Met excuus voor de aanvankelijke "mis-communicatie". Ik ben benieuwd of deze aanvulling mijnerzijds wellicht nieuwe inzichten opent, vriendelijke groet,
A. Hiert

Geachte heer/mevrouw,

Augustinus Adrianus van Aalst * Den Haag 21 april 1894, dienende bij het Oost Indisch Leger periode 1910-1917, beginnende als manschap, uit dienst als korporaal.
Vertrok vanuit Amsterdam SS Willem I in 1912 naar Batavia. Ik weet dat zijn stamboeknummer is geweest: 71658. In 1917 kreeg hij een paspoort (CV) voor goed gedrag met als volgnummer 1007 of 1017.
In welk Archiefnummer kan ik direct zijn gegevens terug vinden bij het Nationaal Archief, zonder de cassettes bij het CBG te moeten raadplegen?
Met vr. gr. Everardus Rollema

Wij zijn als kinderen op zoek naar waar onze vader Jacob Sikke Havinga 19-10-1927 gelegerd is geweest in Ned. Indie. Uit herinnering weet ik nog dat hij bij de geneeskundige troepen was ingedeeld, werkte als tandtechnieker?
Periode van zijn verblijf 1948 tot .....
Met vr. gr. Janet Havinga.

Geachte mevrouw Havinga,

Uw vraag is ter beantwoording doorgezet naar de afdeling dienstverlening. Een collega zal zo spoedig mogelijk per mail contact met u zoeken.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik ben op zoek naar informatie van J.F.M. KENGEN geboren op 10/11/1923 te Heerlen. Hij was als militair in de oorlog in Indonesie. We weten vrijwel niets over deze periode. Het zal in 1947/1948 geweest zijn

Geachte heer/mevrouw Kengen,

Uw vraag is ter beantwoording doorgezet naar het Centraal Bureau voor Genealogie en onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte mevrouw, meneer,
Ik ben op zoek naar mijn overgrootvader Johannes (Aloysius?) Roest. Hij is als soldaat uitgezonden naar Nederlands-Indie. Dat moet rond 1890-1895 zijn geweest. Waarschijnlijk is hij geboren in Renkum, maar ook dat is niet zeker... Weet u hoe ik meer informatie kan terugvinden?
Met vriendelijke groet,
Ineke Roest

Geachte heer/mevrouw,

Ik ben op zoek naar informatie over mijn Opa Leendert Vermeulen hij zou van 1945 tot juni 1949 in Ned Indië in dienst hebben gezeten. Geboren te Almkerk op 2 december 1912.

Ik heb hem zelf helaas nooit gekend dus ieder beetje informatie is welkom.

Met vriendelijke groet,

Jan Vermeulen

Geachte heer Vermeulen,

Uw vraag is ter beantwoording doorgezet naar onze afdeling dienstverlening en het Centraal Bureau voor Genealogie. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Ook kunt u via deze pagina: http://www.indiegangers.nl/index.php/links/6-indie de weg vinden naar websites die voor uw zoektocht relevant kunnen zijn. Contact zoeken met de Stichting Veteraneninstituut: http://www.veteraneninstituut.nl/ en het Indischherinneringscentrum Bronbeek: http://www.indischherinneringscentrum.nl/ vallen ook aan te raden.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Mijn ouders Jo(hannes) Spoelstra (KNIL-militair) en Aaltje Spoelstra-Miedema woonden met hun beide kinderen (meisjes van 6 en 4) na de oorlog op Rappang (Zuid-Celebes). Heeft iemand foto's van de kazerne daar, want ze woonden 'beschermd'.
Voor de oorlog woonden ze in Magelang (volgens de interneringskaart van mijn vader) aan de Gelriaweg. Heeft iemand een plattegrond van Magelang van vlak voor WOII of eventueel een foto van die weg?
Heeft iemand een oude foto van het Zendingsziekenhuis in Magelang. Mijn zusje werd er in 1942 geboren.

Geachte Goff Spoelstra,

Wellicht kan het Indisch herinneringscentrum Bronbeek u verder helpen bij de zoektocht naar foto's. http://www.indischherinneringscentrum.nl/

Op de website van het Geheugen van Nederland kunt u foto's vinden die iets te maken hebben met Magelang http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/zoekresultaten/pagina/3/magelang...

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte,

Mijn opa, Johannes Cornelis de Bondt (Joop), heeft vier jaar (1945-1949) gediend in Indonesië. Hij was samen met zijn broer Jan de Bondt onderdeel van het 1-5 R.I. Samen met mijn moeder ben ik op zoek naar meer informatie over hem specifiek. Over de 1-5 R.I. is redelijk wat informatie te vinden, maar helaas vinden we weinig informatie over hem zelf terug.

Mogelijk is er nog informatie te achterhalen?

Met vriendelijke groet,
Rianne

Beste Rianne,

Uw vraag is doorgezet naar onze afdeling dienstverlening en het Centraal Bureau voor Genealogie. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Voor mijn oom in Canada ben ik op zoek naar gegevens over Johannes Cornelis Vermeer geb. 3 febr. 1900 te Delft.
Hij is voor zijn dienstplicht geplaatst in Indie.
En nooit meer terug gekomen naar Nederland.
Nooit meer iets van gehoord via internet al wel de volgende informatie gevonden.
Getrouwd met Wilhelmina Lapre in 1930 te Magelang Midden Java
Overleden in Hollandia op 29 november 1948.
Kunt u mij zeggen waar hij gelegerd is geweest en voor hoelang, waar is hij heen gegaan na zijn diensttijd
Wat zijn beroep is geweest tot aan zijn overlijden?
Alvast dank voor uw medewerking.
Gonny Hellema

Geachte mevrouw Hellema,

Uw vragen zijn ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening en onze collega's bij het Centraal Bureau voor Genealogie. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Wat zijn de kosten voor het opvragen van gegevens vd het stamboek. Ik vraag dit voor iemand anders.

Met vriendelijke groet,
Liesbeth

Beste Liesbeth,

Aan het opvragen van gegevens uit het stamboek zijn geen kosten verbonden. Alleen als u besluit om een scan te laten maken worden er kosten gerekend.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte mevrouw, mijnheer,
Ik vond op een Overzicht van stamboeken en andere bronnen betreffende militairen 1795 -1950 de volgende gegevens van mijn grootvader:

Monfils Charles Louis Jacques Stamboek van
Semarang 8 oktober 1859 Geb. plts en datum
Monfils Jacobs Johannis vader
Sarina moeder
OIB Inv. 362 folio 6974
2.10.50

Is het mogelijk om (meer) gegevens hiervan op te vragen. Ik dank u bij voorbaat.

Met vriendelijke groet
Theo

Beste Theo,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening en onze collega's bij het Centraal Bureau voor Genealogie. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

Ik ben op zoek naar informatie over Mathias Wangge, geboren op 4 maart 1933 te Nuatu, Flores, Indonesië. Hij is als militair in dienst geweest van het KNIL. We weten vrijwel niets over de precieze periode. Is het mogelijk om (meer) gegevens hiervan op te vragen? Bij voorbaat hartelijk dank.

Beste Manou,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening en onze collega's bij het Centraal Bureau voor Genealogie. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

Geachte meneer mevrouw graag wil ik een vraag stellen hopelijk kom ik verder met mijn zoektocht ik zoek familie mass noor Mijn vader heb gedient in nederlands indie ik denk 1940/1945 . Mijn vader heb daar een lief haar naam is mass noor ook heeft zij een dochter waar mijn vader de vader van is mijn half zusje ik weet geen naam helaas leefd mijn vader niet meer zijn grote wens dat ik contact kan krijgen via deze weg ik ben allang deze zoektocht begonnen sinds een paar jaar op internet en weet niet waar ik moet beginnen Ik heb echt hulp nodig.Ze komt van eiland java west streek tasikmaya ik heb wel foto.s van haar ze was erg jong daar denk ik mijn veder was denk ik tussen de 18/19 jaar denk ik ook nog erg jong.

Met vriendelijke groeten dieneke brandt

Geachte mevrouw Brandt,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening en onze collega's bij het Centraal Bureau voor Genealogie. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

Geachte heer,mevrouw, mijn vader zat bij de KNIL in Indië en heeft 3 jaar aan de Birma spoorlijn gewerkt. Waar zou ik informatie kunnen vinden hierover, mijn dochter gaat de Birma spoorlijn bezoeken en zou graag de plek opzoeken waar haar opa gewerkt heeft. Zijn hier gegevens over te vinden? Hoop dat u mij verder kunt helpen.
Bij voorbaat dank, groet Wil van Bakel

Geachte mevrouw van Bakel,

Uw vragen zijn ter behandeling doorgezet naar de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op. Wellicht dat uw vader voorkomt in onze index van Japanse interneringskaarten: http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00425

In de index kunt u op de achternaam van uw vader zoeken. En vindt u onder andere informatie over het kamp waar uw vader heeft gezeten.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik heb een vraag over een onderdeel van het Oost Inde Archief m.b.t. het KNIL toegang 2.10.50 en specifiek folio 340. Dat een “Opgave van militairen, die in de controle onbekend schijnen te zijn, en aan welke in O.I. medailles voor trouwe dienst zijn toegekomen, waarvan de extract stamboeken berustten onder het nummer; achter ieder naam aangewezen in de verzameling van Extr. Stamb. medailles.”

Inderdaad staat in die opgave van tientallen militairen ook de naam van de militair met nummer der St. Extr. van de medailles en met toevoeging kreeg de zilveren medaille.

Hierop is in de inventaris gezocht naar die “verzameling van Extr. Stamb. medailles.”, maar die is niet te vinden.

Althans ik kan hem niet vinden. Graag uw advies.

Geachte heer Fickel,

Uw vragen zijn ter behandeling doorgezet aan de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief.

L.S.,

Mijn naam is P.R. van Winsen
LIjsterstraat 15
1781Wc Den Helder
06-50252754

Gaarne zou ik willen vernemen of U in het bezit bent van enige gegevens betreffende;

-Martin Lodewijk van Winsen (mijn opa -vader van mijn vader)
-Jean Jacques Antoine van Winsen (mijn oom - tweeling broer van mijn opa)
- beide geboren te Utrecht op 11-okt-1886

- zij zijn zonen van Jean Jacques Antoine van Winsen en Johanna Jacoba van Winsen (geb Langerveld)

- Martin Lodewijk van Winsen trouwt te Tanggoel op 27-07-1922 met Louise Angenita Carolina Pantekoek (uit dit huwelijk wordt H. van Winsen op 03-06-1924 geboren te Djember (oost Java)
Martin Lodewijk was ten tijde sergeant in het KNIL

-van Jean Jacques Antoine van Winsen is alleen bekend dat hij geinterneerd heeft gezeten in kamp Tjimahi 4 van de japanners, tot aan de bevrijding.

gaarne Uw reactie afwachtend

P. R. van Winsen

Geachte P.R. van Winsen,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet aan onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte heer, mevrouw,
Ik ben op zoek naar de gegevens van S.F. Dompig die tot ca 1803 in Suriname heeft gewoond.
De eerste gegevens laten zien dat hij van 1774 tot 1778 plantage directeur is.
Het vermoeden is dat hij als militair naar Suriname is vertrokken en zich opgewerkt heeft tot directeur.
Mogelijk is hij afkomstig uit Duitsland.
Wellicht kunt u mij verder helpen en weet u welke bronnen ik moet raadplegen om hierachter te komen.
Met vriendelijke groeten,
Joan

Beste Joan,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet aan onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

LS.,
Ik ben op zoek naar een van mijn voorvaderen, t.w. Hermanus Jacobus BORGHART, geb. in Rotterdam
Verdere gegevens heb ik niet, dan alleen dat hij volgens het dossier KNIL 2.10.50 Nr. 468 in het 4e kwartaal 1889 naar Oost-Indië is gegaan op vaartuig 9200. (????)
Hij zou magazijnmeester / militair opzichter der Genie zijn geweest....
Deze gegevens heb ik ergens op een papiertje gevonden bij mijn inmiddels overleden vader.
Kunt u mij aan meer gegevens helpen? geboortedatum, eventueel ook die van zijn vader en moeder en wat hij in de "Oost" heeft gedaan en of en wanneer hij is gedemobiliseerd en vertrokken??

Dank bij voorbaat,
Rob Borghart

Geachte heer Borghart,

Uw voorvader komt in onze index Oost-Indië: Stamboeken Officieren KNIL voor. Het inventarisnummer kunt u reserveren en gratis inzien in onze studiezaal. http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/index/eadid/2.13.04/i...

http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00299/view/NT00299_personen/q/zo...

In de stamboeken zijn de familie- en voornaam van de militair te vinden, de geboorteplaats en -datum, de namen van de ouders, de laatste woonplaats, het signalement en de staat van dienst.

Een snelle genealogische zoektocht op stamboomonderzoek.com levert het volgende resultaat op: http://www.stamboomonderzoek.com/mvanbritsom/getperson.php?personID=I3938

Ook heeft u wellicht iets aan de website www.wiewaswie.nl

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

Beste mensen, Er is een website waar fotos in staan van oud KNIL militairem.
Er stat ook een foto in van mijn vader H.J.van Houweninge.
Ik ben helaas het web adres kwijt , kan iemand me helpen?
Met dank voor de moeite. H.C.L.van Houweninge

In de brij van archiefinventarissen weet ik nu niet meer hoe te zoeken.
Willem Pathuis - geb.16-6-1788 - is als vrijwillig soldaat - registratienr. 14742 - op 6-1-1828 vertrokken naar Oost-Indië. En 28-05-1828 aangekomen in Batavia. Vermoedelijk is hij niet teruggekeerd naar Nederland en kan in Oost-Indië zijn overleden. Gevraagd: bron van eventueel overlijden of ander verloop van zijn leven als soldaat.

Geachte Hendrik van Houweninge,

Was dit een website van het Nationaal Archief?
Wellicht dat ze u bij het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek verder kunnen helpen.
http://www.indischherinneringscentrum.nl/

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte heer Pathuis,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet aan onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Goedendag,

Ik ben zoon van G.H. Kühnen, ik zou graag meer informatie willen hebben over mijn vader.
Hij heeft bij de KNIL gediend van 1947 tot 1950. Graag zou ik meer gegevens over hem hebben, wellicht kunt u hierbij van dienst zijn.

M.v.g.

Kühnen K.J.

Geachte K.J. Kühnen,

Op onze website vindt u een stappenplan http://www.gahetna.nl/vraagbaak/onderzoeksgids/zoek-naar-onderofficieren... om onderzoek te kunnen doen naar KNIL militairen. Daar vindt u tevens meer informatie over de instanties die u verder kunnen helpen.

Uw vraag is tevens ter behandeling doorgezet aan onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik ben benieuwd of er ook een stamboek is van Jean Baptiste Lelong (Le Long)? Hij is vanaf 1856 woonachtig in semarang (Ned. Indie). Zijn vermoedelijke zoon Jean Baptiste Victor Lelong wordt later vermeld als gegageerd militair eveneens in Semarang (aldaar overleden 10 jan 1919, vlak daarvoor wondende in het Oudemannehuis). Wellicht is er ook een stamboek van hem bewaard? Mvg

Geachte heer/mevrouw,

Op onze website vindt u een stappenplan http://www.gahetna.nl/vraagbaak/onderzoeksgids/zoek-naar-onderofficieren... om onderzoek te kunnen doen naar KNIL militairen. Daar vindt u tevens meer informatie over de instanties die u verder kunnen helpen.

Uw vraag is tevens ter behandeling doorgezet aan onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Hallo! Ik ben opzoek naar familie of de achtergrond van mijn oma uit Jakarta . Mariana Adriaens geb 31-05-1950 , ( roepnaam Marianne) haar vader heette Karel Theodoor Adriaens, moeder heette Mariah . volgens zegge was mijn oma 8 à 9 jaar toen zei per boot naar NL kwam , hier is zei geaopteerd door professor J. tinbergen in Den Haag . Oma sprak zelf nergens over en we konden hier nooit wat over vragen . Op internet valt weinig te vinden met de informatie die ik heb . Dus ik plaats dit bericht in de hoop dat iemand haar naam herkent !

Beste Meagen,

Je vraag om informatie over het Indische verleden van je oma is ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening en het Centraal Bureau voor Genealogie. Per mail neemt een collega contact met je op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte Heer, Mevrouw,
Na heel vele vruchteloze zoektochten heb ik het nog niet opgegeven:
Wie is de moeder van mijn overgrootmoeder:
Maria Magdalena Vervoor (of Verwoor)
geboren te Probolinggo, Java 4 december 1846
overleden te Sitoebondo, Java 13 oktober 1932
gehuwd te Probolinggo, Java 3 juli 1871 met:
PFOSTER, Andreas, geboren te Marbach Zwitserland 28 februari 1838
verdere gegevens onbekend.
2 kinderen: Pfoster, Elizabeth Sophia, geb. 24 februari 1872 Probolinggo
ovl. juli 1952?) Sitoebondo
Pfoster, Martha Jacoba geb. 22 augustus 1874 Probolinggo
ovl. 25 april 1910 Sitoebondo.
Wie is mijn BET-OVERGROOTMOEDER???
Haar bijnaam was "Oma Belg"of "Oma Ambon". wat zou kunnen verwijzen naar Belg.Vervoor/Verwoor (vader)
en een Molukse moeder............
Ik ben inmiddels 80 jaar .

vervolg op voorgaande reactie: bij voorbaat dank ik U voor de te nemen moeite.
heel graag zou ik dit raadsel opgeloste zien, nog tijdens mijn leven......

Geachte mevrouw Lippelt,

Uw vraag over het Indische verleden van uw familie is ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening en het Centraal Bureau voor Genealogie. Per mail neemt een collega contact met je op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte Heer/Mevrouw,

Ik ben bezig een boek te schrijven over de genealogie van de familie Monteiro uit Indonesië, en daarbij stuit ik op een lid van de familie waar weinig van bekend is. Het gaat over Adolph Bernard Monteiro, geboren op 21-05-1917 te Manado en overleden circa 1989 te Lembang. Hij heeft in de KNIL gediend en als zodanig in een Japans krijgsgevangenschap gezeten, maar waar weet ik niet. Ik kan geen stamboekgegevens van hem vinden, laat staan dat ik weet met wie hij getrouwd was en kinderen had.Hij opteerde in 1950 voor het Indonesisch staatsburgerschap waar hij in armoede geleefd heeft tot zijn dood. Ik hoop dat U mij kunt helpen met eventuele beschikbare gegevens om een beeld van hem te krijgen.
Alvast bedankt voor Uw moeite, vriendelijke groeten, Herman Oomen.

Vervolg op bovenstaande vraag. Adolph Bernard Monteiro is tijdens de mobilisatie in 1942 in KNIL dienst gekomen.
Na gevangenneming door Japan is hij te werk gesteld om een airstrip aan te leggen op het eiland Amahai, Ambon.

Geachte heer Oomen,

U vragen zijn ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening en het Centraal Bureau voor Genealogie. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte heer Tielman,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening en onze collega's bij het Centraal Bureau voor Genealogie. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

Geachte heer/mevrouw,

Ik ben op zoek naar stamboekgegevens van mijn overgrootvader Jacob Johannes Monfils. Hij zou geboren zijn te Leiden op 19-06-1830 en in Indië militair te zijn geweest. Ik hoop dat u mij kan helpen? Dank alvast.

Met vriendelijke groet,
Theo Monfils

Geachte heer Monfils,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening en onze collega's bij het Centraal Bureau voor Genealogie. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in