Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Koloniën / Stamboeken Militairen KNIL Oost- en West-Indië

2.10.50
I. Heidebrink
Nationaal Archief, Den Haag
1994
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.50
Auteur: I. Heidebrink
Nationaal Archief, Den Haag
1994

CC0

Periode:

1815-1954
merendeel 1815-1949

Omvang:

50.00 meter; 860 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De stamboeken en pensioenregisters bevatten persoonsgegevens van militairen in Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen uit de periode 1815-1949. Die gegevens betreffen standaard geboorteplaats en -datum van de militair, namen ouders, signalement en de militaire loopbaan waaronder rang, wapenonderdeel, krijgsverrichtingen, internering, onderscheidingen en pensioenen. De stamboekgegevens zijn ontsloten door - deels digitale - naamklappers per serie, die verwijzen naar nummers waaronder de militairen zijn ingeschreven (stamboeknummers) of naar de pagina's (folionummers) van de registers. Er is dus geen algemene index op de namen van al deze militairen. Een aantal van deze naamklappers staat op microfilm in de studiezaal Verfilmde Bestanden.

Archiefvormers:

 •  
 • Ministerie voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen1949-1952
 • Ministerie van Overzeese Rijksdelen1952-1959
 • Generale Directie voor de Koophandel en Koloniën1815-1818
 • Ministerie van Publiek Onderwijs, Nationale Nijverheid en Koloniën / Administratie voor de Koloniën1818-1824
 • Ministerie van Nationale Nijverheid en Koloniën / Administratie voor de Koloniën1824-1825
 • Ministerie van Marine en Koloniën / Directie voor de Zaken van de Koloniën1825-1830
 • Ministerie van Waterstaat, Nationale Nijverheid en Koloniën / Administratie voor de Koloniën1830-1831
 • Ministerie van Nationale Nijverheid en Koloniën / Administratie voor de Koloniën1831-1834
 • Ministerie van Koloniën1834-1840
 • Ministerie van Marine en Koloniën1840-1841
 • Ministerie van Koloniën1842-1945
 • Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen1945-1949

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Verwante archieven

Voor verwijzingen in de stamboek-inschrijvingen en pensioenregisters naar besluiten (verbalen en exhibita) van het Ministerie van Koloniën en naar besluiten van de Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië zij verwezen naar de archieven van het Ministerie van Koloniën van de perioden 1814 - 1849 en 1850 - 1900, toegangen 2.10.01 resp. 2.10.02.

De jongere archieven van het Ministerie van Koloniën vallen in twee delen uiteen: de periode 1901-1940 en de periode 1940-1963.

Periode 1901-1940

Dit gedeelte is verdeeld in:

A. Het openbare verbaal archief (minuten) met de ontvangen stukken en alfabetische en systematische indexen. (vanaf 1922 alleen alfabetische en systematische indexen van departementen). (Inventarisnummer 2.10.36.04 en de belangrijkste toegang hierop: 2.10.36.11)

B. Geheim verbaal met ontvangen stukken en alfabetische indexen. (2.10.36.51. De belangrijkste toegang hierop is 2.10.36.50)

C. Mailrapporten met mailrapportlijsten, vanaf 1914 verdeeld in een geheime en openbaar gedeelte. (mailrapporten: 2.10.36.02; mailrapportlijsten 2.10.36.03; geheime mailrapporten: 2.10.36.06, en geheime mailrapportlijsten: 2.10.36.07)

D. Archieven van het Commissariaat voor Indische/Indonesische Zaken 1927-1940. Deze archieven bestaan voornamelijk uit stukken betreffende het sturen en betalen van ambtenaren met verlof en van stukken over de aanschaf van goederen voor Indië. Deze archieven zijn geordend naar de verbalen en hebben brievenboeken als ingangen (niet toegankelijk via onderwerp door de afwezigheid van indexen.) (2.10.49)

Periode 1940-1963

Dit gedeelte is verdeeld in:

A. "Londens archief". Deze archieven werden gevormd tijdens de twee wereldoorlog door het Ministerie van Koloniën door de Regering in Ballingschap in Londen. Ze bestaan voornamelijk uit bundels stukken van 1940 tot 1945, geordend op onderwerp. Ze gaan over het beleid van de regering met betrekking tot de koloniën, met brievenboeken en een inventarislijst die fungeert als toegang. De documenten die in deze periode in Nederland zijn gemaakt, zijn van weinig belang voor de gang van zaken in de koloniën. (2.10.45)

B. Openbare verbaal archief van 1940 tot ca. 1950 met postboeken, systematische en alfabetische indexen, openbaar archief van ca. 1950 tot 1963 met brievenboeken en dossierlijsten. Vanaf 1950 adopteerde departement na departement het archiefsysteem. Vanaf die tijd was het classificatiesysteem niet langer gebaseerd op de chronologie van datum en nummer van de betreffende resolutie, maar op het onderwerp waar het over ging. (2.10.36.04 en de belangrijkste toegang hierop: 2.10.36.11)

C. Geheim verbaal archief 1940-1954 met brievenboeken, systematische en alfabetische registers (2.10.36.52), Geheim archief 1955-1963 met brievenboeken en dossierlijsten. De belangrijkste toegang hierop is 2.10.36.50.

D. Mailrapporten tot 1953 met mailrapportlijsten. (2.10.36.06 en 2.10.36.07)

E. Archieven van het Commissariaat voor Oost Indië/Indonesische Zaken tot 1949 met brievenboeken. (2.10.49)

( Deze tekst is ontleend aan: Sources of the history of Asia and Oceania in the Netherlands, part II. - München: Saur, 1983. )

Overige bestanden

Daarnaast zijn er nog de bestanden met toegangnrs. 2.10.50.01, 2.10.50.02. en 2.10.50.03 voor de verwijzingen naar Algemeen Stamboek resp. Extract- of Volledig Stamboek en de eventuele follow-up aan info voor militairen die nog in dienst waren tijdens en na de Japanse inval en het verblijf in de kampen al of niet hebben overleefd.
In relatie met de pensioenregistraties zij gewezen op de series Betaalstaten van Pensioenen van het Ministerie van Koloniën, bijgehouden in de periode 1868 - 1925, toegang 2.10.31, en op het bestand "Indische Pensioenen", toegang 2.10.09.
In relatie met West-Indië kunnen nog worden genoemd : Oud archief Suriname, Het Militaire Wezen, toegang 1.05.10.08, en bestand Suriname na 1828, Commissariaat voor Militaire Zaken, toegang 1.05.11.08.

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

In de onderzoeksgidsen Militairen: Onderofficieren en soldaten bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) 1815-1950 en Militairen: Officieren bij het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) 1815-1950 leest u hoe u onderzoek kunt doen naar KNIL-militairen in de archieven van het Nationaal Archief.

Wilt u achtergrondinformatie over KNIL-militairen dan kunt u ondermeer terecht op www.indischherinneringscentrum.nl

Neem contact met ons op als u vragen heeft over het zoeken naar KNIL-militairen in onze archieven

zoek knil miliar volgorde is 2.10.50,invullen naam, periode, nummer archiefinventarisatie, inventarisatie nummer n. Dan krijg je resultaat gevonden klik op tabblad om resultaten te tonen. Maar waar zit tabblad om op te drukken.

Dag allen,

Ben opzoek naar de gegevens van mijn grootvader. Hij was moluks en diende in het KNIL.
Bij de aankomst in Nederland (1951) is zijn achternaam verkeerd ingevuld.

Nu zijn wij opzoek naar zijn officiele millitaire gegevens uit hetvoormalige Ned.Indie.

Het gaat om:

Cornelis Latue
Geb. 04-09-1920

Hier in Nederland staan wij dus geregistreerd als Latu, terwijl het officeel Latue moet zijn.

(weten dus ook niet hoe zijn achternaam toentertijd gespeld werd in Ned.Indie. Latoewe, Latoee.
We hebben helaas ook geen trouwaktes of iets dergelijks)

Hoop dat jullie ons kunnen helpen.

Mvg,
S.C. Latue

L.S.,
Ben op zoek naar - stamboeknummer
- functie
- plaats gelegerd

Van Keijers, Jacobus Joannes
geboren : 31 oktober 1919
te Stramproy Limburg

Vertrokken naar Oost Indie in 1938 voor KNIL,
in 1942 krijgsgevangen genomen en en in kamp Ban Pong
aan de Burma spoorweg gewerkt.

Heeft uw deze gegevens voor mij,
Met vriendelijke groet
Anita Motshagen

Zoek naar stamboeknummer van mijn grootvader van moederskant:
Swart, Dirk Steven
Geboren: 10 januari 1853 te Amsterdam Noord Holland

Mvg. Rob van den Bosch
r.bosch01@kpnmail.nl

Ben op zoek naar gegevens van mijn opa naam j.m. Saliha sgt.maj. Gsm nr 84024 heeft gediend bij de knil periode + 1938 tot met 1945 ook heeft mijn opa in het kamp gezeten tijdens de japanse bezetting

Bij voorbaat mijn dank

Cliff Vermaesen

Ik ben op zoek naar gegevens van mijn oom: Portugese soldaat 2e klasse Carolis Michiels stamboek nummer K 456553 eervol ontslagen op 20 september 1948 No.: 30058/11/IB ..

Zoek mijn betovergrootvader Carl Frederik Gunther/Günther, geboren omstr. Padang 1820, overl. Padang 1856, was in het leger en wat voor functie had hij daa. Hij was geh. met Adriana Magdalena Binnenman. Bij voorbaat dank.

Ik ben voor mijn vrouw op zoek naar haar opa. Hij was militair in Suriname. Zij heeft hem nooit gekend.

Zijn naam was Ramharak(h) Ramdien. Hij is overlexen rond 24 december 1958 onderweg naar zijn eerst geboren kleinkind (mijn vrouw haar zus). Mijn vrouw is van 1968

Hij zat in een legertruck. Door het onbesuisde rijden van de chauffeur is hij daaruit gevalken en om het leven gekomen.

Door alke verhalen vermoed ik dat hij gelegen heeft op Zanderij.

Wie heeft info over hem.

Alvast bedankt

Ik ben op zoek naar de voorouders van mijn oma van mijn moeders kant. Haar naam is Louise Hendrika de Laet, geboortenaam: van Gelden. Zij werd geboren op 8 maart 1893 en overleed op 30 december 1972 in Harderwijk. Zij was gehuwd met Willem Harry Marinus Charles de Laet, geboren op 5 december 1883 en overleden op 2 november 1944 in Nederlands Indie.

Ik ben op zoek naar gegevens over Johannes Hartmann zijn stamboek nummer is 43497
De gegevens die op zijn extract uit het stamboek staan zijn nogal onduidelijk en moeilijk leesbaar
Wat wel redelijk leesbaar is dat hij op het laatst van zijn diensttijd bevorderd was tot Sergeant en op
1 februari 1871 te Semarang uit dienst getreden is maar ik verder in de archieven niet kan terug vinden
Waar hij getrouwd is en overleden is
Ik zou graag wat informatie hier over willen vragen ik doe dit voor mijn schoonvader ( inmiddels 94 )
En hij zou deze gegevens ook graag willen weten
Hopende dat er misschien hier nog info over is
Bij voorbaat dank hier over.

Geplaatst Door G J Zijdel op 20 april 2018.

ben op zoek naar een militair die in 1947 naar Indonesië is gegaan.
Het betreft de naam Neefjes of Koopman en afkomstig uit noord Holland

Geplaatst door Henk Winder op 20 april 2018

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in