Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Koloniën / Algemeen Stamboek KNIL

2.10.50.01
G.H. de Kinkelder, H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
2002
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.50.01
Auteur: G.H. de Kinkelder, H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
2002
CC0

Periode:

1832-1950

Omvang:

12,50 meter; 183 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De stamboeken bevatten persoonsgegevens van militairen die in het Indische Leger en het KNIL hebben gediend en bevatten data over geboorte, huwelijk, kinderen, opleiding, signalement en gegevens over de militaire loopbaan waaronder rang, wapenonderdeel, krijgsverrichtingen, internering en onderscheidingen. De archiefbescheiden uit de zogenaamde "Linnen Banden" zijn geordend in drie delen: stukken van het Koninklijke Nederlands-Indische Leger, gevormd in Batavia; idem, gevormd in Nederland en indices op de scheepstransporten van militairen bestemd voor Oost-Indië. Onder de "Linnenbanden" zijn ook opgenomen een serie stamboeken Pupillen (1848-1899). Naast de stamboeken is er ook ander materiaal van het KNIL uit de jaren 1881-1950. Het betreft stukken van het hoofdkwartier van de Adjudant-Generaal in Nederlands-Indië met gegevens over benoemingen, bevorderingen, ontslag, pensionering en dergelijke. Ook is er een lijst van marinepersoneel dat krijgsgevangen is geweest. Daarnaast zijn er stukken van de Kwartiermeester-Generaal, de Topografische Dienst te Weltevreden, de Permanente Karteringscommissie en het Vrouwenkorps KNIL. De archiefstukken die vanaf ca. 1880 in Nederland verzameld zijn, zijn afkomstig van het Commissariaat van Afmonstering te Den Haag, de Koloniale Reserve te Nijmegen, het KNIL-centrum Nederland te Nijmegen en de Recruteringsofficier Vrouwenkorps/KNIL bij het CIZ in Den Haag. Onder de indices op de scheepstransporten is ook een lijst van stamboeknummers betreffende militairen die ter Kuste van Guinea (St. George d'Elmina) zijn ingescheept: de zogenoemde Afrikaanse werving.

Archiefvormers:

  • Generale Intendance voor de Administratie van Oorlog
  • Generale Intendance voor de Administratie van Oorlog

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Overzicht van Stamboeken

Overzicht van de Stamboeken van Onderofficieren en minderen van het K.N.I.L. Van de periode 1815 - 1875 (serie 1 E 1 - 77 E 1) en 1876 - 1898 (serie 1 E - 49 E) en van de Pupillen van de periode 1848 - 1899

In de hierna beschreven series stamboeken van onderofficieren en minderen van het Koninklijke Nederlands-Indische Leger staan de uit Nederland komende militairen per scheepstransport bijeen vermeld. Daarbinnen staan de namen van deze groep helaas niet alfabetisch ingeschreven. De scheepstransporten zelf staan weer in chronologische volgorde naar datum van ontscheping in Nederlands Indië. Tussen de verschillende 'ontschepingen' in inschrijvingen vermeld van in Indië zelf op diverse wijzen aangenomen militairen. De delen 1 tot en met 9 van de eerste serie vertonen in dit opzicht echter een wat minder duidelijk patroon; als groep beslaan zij de periode ca. 1815 - 1834. Deze groep vormt het geheel aan onderofficieren en minderen, die bij de oprichting van het K.N.I.L. in 1832 reeds in militaire dienst in Nederlands-Indië aanwezig waren.

De inschrijvingen per scheepstransport sluiten aan op die in de stamboeken van het Algemeen Depot der Landmacht, later het Koloniaal Werfdepot te Harderwijk, waar in de laatste kolom de datum van inscheping op een bepaald schip bestemd voor de Oost wordt vermeld. Zie voor deze stamboeken de inventaris 2.13.09. Deze inschepingsdata komen ook voor in de inschrijvingen in de stamboeken van het K.N.I.L. en aan de hand van de alfabetisch (op scheepsnaam) subsidiair chronologisch (op datum van inscheping op het betreffende schip) ingerichte overzichten kan men de nummergroep en het boekdeel vinden waarin de gezochte Indië-ganger zal zijn ingeschreven.

In deze stamboeken zijn ook opgenomen de veelvuldig voorkomende ogenschijnlijk met de chronologie der inschrijvingen strijdige inschepingen van (veel) oudere datum. Veelal betreft dit een hernieuwd dienstverband, waarbij de voorafgaande staat van dienst vanaf de inscheping naar Indië wordt vermeld, en soms kan men deze inschrijvingen ook vinden door nummerverwijzingen bij de eerdere inschrijvingen.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Requesting genealogical information for the following family members.
1. Christiaan van Haastert
Born: 31 Jan 1800 Haarlem, NH, NL; Died: 21 Sep 1860 Semarang, Java
Military Medical Service - Landmagt Batavia 1830
2. Siegfried van Haastert
Born: 2 Jun 1829 Salatiga (Semarang), Java; Died: 11 Jul 1912 Semarang, Java
Chef der mil. Adm. Bij de exp. in Z.O. afd. Borneo 29-10-1859; 1e luit. Kwartiermeester 19-09-1862
3. Albert van Haastert
Born: 23 Aug 1867 Semarang, Java; Died: 2 May 1926 Padang, Sumatra
Quartermaster Corps.
4. Jacques Antoine (Sjaak) van Haastert
Born: 21 May 1910 Benkoelen; Died: 8 feb 1943 Rintin, Thailand
KNIL Stw, Sld.
5. Jan van Haastert
Born: 6 May 1919 Gestel en Blaarthem, NL; Died: 10 Nov 1995 Breda, NB, NL
Dutch Navy
6. Dr. Henricus Aloysius Maria van Haastert
Born: 16 Jun 1888 St. Michielsgestel, NB, NL; Died: 27 Mar 1961 Lissabon, Portugal
Officier in de Orde van Orangje-Nassau, Ridder in de Orde van San Silvestro
Thank You!

Zoekt u informatie over personen die in het KNIL gediend hebben, raadpleeg dan de onderzoeksgids Onderofficieren en manschappen bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL).

U doet uw onderzoek in de studiezalen van het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) en van het Nationaal Archief. Heeft u vragen? Neem dan contact op met het CBG.

Ik zoek mijn bet grootvader die gediend heeft bij de KNIL in de toenmalige Indië. Heeft gevochten bij de Aceh oorlog. Hij is geboren in 1859, overleden op 25-9-1901 te Semarang. Hij is ridder M.W.O.-4e klas. Hij was onderluitenant der infanterie.

Ik ben op zoek naar gegevens van Theunis Maassen. hij komt van origine uit Soest maar heeft tussen 1890 en 1926 Op Java als KNIL gewerkt.

Geachte heer/mevrouw,

Uw vraag is ter beantwoording doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Beste meneer/mevrouw,

Ik ben op zoek naar de gegevens van Arie Kamp, die waarschijnlijk tijdens WOII bij de KNIL heeft gediend. Heeft u hier misschien informatie over?

Geachte mevrouw Kamp,

Uw vraag is ter beantwoording doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

Ik ben op zoek naar Pieter Coenraad Brouwer (geboren 1838 te Delft) die rond 1865 bij het KNIL kwam. Mogelijk is het P.C. Brouwer met stamboeknummer 60904.

Geachte heer/mevrouw,

Uw vraag is ter beantwoording doorgezet naar onze afdeling dienstverlening en het Centraal Bureau voor Genealogie. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in