Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Koloniën / Algemeen Stamboek KNIL

2.10.50.01
G.H. de Kinkelder, H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
2002
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.50.01
Auteur: G.H. de Kinkelder, H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
2002

CC0

Periode:

1832-1950

Omvang:

12.50 meter; 183 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De stamboeken bevatten persoonsgegevens van militairen die in het Indische Leger en het KNIL hebben gediend en bevatten data over geboorte, huwelijk, kinderen, opleiding, signalement en gegevens over de militaire loopbaan waaronder rang, wapenonderdeel, krijgsverrichtingen, internering en onderscheidingen. De archiefbescheiden uit de zogenaamde "Linnen Banden" zijn geordend in drie delen: stukken van het Koninklijke Nederlands-Indische Leger, gevormd in Batavia; idem, gevormd in Nederland en indices op de scheepstransporten van militairen bestemd voor Oost-Indië. Onder de "Linnenbanden" zijn ook opgenomen een serie stamboeken Pupillen (1848-1899). Naast de stamboeken is er ook ander materiaal van het KNIL uit de jaren 1881-1950. Het betreft stukken van het hoofdkwartier van de Adjudant-Generaal in Nederlands-Indië met gegevens over benoemingen, bevorderingen, ontslag, pensionering en dergelijke. Ook is er een lijst van marinepersoneel dat krijgsgevangen is geweest. Daarnaast zijn er stukken van de Kwartiermeester-Generaal, de Topografische Dienst te Weltevreden, de Permanente Karteringscommissie en het Vrouwenkorps KNIL. De archiefstukken die vanaf ca. 1880 in Nederland verzameld zijn, zijn afkomstig van het Commissariaat van Afmonstering te Den Haag, de Koloniale Reserve te Nijmegen, het KNIL-centrum Nederland te Nijmegen en de Recruteringsofficier Vrouwenkorps/KNIL bij het CIZ in Den Haag. Onder de indices op de scheepstransporten is ook een lijst van stamboeknummers betreffende militairen die ter Kuste van Guinea (St. George d'Elmina) zijn ingescheept: de zogenoemde Afrikaanse werving.

Archiefvormers:

  • Generale Intendance voor de Administratie van Oorlog
  • Generale Intendance voor de Administratie van Oorlog

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Requesting genealogical information for the following family members.
1. Christiaan van Haastert
Born: 31 Jan 1800 Haarlem, NH, NL; Died: 21 Sep 1860 Semarang, Java
Military Medical Service - Landmagt Batavia 1830
2. Siegfried van Haastert
Born: 2 Jun 1829 Salatiga (Semarang), Java; Died: 11 Jul 1912 Semarang, Java
Chef der mil. Adm. Bij de exp. in Z.O. afd. Borneo 29-10-1859; 1e luit. Kwartiermeester 19-09-1862
3. Albert van Haastert
Born: 23 Aug 1867 Semarang, Java; Died: 2 May 1926 Padang, Sumatra
Quartermaster Corps.
4. Jacques Antoine (Sjaak) van Haastert
Born: 21 May 1910 Benkoelen; Died: 8 feb 1943 Rintin, Thailand
KNIL Stw, Sld.
5. Jan van Haastert
Born: 6 May 1919 Gestel en Blaarthem, NL; Died: 10 Nov 1995 Breda, NB, NL
Dutch Navy
6. Dr. Henricus Aloysius Maria van Haastert
Born: 16 Jun 1888 St. Michielsgestel, NB, NL; Died: 27 Mar 1961 Lissabon, Portugal
Officier in de Orde van Orangje-Nassau, Ridder in de Orde van San Silvestro
Thank You!

Zoekt u informatie over personen die in het KNIL gediend hebben, raadpleeg dan de onderzoeksgids Onderofficieren en manschappen bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL).

U doet uw onderzoek in de studiezalen van het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) en van het Nationaal Archief. Heeft u vragen? Neem dan contact op met het CBG.

Ik zoek mijn bet grootvader die gediend heeft bij de KNIL in de toenmalige Indië. Heeft gevochten bij de Aceh oorlog. Hij is geboren in 1859, overleden op 25-9-1901 te Semarang. Hij is ridder M.W.O.-4e klas. Hij was onderluitenant der infanterie.

Ik ben op zoek naar gegevens van Theunis Maassen. hij komt van origine uit Soest maar heeft tussen 1890 en 1926 Op Java als KNIL gewerkt.

Geachte heer/mevrouw,

Uw vraag is ter beantwoording doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Beste meneer/mevrouw,

Ik ben op zoek naar de gegevens van Arie Kamp, die waarschijnlijk tijdens WOII bij de KNIL heeft gediend. Heeft u hier misschien informatie over?

Geachte mevrouw Kamp,

Uw vraag is ter beantwoording doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

Ik ben op zoek naar Pieter Coenraad Brouwer (geboren 1838 te Delft) die rond 1865 bij het KNIL kwam. Mogelijk is het P.C. Brouwer met stamboeknummer 60904.

Geachte heer/mevrouw,

Uw vraag is ter beantwoording doorgezet naar onze afdeling dienstverlening en het Centraal Bureau voor Genealogie. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte heer / mevrouw,

Ik wil graag weten of mijn vader daadwerkelijk gediend heeft in de KNIL en welke "rang" hij had. Naam: Johannes Willem HIERT. Geboren: 06.05.1922, Ponorogo, Java, Indonesie, overleden 27.06.1974 te Sittard, Ned.

Graag verneem ik van u.

Met vriendelijke groet,

Sylvia Hiert
sylviahiert@gmail.com

Geachte mevrouw Hiert,

Uw vraag is ter beantwoording doorgezet naar onze afdeling dienstverlening en het Centraal Bureau voor Genealogie. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

IK ben op zoek naar gegevens over Hermanus van Leijen geb. Schermerhorn 08-12-1867. hij vertrok eind
1891 begin 1892 via Koloniaal Werfdepot te Harderwijk naar de Ned. Kolonien ( Waarschijnlijk de KNIL)
Misschien kunt u me helpen.
Groeten,
Albert van der Vliet.

Ik ben op zoek naar Frederik Meijer geboren in Gorinchem in 1885, vertrok waarschijnlijk naar Nederlands-Indië. Op de foto draagt hij een wit pak. In 1919 zet zijn moeder een dankbetuiging, waarin staat dat Frederik Meijer is overleden. waar? en waar is hij begraven? iemand legt een bloem op de begraafplaats. welke begraafplaats?
bij welke oorlog is hij omgekomen?

groeten Nel

Geachte heer van der Vliet,

Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Beste Nel,

Je vragen zijn ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met Vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Beste CBG,
Ik zoek de persoon J.P. Leichtenberg overleden medio juni 1840 te Weltevreden nabij Batavia. Misschien was hij daar militair, hij is vermoedelijk geboren te Groningen als zoon van hortulanus J.P. Leichtenberg.(1780-1827) Is er in uw archief informatie omtrent deze persoon. Ik heb alleen deze informatie uit overlijdensadvertentie van zijn moeder en akte van succesie waarop hij als oudste zoon beschreven staat.Met vriendelijke groet,
Chris Leichtenberg

Geachte heer Leichtenberg,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet naar onze collega's bij het CBG. Zo spoedig mogelijk neemt iemand per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte dames/heren,

Ik ben op zoek naar genealogische gegevens over Jacob Suermondt die als kapitein in de voorhoede werd gesteld door admiraal Veron ter verovering van Elmina in 1625.

Kunt u mij aangeven hoe ik aan gegevens kom?

Geachte Joosse,

In het Nationaal Archief zal de naam van Jacob Suermondt voor kunnen komen in de verslagen over de verovering van Elmina in 1625.

Op de volgende site vindt u genealogische aanknopingspunten http://www.geni.com/people/Jacob-Suermondt/6000000027029626536

en http://www.bossche-encyclopedie.nl/panden/windmolenbergstraat%20(f.%20de%20st.%20jacobspastorie).htm

Tevens kunt u zich wenden tot het Centraal Bureau voor Genealogie: http://www.cbg.nl/

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

L.S.,

Ik ben op zoek naar het stamboek van mijn oorspr. Vlaamse stamvader Petrus de Bats (De Baets), geboren Ertvelde, Oost-Vlaanderen, 5-10-1814- overl. te Pekalongan 10-111-1880). Hij is in 1838 met het Korps Jagers van Cleerens vanuit Kampen naar Ned. Indie vertrokken, en daar gepasporteerd. Het beroep van Petrus de Bats werd in 1868 vermeld als: gepensioneerd dragonder (lichte cavalerie). Hij was dus Knil-militair in Ned. Indie.
Met vr. groet,
Ellen de Bats

Geachte mevrouw de Bats,

Het Korps Jagers van Cleerens is rond de tijd dat uw voorvader er onderdeel van uitmaakte opgeheven en omgedoopt tot het toenmalige negende bataljon van het KNIL.

In deze pdf kunt u de desbetreffende inventarisnummers over het 9e bataljon terugvinden: http://www.gahetna.nl/collectie/archief/pdf/NL-HaNA_2.13.04.ead.pdf

Online vindt u het benodigde archief op:

http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.13.04/node/c01....

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Op 13 april 1837 vertrok Hendrik Aalbers met de "Prins van Oranje" naar Oost Indië. Zijn stamboeknummer was
35125. Verder weet ik helaas niets van hem. Geen geboortedatum, niet de namen van zijn ouders, enz.
Ik hoop dat u kunt helpen.
Wim Aalbers.

Geachte heer Aalbers,

Aangezien u het stamboeknummer van Hendrik Aalbers heeft kunt u gericht gaan zoeken. In de eerste stamboekgegevens worden in de meeste gevallen ook de namen van de ouders en geboortedatum vermeld.

Wilt u graag meer informatie over personen die in het KNIL gediend hebben, raadpleeg dan de onderzoeksgids Onderofficieren en manschappen bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL). http://www.gahetna.nl/vraagbaak/onderzoeksgids/zoek-naar-onderofficieren...

U doet uw onderzoek in de bronnen- en studiezaal van het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) en van het Nationaal Archief. Heeft u vragen? Neem dan contact op met het CBG. http://www.cbg.nl/

Wellicht heeft u ook nog iets aan deze link https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/409...

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik ben op zoek naar gegevens van mijn opa J.L. Jepsen. Hij zat bij de knil in de periode 1919-1934? Dit weet ik niet zeker. Ik hoop dat u mij verder kunt helpen?

geachte mevrouw Borghaerts,

Uw opa komt voor in onze index Administratie Indische Pensioenen: http://proxy.handle.net/10648/ea8cf654-ccd5-102c-b32f-005056a23d00

archiefstukken: http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/index/eadid/2.10.09/i...
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/index/eadid/2.10.09/i...

In deze index vindt u de bronvermelding. De bronvermelding bestaat uit de bovengenoemde twee links naar de archiefstukken, waar uw opa wordt vermeld. Als u op deze links klikt kunt u de desbetreffende stukken als u ingelogd bent reserveren om gratis in te zien in onze studiezaal. U kunt er ook voor kiezen om tegen betaling een scan te laten maken.

Meer informatie over het doen van onderzoek of registreren op onze site vindt u hier: http://www.gahetna.nl/vraagbaak/hoe-werkt-deze-website

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ben op zoek naar informatie over de familie van mijn oma; . louisa Hendriks geb: 11-12- 1912 in midden Java . Haar vader zou een functie in het leger hebben gehad .. .

Wij weten weinig over haar voorgeschiedenis en zouden graag Willen weten of er informatie is over de familie .

Vriendelijk dank .

Geachte mevrouw Hendriks,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet naar onze collega's bij het CBG. Zo spoedig mogelijk neemt iemand per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

L.S. Mijn vader is in Batavia tussen 1945 en 1950 KNIL- officier geweest. Zijn naam is James Steven White geb. 8 september 1919 te Soekabumi Indonesie. Wij hebben in de wijk meester Cornelis gewoond. Ik ga binnenkort naar Indonesie en zou graag informatie van u ontvangen of u ons oude woonadres kunt vinden. Als het goed is moet het basiscommando L.T.D. 22 i het onderdeel zijn waar mijn vader onder viel.

B.v.d. Met vriendelijke groet

John White 06-53636800

Geachte heer White,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet naar onze collega's van de afdeling dienstverlening en het Centraal Bureau voor Genealogie. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Wellicht dat ze u bij het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek ook verder kunnen helpen.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Gerrit Lieuwes de Roo, geb. 21-4-1854 te Donkerbroek vertrok als soldaat op 1-9-1877 met ss 'Prinses Amalia' vanuit Den Helder naar Indie. Hij overleed op 6-5-1879 te Panteh Perak, Atjeh als fuselier. Dit vond ik in de Staatscourant van 20-9-1881 (delpher.nl). Heeft u meer gegevens van hem? Hoe stierf hij , in de strijd of door ziekte? Waar zou hij begraven liggen? Op de lijst van militairen die zijn geidentificeerd op de huidige erebegraafplaats Peutjut , vlakbij Panteh Perak ('Gevallen op het veld van eer' van Adriaan P. Intveld) komt hij niet voor, of het moet een anoniem graf zijn (geen geld voor een gedenksteen). Bij zijn dood liet Gerrit 18 centen na las ik in de genoemde Staatscourant.

Geachte heer/mevrouw Klok,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet naar onze collega's van de afdeling dienstverlening en het Centraal Bureau voor Genealogie. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Wellicht dat ze u bij het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek ook verder kunnen helpen.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Al eerder bij het Nationaal Archief in Den Haag geweest. Aldaar gevonden :Christiaan Frederik BAX geb.
in 1874. Verdere navraag leidde tot het vinden van zijn vertrek, verblijf naar Indonesie (Batavia), terugreis naar Nederland in 1896? Had een contract voor 6 jaar getekend, maar keerde al na 3 jaar terug naar Nederland.
De reden hebben wij tot heden nog niet kunnen achterhalen.
Is het mogelijk dit in Bronbeek/Waalkazerne of in Den Haag bij Kazerne Oranje? te vinden.
Een lid van zijn familie oudere biologische broer (ene Nicolaas) is ook in Indonesie geweest en w.s. overleden.
Is er een antwoord op mijn vraag : waar meer gegevens te vinden over mijn OPA!
M.vr.gr. Agnes van der Helm

Geachte mevrouw van der Helm,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet naar onze collega's van de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Wellicht dat ze u bij het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek ook verder kunnen helpen.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik ben op zoek naar de voorouders van mijn man, zijn opa was KNIL militair: franciscus aloisius albertus wijnbeld (geboren 16-1-1915, overleden 20-5-2000) en heeft aan de birma spoorlijk gewerkt. Hij is in indonesie getrouwd met Henriëtte Leonora Klosser, geboren op 16-10-1924 in Malang. Ook naar haar voorouders (Henk Klosser en Leonora Mascollier) ben ik op zoek.
Grt.

Geachte A. van den Hoogen,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet naar onze collega's van de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Wellicht dat ze u bij het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek ook verder kunnen helpen.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik ben op zoek naar mijn oom. Zie hier onder. Bestaat die militaire begraafplaats nog ? en zo ja, zo nee, ligt hij nog ergens begraven en/of is er een graf ?

Herman Johannes Antonius Specker

Officier van gezondheid 2e klasse K.N.I.L. te Bakongan ( noordwest Sumatra)

Overleden 6 september 1940

Begraven op de Militaire Begraafplaats te Tapatoean

Mvg

Hans Specker

Geachte heer Specker,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet naar onze collega's van de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Wellicht dat ze u bij het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek ook verder kunnen helpen.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Vekemans (Belg) vocht op Lombok drager Lombokruis

Ik ben op zoek naar meer informatie over mijn opa Petrus Ottay. Hij was KNIL militair en van Portugees-Indonesische afkomst. Hij was getrouwd met Rosalie Lelengboto. Petrus Ottay is geboren op 19 mei 1911 te Bitoeng, Amoerang.
Overleden op 11 oktober 1944 te Soengailiat, Bangka gevangenis. Hier vind u meer informatie over mijn opa: https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/113467/petrus-ottay. Begraven op de militaire begraafplaats in Bandung.

Graag hoor ik van u of er meer informatie over mijn opa te vinden is.

Mvg

Patricia Ottay

Beste Nationaal Archief,

Ik ben op zoek naar de militaire stamboek van Hermanus Johannes Joost, geboren 23 februari 1834 in Harderwijk.
In de Militieregister van 1854 nr 760 met lotnummer 3674. Hij was in 1879 Adjudant onderofficier provoostgeweldige in Surabaya.

Met vriendelijke groet,

R. Glasius

Geachte heer Glasius,

Uw vraag is ter beantwoording doorgezet naar onze afdeling dienstverlening en de collega's bij het CBG. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik zoek een oom: MEIJER (ook gespeld MEYER), Jacobus Adrianus Johannes, * 12-09-1892 te Rotterdam; + 27-03-1943 te Batavia (nagenoeg zeker in Japans interneringskamp), 28-03-1943 begr. Laanhof/ Petambaru, graf bekend, herbegraven op 30-11-1956 op, ereveld Leuwigajah, Cimahi (OGS kaart 103231 geen historische gegevens bekend). Mogelijk tijdens Japanse inval gediend als militair, onbekend waar, bij welk onderdeel, hoedanigheid en/of krijgsmachtdeel. Vraag heeft u via bv militaire -, dan wel civiele archieven nadere gegevens (woonplaats, beroep, gezinssamenstelling) vanaf zijn datum aankomst in Ned-Indië, incl. naam en plaats Japans civiel- of krijgsgevangenkamp. We zijn al lang zoekende, maar kunnen na 1920 (= Bevolkingsregister Eindhoven, inv. nr 31, folio 225, volgnr. 4) geen aanknopingspunten vinden. Ook in scheepslijsten tussen 1920 en feb/mrt 1942 (Japanse invasie) van Nl naar NOI is het nog niet gelukt zijn naam te localiseren.
M.v.g.

Geachte heer/mevrouw Meijer,

Uw vraag is ter beantwoording doorgezet naar onze afdeling dienstverlening en de collega's bij het CBG. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

ik wilde graag weten met welke boot hij vertroken is en treug gekomen is gelegen in bandoen soerabaja en west java zijn naam is J N A van oers gebr 20 juni 1909 in breda 1946 treug gekomen knil.dank u

Mijn vader heet Nicodemus Anthony; geboren 22 november 1905 te Ihamahu.
Hij is 1926 in het KNIL gegaan. Hij heeft zijn dienstverband verschillende keren verlengd.
In 1951 is hij samen met andere Molukse KNIL soldaten met de MS Asturias in Nederland aangekomen.
Hij is samen met mijn moeder en 2 broers gekomen.
Mijn vragen zijn: - Waar was hij gelegerd?
- Aan welke strijdhandelingen heeft hij deelgenomen?
- Welke nationaliteit had hij toen hij in Nederland kwam?
- Heeft hij ook een ontslagbrief ontvangen?
- Heeft hij ook onderscheidingen gekregen?
- Hoe lang heeft hij pensioen ontvangen van het KNIL?
- Waar kan ik nog meer informatie over mijn ouders vinden?

Met vriendelijke groeten,

Pieter Anthony

Mijn grootvader Gerrit van Kuilenburg. geboren 18 juli 1879, heeft van 12 augustus 1907 t/m 17 augustus 1913
bij het KNIL in het voormalig Ned. Indië gediend.
Dienstonderdeel: cavalerie
Stamboek nr. 62625 (algemeen stamboek)

Binnenkort bezoek ik Indonesië. Zou graag de plaatsen willen bezoeken waar hij gelegerd is geweest.
Wellicht nog wat meer informatie over hem in deze periode.

Bij voorbaat dank
Gerrit Kasander

Ik ben op zoek naar gegevens uit Ned.Indië van Antoine Victor Louis Barre/Barré, sergeant-majoor schrijver en militair ambtenaar 4e klasse (in nov. 1891). Later 1e commies bij het Dep. van Oorlog en chef van het verificatiebureau.
Algemeen stamboek nr. 3577
In 1903 ging hij met pensioen.
Kunt u mij helpen aan zijn geboortedatum, zijn overlijdensdatum en de naam van zijn ouders? Het is voor genealogisch onderzoek en ik zou er erg mee geholpen zijn.
Met vriendelijke groet en bij voorbaat dank,
Marianne Smit

Ben op zoek naar hoe de levensweg van mijn Grootvader is verlopen.
J. J. van Deursen.
Geboren 25 april 1887.
Gediend hebbende in Indie ( Indonesie).
Hoofdwaarschijnlijk in het leger daar geweest van 1904 tot 1922.

Ook ik ben op zoek naar meer informatie over mijn oom Gustaaf Girard die in het KNIL gediend heeft..Hij is op 20 jarige leeftijd in 1942 gesneuveld te Bandoeng.
Dank voor de moeite.
Chantal Girard

Ik ben op zoek naar informatie over mijn vader Henk Kruit geb, 14-11-1925 te Westendorp. Hij was militair in Indonesië van 1946-1949. wat was zijn rang, werkzaamheden, is er nog post wat nooit bij hem is aangekomen. wat kunt mij over hem vertellen? Mvg. Hans Kruit

Ik ben op zoek naar gegevens over mijn grootvader C.A. de Boer. Hij diende in het KNIL en heeft na de oorlog een medaille of onderscheiding ontvangen voor "heldhaftig gedrag". Ik vraag me af of er iets meer bekend is, wat voor heldhaftig gedrag zou dit geweest zijn. Ik weet dat hij als zo vele anderen aan de Brima spoorlijn te werk gesteld was.

Anne

Op 28 september 1878 is in Schiedam geboren;
Christiaan Verbrugge.

Christiaan is omstreeks 1910-1920 naar Indie vertrokken als militair?
hij heeft daar minstens een zoon gekregen F.J. Verbrugge
Uit een afschrift van een verzoek van F.J. Verbrugge aan Buitenlamdse Zaken om een
visum voor toelating in Nederland blijkt dat zijn vader Christiaan Verbrugge beschikte over een
een extract-stamboek en een groot-verlof pas.
Deze documenten zijn verloren gegaan.
Christiaan is in Indie overleden.
Een overlijdensakte is niet bekend.

Mijn verzoek is:
Zijn bovengenoemde afschriften te achterhalen en ook een overlijdensakte?
De geboorte datum en plaats van zijn zoon F.J. Verbrugge is niet bekend evenals een
huwelijk van Christiaan.

F.J. Verbrugge is na zijn verblijf in Nederland omstreeks 1960 waarschijnlijk naar de USA vertrokken.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in