Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Koloniën / Stamboeken Militairen KNIL Oost- en West-Indië

2.10.50
I. Heidebrink
Nationaal Archief, Den Haag
1994
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.50
Auteur: I. Heidebrink
Nationaal Archief, Den Haag
1994

CC0

Periode:

1815-1954
merendeel 1815-1949

Omvang:

856 inventarisnummers; 50,00 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De stamboeken en pensioenregisters bevatten persoonsgegevens van militairen in Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen uit de periode 1815-1949. Die gegevens betreffen standaard geboorteplaats en -datum van de militair, namen ouders, signalement en de militaire loopbaan waaronder rang, wapenonderdeel, krijgsverrichtingen, internering, onderscheidingen en pensioenen. De stamboekgegevens zijn ontsloten door - deels digitale - naamklappers per serie, die verwijzen naar nummers waaronder de militairen zijn ingeschreven (stamboeknummers) of naar de pagina's (folionummers) van de registers. Er is dus geen algemene index op de namen van al deze militairen. Een aantal van deze naamklappers staat op microfilm in de studiezaal Verfilmde Bestanden.

Archiefvormers:

  • Ministerie voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen1949-1952 Ministerie van Overzeese Rijksdelen1952-1959 Generale Directie voor de Koophandel en Koloniën1815-1818 Ministerie van Publiek Onderwijs, Nationale Nijverheid en Koloniën / Administratie voor de Koloniën1818-1824 Ministerie van Nationale Nijverheid en Koloniën / Administratie voor de Koloniën1824-1825 Ministerie van Marine en Koloniën / Directie voor de Zaken van de Koloniën1825-1830 Ministerie van Waterstaat, Nationale Nijverheid en Koloniën / Administratie voor de Koloniën1830-1831 Ministerie van Nationale Nijverheid en Koloniën / Administratie voor de Koloniën1831-1834 Ministerie van Koloniën1834-1840 Ministerie van Marine en Koloniën1840-1841 Ministerie van Koloniën1842-1945 Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen1945-1949

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in