Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Koloniën / Londen

2.10.45
A.M. Tempelaars
Nationaal Archief, Den Haag
1994
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.45
Auteur: A.M. Tempelaars
Nationaal Archief, Den Haag
1994

CC0

Periode:

1940-1948
merendeel 1940-1946

Omvang:

39.10 meter; 1231 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands en enkele stukken zijn in het Engels.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De minister van Koloniën Ch.J.I.M. Welter had op 13 mei 1940 enkele ambtenaren naar Londen gestuurd. Daardoor, en door de aanwezigheid van enkele KNIL-officieren, kon het departement relatief snel weer worden opgebouwd. Voorjaar 1942 was een omslag voor het departement. In maart 1942 werd Nederlands-Indië bezet. Bij KB van 9 mei 1942 (C39) werd het bestuur van Nederlands-Indië overgeheveld naar het departement in Londen. Op 21 mei 1942 werd dr. H.J. van Mook minister van Koloniën. Kort daarop begon men met de voorbereidingen van de terugkeer. Eind 1942 kondigde Wilhelmina in een radiorede aan dat de staatkundige verhoudingen tussen Nederland en zijn koloniën, vanaf nu overzeese gebiedsdelen, na de oorlog ingrijpend zouden worden gewijzigd. De opbouw van het naoorlogse bestuursapparaat begon de aandacht te eisen. Van Mook werd in september 1944 benoemd tot tijdelijk luitenant-gouverneur-generaal. Op 1 augustus 1945 werd het departement in Londen opgeheven. Resterende taken werden afgehandeld door het Londen Bureau van het Departement van Overzeese Gebiedsdelen (LBOG). Dat bureau werd medio 1946 opgeheven.
Het archief bevat dossiers over het functioneren van het departement en over een groot aantal aspecten van de oorlogsvoering tegen Japan: het Besluit Rechtsverkeer in Oorlogstijd, geïnterneerden en krijgsgevangenen, voorbereidingen voor het hertstel van het bestuur in Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen tijdens de oorlog, de aankoop van militair materiaal voor de koloniën, het Bureau Inlichtingen voor Nederlands-Indië, de Politieke Inlichtingen Dienst en de werving van personeel voor het bestuur in Indië. Tenslotte is er gedeponeerd archief van mr. N.S. Blom, secretaris van de Raad van Bijstand voor Nederlands-Indische Zaken.

Archiefvormers:

 • Ministerie van Koloniën 1842-1945
 • Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen 1945-1949
 • N.S. Blom

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Concordans

Deze concordantie maakt de vertaalslag tussen de oorspronkelijke dossiernummering en de huidige inventarisnummers. De oude dossiernummers zijn naar de volgende categoriën ingedeeld:

 1. cijfer-combinaties;
 2. letter/cijfer-combinaties
 3. romeinse cijfer-combinaties.

1. Cijfer-combinaties
Tabel met zoekresultaten in archieven
Oude dossiernummerInventarisnummer
0.0158
0.0.0159
0.0.1160
0.0.2161
0.0.3162
0.1.0163-164
0.1.1165
0.2.0166-167
0.2.1168
0.3.0169
0.4.0170-172
0.4.1173
0.4.2174-176
0.4.3177
0.4.4178
0.4.5179-180
0.4.6181
0.4.7182
0.4.8183
0.5.0184-189
0.6.0191-193
0.6.1190
0.7.0191
0.8.0192-193
0.9.0194
0.9.1195
0.9.2196
0.10.0197
0.11.0198
0.11.0.1199
0.11.1200
0.11.2201
0.11.3202-203
0.12.0204-206
0.12.1207
0.13.0208
0.13.1208
0.13.2209
0.13.3210
0.14.0211
0.15.0212
0.16.0213-214
0.16.1215
0.16.2216
0.16.3217
0.16.4218
0.16.5219
0.16.6220
0.17.0221
0.17.1222
0.18.0223
0.19.0224-225
0.19.1226
0.19.2227
0.19.3228
0.19.4229
0.19.5230
0.19.6231-233
0.19.7234
0.19.8235
0.20.0236
0.20.1237
0.21.0238
0.21.1239
0.21.2240
0.22.0241
0.22.1242
0.22.2243
0.22.3244
0.23.0245-246
0.23.1 t/m 7247
0.24.0248-249
0.25.0250
0.26.0251
0.27.0252
0.28.0253-254
0.30.0255
01.01.01632-633
01.01.02634
01.01.03635
01.01.04636-637
01.01.05638
01.01.06639
01.01.07640
01.01.08641
01.01.09642
01.01.10643
01.02.01644-651
01.02.02652
01.02.03653-659
01.02.04660
01.02.05661
01.02.07662
01.02.08663
01.02.09664
01.02.10665
01.02.11666
01.02.14395
01.02.19667
01.02.20653-654, 743
01.02.21668
02.01.01669
02.01.02670
02.01.03670
02.01.04670
02.01.05671
02.01.08672
02.01.09673
02.01.10671
02.01.11674
02.01.12675
02.01.13676
02.01.14677
02.01.15678
02.01.16679-681
02.01.17682
02.01.18683
02.01.19684
02.01.21685
02.01.22670
02.02.01686-687
02.02.02688
02.02.03689
02.02.04690
02.02.05689
02.02.06691
02.02.07692
02.02.08693, 1227
02.02.10694
02.02.11695
02.02.12696, 1225
02.03.08697
02.03.09698
02.03.10699
02.03.11701
02.03.14700
02.03.15702
03.01.01703
03.01.03704-709, 1226
03.01.05703
03.01.06710
03.01.07711
03.01.09712
03.01.10713
03.02.01714
03.02.03715-721
03.02.04723
03.03.01724
03.03.02725
03.03.03726
04.01.02727
04.01.03728
04.01.04727
04.01.05729
04.01.05730
04.01.07731
04.01.08731
04.01.09732
04.01.10733
04.01.11734
04.02.01735
05.01.01736
05.01.02737-738
05.01.03739
05.01.04740-741
05.01.06743
05.01.07742
05.02.01 t/m 07746
05.02.08744
05.02.09745
05.02.10746
05.02.11746
05.02.12746
06.01.03747
06.01.04748
06.01.06749
06.01.19750
06.01.20751
06.01.22752
06.01.30753
06.02.01755
06.02.05754
06.02.06755
06.02.09756
06.03.01757
06.03.02757
06.03.03757
06.03.06757
06.03.07757
06.04.02758
06.04.07759
06.06.08760
06.08.01761
06.08.02762
06.08.04763
06.08.05764
06.08.06765
06.08.07766
06.08.09767
07.01.01768
07.01.02769
07.02.01770
07.02.02771
07.02.03772
07.02.07773
07.02.08774-775
07.02.09776
09.01777, 1227
09.02778-780
09.03781
09.04782
09.05783
1.01
1.0.12
1.13
1.24-mei
1.36
1.3.17
1.3.28-9, 11-12
1.413
1.510
2.014
2.115-17
2.2.018
2.2.119
2.2.2.020
2.2.2.121-26
2.2.327-28
2.2.429-32
2.2.533
2.334
3.035
3.1.036
3.2.037
3.2.138
3.2.2.039-40
3.2.2.1 t/m 641
3.2.342
3.3.043
3.3.144
3.3.245
3.3.346
3.3.4584
4.047
4.148
4.2.149
4.2.251
4.2.351
4.2.450
4.352
4.453
4.554
4.655-58
4.759
4.860
4.961
6.1447
6.2403-406
6.3403-406
6.4403-406
7.092
7.393
7.494
7.595
7.696
7.797
7.898
7.994
7.1099
7.11100
7.12101

2. Letter/cijfer-combinaties-
Tabel met zoekresultaten in archieven
Oude dossiernummerInventarisnummer
A.843
A.7811
A.7 t/m 10812
C.2 t/m 6810
CA844
CA.22821
CA.24822-829
D.13814-815
F.1.1528
F.2.0529
F.2.1530
F.2.2531
F.2.3532
F.2.4533
F.2.5534
F.2.6535
F.2.7536
F.2.8537
F.2.9538
F.2.10539
F.2.11540
F.2.12541
F.2.14542
F.3543-545
F.4546-549
F.5.1550-551
F.5.2552-556
F.5.3557-558
F.5.4559
F.5.5560
F.6561
F.6.1562
F.6.2563-564
F.7.2565
F.8.1566
F.8.2567
F.8.3568
F.8.4568
F.10569
F.11570
F.11.1571-572
F.11.2573
F.12574-580
F.13634
F.17.1581-583
F.17.2581-583
F.17.3581-583
F.17.4584
F.17.5585-609
F.18610
F.19611
F.21612-613
F.22614
F.23615
F.24616
F.25617-618
F.26619
M.20820
NI.1.0496
NI.1.1496
NI.1.2497
NI.1.3497
NI.1.4498-505
NI.1.5506-511
NI.1.6512
NI.1.7513-514
NI.1.8177
NI.1.9515
NI.1.10516
NI.1.11517
NI.1.12518
NI.1.13519
NI.1.14520
NI.1.15521
NI.1.16522
NI.1.17523
NI.1.18489
NI.1.19524-525
NI.1.20 t/m 25527
NI.1.26526
OJWC846
P.14816-817
R.2627
R.2.4 t/m 11628
R.J.847
S.839-842
S.17819
S.5.062
S.5.163-64
S.5.265
S.5.366
S.5.467
S.5.568
S.5.669
S.5.770
S.5.871
S.5.972
S.5.1072
S.5.1173-75
S.5.1276, 301
S.5.1377
S.5.1478
S.5.1579
S.5.1780
S.5.18411
S.5.1981
S.5.2072
S.5.2186
S.5.2282
S.5.2383
S.5.2472
S.5.2572
S.5.2684
S.5.2785
S.5.2887
S.5.2971
S.5.3088
S.5.3189
S.5.3290
S.5.3391
T.4618, 620-622
T.6.3623
T.6.3.1624
T.6.3.2625
T.6.3.3626
T.15818
U.11813
U.12813
VO.1784
VO.2785
VO.3786
VO.4786
VO.5787
VO.6788
VO.7789
VO.8786
VO.a 1790
VO.a 2791-792
VO.a 3793
VO.a 4794
VO.a 6795
VO.a 7796
VO.a 8797-798
VO.a 9800-801
VO.a 10802
VO.a 11803-805
VO.a 12806
VO.a 13807
VO.a 14808
VO.a 15809
VO.a 16799
W.I.S.852-853
Z.25830

3. Romeinse cijfer-combinaties
Tabel met zoekresultaten in archieven
Oude dossiernummerInventarisnummer
II.A102
II.B103
II.C104
II.D105
II.E106
II.F107
II.G108
II.H109
II.J110
II.K111
II.L112
II.M113
II.N114
II.O115
II.P116
II.Q117
III.1.1118-120
III.3.III121
III.4.IV122
V.1123-125
V.2126
V.3127
V.4128
V.5129
V.6130
V.7131
V.8.A132
V.8.B133
V.8.C134
V.8.D135
V.8.E136
VI.1137
VI.2138
VI.5139
VI.6140
VI.8141
VI.10142
VI.12143
VI.14144
VI.16145-146
VI.17147
VI.18148
VI.19149
VI.21150
VI.22151
VI.24152
VI.25153
VI.27154
VI.30155
VI.31156
VI.32157
VII.1256, 259
VII.2257
VII.3258
VII.4260
VII.5261
VII.5A262
VII.5B263
VII.6A264, 266
VII.6B265
VII.6C267
VII.6D268
VII.6E269
VII.6F270
VII.7271
VII.8272
VII.9273
VII.10274
VII.11275
VII.12267
VII.13A276-279
VII.13B280-285
VII.14267
VII.15A286
VII.15B287
VII.15C288
VII.16289-290
VII.17291
VII.18292
VII.19293-294
VII.20295-296
VII.21297
VII.22276-279, 297-298
VII.23298
VII.24299
VII.25300
VII.26280-285
VIII.1302
VIII.2303-304
VIII.3303-304
VIII.4305
VIII.5306
VIII.6307
VIII.7308
VIII.8309-311, 263
VIII.9312
VIII.10313-314
VIII.11315-318
VIII.12S.5.12
VIII.14S.5.32
VIII.1591, 574-580
VIII. 16319-320
VIII.17321
VIII.1888
VIII.19322
VIII.20322
VIII.22267
VIII.23323
VIII.24324
VIII.25211
VIII.26287
VIII.27325
VIII.29534
VIII.30289-290
VIII.31269
VIII.32610
VIII.3499
VIII.35524-525
VIII.36326
VIII.37327
VIII.38328
VIII.40329
VIII.41280-285
VIII.42357
VIII.43330
VIII-A.1831
VIII-A.2832-835
VIII-A.3836-837
VIII-A.4838
IX.1331
IX.2332-334
IX.3335
IX.4336
IX.5337
IX.6338
IX.6.0339
IX.6.1340
IX.7341
IX.8342-343
IX.9344
IX.11345
IX.13346
IX.14347
IX.15173
IX.16348, 666
IX.17697, 735
IX.18349
IX.19350-351
IX.20352
IX.22356
IX.22357
IX.23357
IX.24355
IX.25353
IX.26354
X.1358
X.2359
X.3360
X.4359
X.5358
X.6361
X.7361
X.8361
X.9362
X.10978
X.11975-976
X.12360
X.13A363
X.13B364
XI.1367
XI.2368-369
XI.3368
XI.4370
XI.5371
XI.6372
XI.7373
XI.8688
XI.9374
XI.10375
XI.11376-378
XI.12379
XI.13380
XI.1469
XI.15381
XI.16382
XI.17383
XI.18384
XI.20385
XI.22386
XI.24387
XI.25388
XI.26389
XI.29390
XI.3014
XI.31391
XI.32392
XI.33371, 393
XI.34393, 584
XI.36394
XI.37395
XI.39396
XI.40136
XI.41397-398
XI.42399
XI.43400
XI.45401
XI.46402
XI.47A403-406
XI.47B407
XI.47C408
XI.47D409
XI.47E410
XI.47F411
XI.47G412
XI.47H413
XI.47I414
XI.47J415
XI.47K416-434
XI.47K-N418
XI.47K-NI435-436
XI.47L437-438
XI.47L-A439
XI.47L-B440
XI.47M441
XI.47N442-446
XI.47O447
XI.47P448
XI.47Q449
XI.47Q450-452
XI.47R453
XI.47S454
XI.47T455
XI.47Z456
XI.47AB457
XI.47AC458
XI.47AD459
XI.47AE460-462
XI.47AF463
XI.47AG464
XI.47AH465
XI.47AI466
XI.47AK467
XI.47AL468
XI.47AM469
XI.47AN470
XI.47AO471
XI.47AP472
XI.47AQ473
XI.47AR474
XI.47AS475-476
XI.47AT477
XI.47AU478
XI.47AW479
XI.47AX480
XI.47AY481
XI.48482-483
XI.48289
XI.49484
XI.50485-486
XI.51408
XI.52487
XI.53488
XI.54489
XI.55490
XI.56491
XI.57492
XI.58493
XI.5994
XI.60383
XI.62404
XI.63494
XI.65495

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

 • 1. Op 2 maart 1942, vlak voor de capitulatie van Nederlands-Indië, vertrok het hoofd van het Indische Departement van Justitie, mr. N.S. Blom vanaf Batavia naar Australië. Dit vertrek geschiedde op bevel van gouverneur-generaal Van Starkenborgh Stachouwer, die het noodzakelijk achtte een vijftiental deskundige ambtenaren in onbezet gebied te hebben om een Indische regering in ballingschap te kunnen vormen. H.J. van Mook, die aan het hoofd van deze afvaardiging stond, splitste hen na aankomst in Australië op in twee groepen. De ene groep onder Ch.O. van der Plas werd geformeerd tot een in Australië zetelende rompregering, de Nederlands-Indische Commissie voor Australië en Nieuw-Zeeland. De andere groep volgde Van Mook in april 1942 naar Londen, waar zij zich voegden bij de Nederlandse regering, mr. N.S. Blom behoorde tot de laatstgenoemde groep.

  Op 21 mei 1942 werd Van Mook tevens belast met de functie van minister van Koloniën. Hij kreeg naast zich een college van advies, de Raad van Bijstand voor Nederlands-Indische Zaken, die op 10 juni 1942 werd ingesteld. Blom werd benoemd tot secretaris en lid van deze raad, waarin verder Raden Soejono, mr. D. Crena de Iongh, prof. Raden Loekman Dajadiningrat, prof. mr. J. Eggens en mr. J.E. van Hoogstraten zitting hadden. De raad verloor echter haar betekenis naarmate haar leden gedurende 1943-1944 meer en meer verspreid raakten over Australië en Amerika.

  Bij wetsbesluit C 26 van 21 maart 1942 werd door de Nederlandse regering in Londen de Buitengewone Raad van Advies ingesteld, waarvan de leden op 8 juni 1942 werden benoemd. Mr. N.S. Blom had in deze adviesraad zitting als een van de drie vertegenwoordigende leden van Nederlands-Indië. Bij het ontbreken van de volksvertegenwoordiging zou de Buitengewone Raad van Advies fungeren als een begeleidende instantie van de regering, die als een advies college tussen de koningin en de ministers werd geschoven. De ministers waren verplicht adviezen in te winnen inzake alle ontwerp-besluiten, waarin algemeen bindende regelingen werden vastgesteld, uitgezonderd besluiten van militaire aard.

  Het kabinet Gerbrandy kreeg bij de uitwerking van de beleidsplannen met betrekking tot de terugkeer naar Nederland steun vanuit particuliere hoek, toen de voorzitter van de raad van beheer van het Unilever concern, Paul Rijkens, in 1941 met het initiatief kwam hiertoe een studiecommissie op te richten. Deze Studie-Groep voor Reconstructie Problemen zou zich uitsplitsen in - een uiteindelijk aantal van - vierentwintig commissies. In de periode van eind 1942 tot begin 1944 produceerde de studie-groep een groot aantal rapporten over tal van onderwerpen, die men van belang achtte voor het beleid in het na-oorlogse Nederland. In totaal hebben ca. tweehonderd Nederlanders, meest hoge ambtenaren, hieraan deelgenomen.

  In verband met de wederoprichting van de Indische regering in september 1944 verplaatste mr. Blom zijn werkterrein van Londen naar Australië, waar hij weer belast werd met de leiding over het Departement van Justitie.

  De stukken over zijn werkzaamheden als hoofdambtenaar van het Ministerie van Koloniën in Londen zijn op de hierboven geschetste wijze terecht gekomen bij de geheime archieven van het Indische Departement van Justitie, die in 1951 met de zogenaamde 'Eerste Zending' door de hoge commissaris in Jakarta per schip naar Nederland werden gezonden. Bij de inventarisatie van dit bestand, dat werd aangeduid als Algemene Secretarie, Eerste en Tweede Zending is het door Blom in Londen gevormde archief hiervan afgescheiden en gedeponeerd bij het Londens archief van het Ministerie van Koloniën.

  2. Mr. Nicolaas Selhorst Blom, geboren 22 maart 1899 in Deventer, begon zijn loopbaan in 1924 bij de rechterlijke macht in Nederlands-Indië en werd in 1939 benoemd tot directeur van het Departement van Justitie.

  Bij het schrijven van deze inleiding is gebruik gemaakt van de stamkaarten van Indische Ambtenaren aanwezig in het archief van het Ministerie van Koloniën en van de delen IX en XI van het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog door dr. L. de Jong.

  3. In de periode 1944-1946 trad mr. Blom diverse malen op als plaatsvervangend gouverneur-generaal in de gevallen, dat Van Mook voor beraad naar het buitenland reisde. Blom werd op 31 mei 1946 eervol uit 's- lands dienst ontslagen.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in