gahetNA in het Nationaal Archief

Staten van Suriname / Handelingen

2.10.44
H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
1986
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.44
Auteur: H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
1986
CC0

Periode:

1866-1968

Omvang:

6,20 meter; 110 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In 1866 werden de Koloniale Staten van Suriname in het leven geroepen als volksvertegenwoordiging en medewetgever. In 1936 werd de naam van het college gewijzigd in Staten van Suriname.
Het archief van de Koloniale Staten bevat de Handelingen der Koloniale Staten van Suriname (met indices) en de Bijlagen daarbij, alsmede de Handelingen en Bijlagen bij de Handelingen der Staten van Suriname.

Archiefvormers:

  • Koloniale Staten van Suriname

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Naar het voorbeeld van de Staten-Generaal in 's-Gravenhage hebben de Koloniale Staten gedrukte Handelingen doen uitgeven. Hierin is het woordelijk verslag van het verhandelde opgenomen. Daarnaast zijn er Bijlagen verschenen. Deze bevatten stukken die, voor de leden gedrukt, ter vergadering zijn behandeld: ontwerp-verordeningen, memories van toelichting, nota's, verslagen e.d.

De Koloniale Staten, later Staten van Suriname hebben exemplaren van hun Handelingen naar Nederland gestuurd. Zo verkregen de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, alsmede het Ministerie van Koloniën en rechtsopvolgers, elk een exemplaar.

De in deze inventaris beschreven serie is niet compleet. Het bestand is deels afkomstig uit de bibliotheek van de Eerste Kamer, deels van het Kabinet voor Surinaamse en Nederlands-Antilliaanse Zaken. Ze zijn in 1986 samengevoegd en beschreven.

De bestanddelen afkomstig uit de bibliotheek van de Eerste Kamer zijn in 1960 overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief, die van het Kabinet voor Surinaamse en Nederlands-Antilliaanse Zaken in 1982.

De rechtstitel is (nog) onbekend

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in