Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten van Suriname / Handelingen

2.10.44
H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
1986
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.44
Auteur: H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
1986
CC0

Periode:

1866-1968

Omvang:

6,20 meter; 110 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In 1866 werden de Koloniale Staten van Suriname in het leven geroepen als volksvertegenwoordiging en medewetgever. In 1936 werd de naam van het college gewijzigd in Staten van Suriname.
Het archief van de Koloniale Staten bevat de Handelingen der Koloniale Staten van Suriname (met indices) en de Bijlagen daarbij, alsmede de Handelingen en Bijlagen bij de Handelingen der Staten van Suriname.

Archiefvormers:

  • Koloniale Staten van Suriname

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Op 1 januari 1866 trad in werking de Wet van 31 mei 1865 (S. 55) houdende vaststelling van het reglement op het beleid der Regeering in Suriname. Artikel 92 bepaalde dat de Koloniale Staten het vertegenwoordigend lichaam der kolonie zouden uitmaken. De belangrijkste bevoegdheid ontleenden deze Staten aan art. 46 lid 1, luidende: "De gouverneur stelt, na verkregen goedkeuring der Koloniale Staten, koloniale verordeningen vast en zorgt voor hare afkondiging". De Koloniale Staten van Suriname fungeerden dus als volksvertegenwoordiging en medewetgever.

De Koloniale Staten vergaderden voor het eerst op 8 mei 1866. Bij de Surinaamse Staatsregeling van 1936 werd de naam van het college gewijzigd in Staten van Suriname.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in