Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kabinet Vice-MP / KabSNA

2.10.41
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1986
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.41
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1986

CC0

Periode:

1937-1981
merendeel 1959-1975

Omvang:

1331 inventarisnummers; 46,00 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het Kabinet van de Vice-Minister-President (voor Surinaamse en Nederlands-Antilliaanse Zaken) werd in 1960 ingesteld tot voortzetting van een deel van de taken van het in 1959 opgeheven Ministerie voor Zaken Overzee. Het werd belast met de coördinatie van de zaken betreffende Suriname en de Nederlandse Antillen, voortvloeiend uit het in 1957 gesloten Statuut. Tot het werkgebied behoorden onder meer: Coördinatie van de internationale aangelegenheden van politieke aard, van juridische, economische en financiële aard. Ook zaken van binnenlandse politieke aard, zoals de benoeming van Gouverneurs en hoge politieke en rechterlijke ambtenaren, migratie en militaire zaken behoorden tot haar werkzaamheden.
Het archief bevat agenda's en interne nota's van het Kabinet; begrotingsstukken; stukken m.b.t. de onafhankelijkheid; stukken over de benoeming en het functioneren van de gouverneurs; informatie over tal van ontwikkelingsprojecten (deels opgezet met behulp van Sticusa), economische aangelegenheden (delfstoffen, landbouw) en culturele zaken (waaronder toekenning van koninklijke onderscheidingen).

Archiefvormers:

  •  
  • Kabinet van de Vice-Minister-President [1959-1972]; Kabinet voor Surinaamse en Nederlands-Antilliaanse Zaken [1972-1975](1937)
  • Kabinet van de Vice Minister-President
  • Kabinet voor Surinaamse en Nederlands-Antilliaanse Zaken

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Gedurende de beginjaren van het Kabinet werd de dossiervorming verricht door ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die voorheen bij het ministerie van Zaken Overzee werkzaam waren geweest. De dossiervormers brachten ter onderscheiding van hun eigen archief, op de dossieromslagen van het Kabinet het merkteken K aan. Om onderscheid te maken tussen openbare dossiers en geheime dossiers werd voor het merkteken K de G van geheim genoteerd. Een visueel onderscheid tussen K en GK dossiers werd gemaakt door een roze strip op de omslag van de GK dossiers te plakken.

In het organisatierapport van 31 januari 1961 werd voorgesteld bij het Kabinet een secretariaat in te stellen dat onder meer belast zou moeten worden met de behandeling van post- en archiefzaken. In de loop van 1961 werd dit secretariaat inderdaad ingesteld, waardoor het archief in eigen beheer werd overgenomen. ( Inventarisnummer 15.)

Tijdens de periode 1959-1969 werd het archief geordend volgens het numerieke dossierstelsel. De dossiers werden ingeschreven in een register op volgorde van K en GK nummers. In dit register werd ook de dossieromschrijving, een verwijzing (indien noodzakelijk) naar het ministerie van Zaken Overzee, alsmede een codegetal, afkomstig uit het codeboek voor het ministerie van Zaken Overzee genoteerd. ( Zie inventarisnummer 35.) De administratie maakte gebruik van het fiche-doorschrijfsysteem. Iedere brief kreeg een eigen agendanummer, op de brief werd het betreffende K of GK nummer genoteerd waarna deze in het betreffende K of GK dossier werd opgeborgen. Het dossier werd op K en GK nummervolgorde in het archief geplaatst. Naast agenda's werden ook kaartsystemen bijgehouden. ( Zie inventarisnummers 37-41.)

Na de verhuizing naar het pand Herengracht 19-19a ging men over op een systematisch dossierstelsel, volgens de archiefcode van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er werd gebruik gemaakt van een lateraal hangsysteem. Omdat er een nijpend ruimteprobleem was ontstaan, werd in 1979 een begin gemaakt met het vernietigen van dossiers via de procedure van de incidentele vernietiging. Bij de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 werden de nog niet afgehandelde projektdossiers overgedragen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De verwerving van het archief

Overbrenging van een overheidsarchief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Plaats een (publieke) reactie
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Uw reactie is zichtbaar voor alle bezoekers van deze website en voor zoekmachines. Heeft u een vraag, gebruik dan het contactformulier.
  • Zet geen e-mailadressen, adressen of telefoonnummers in de tekst van de reactie.
  • Het ingevulde e-mailadres is alleen zichtbaar voor het Nationaal Archief.
  • Uw reactie is mogelijk pas na beoordeling zichtbaar op de website.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in