gahetNA in het Nationaal Archief

Koloniën / Memories van Overgave

2.10.39
M.G.H.A. de Graaff, A.M. Tempelaars
Nationaal Archief, Den Haag
1990
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.39
Auteur: M.G.H.A. de Graaff, A.M. Tempelaars
Nationaal Archief, Den Haag
1990
CC0

Periode:

1852-1963
merendeel 1852-1962

Omvang:

18,50 meter; 1463 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Dit archief is op microfilm raadpleegbaar.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Memories van Overgave in deze inventaris werden in de periode van 1849 tot 1962 samengesteld door Nederlandse ambtenaren in Nederlands-Indië (thans Indonesië) die belast waren met het bestuur van de Indonesische archipel. Het behoorde tot hun opdracht om gegevens over hun bestuursgebied vast te leggen voor hun opvolgers, aangezien men als regel ongeveer vier jaar op dezelfde standplaats bleef.
Dit archief bevat de Memories van Overgave over de periode 1849-1962 op microfiches. Zowel de MMK-collectie als de KIT-collectie zijn ingedeeld op basis van een geografische ordening, per eiland, eilandengroep of gouvernement, met een niveau lager een indeling per gebiedsdeel daarvan.

Archiefvormers:

 • Ministerie van Koloniën
 • Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen
 • Ministerie voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen
 • Ministerie van Overzeese Rijksdelen
 • Ministerie van Zaken Overzee
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken / Directoraat-Generaal voor Nederlands Nieuw-Guinea
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken / Directie Afwikkelingszaken Westelijk Nieuw-Guinea

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

In de inventaris zijn de memores alsvolgt georganiseerd:

 1. per eiland, eilandengroep of gouvernement (bv. JAVA);
 2. per gebiedsdeel van 1. (bv. MIDDEN-JAVA);
 3. per residentie, afdeling of onderafdeling van 2. (bv. BUITENZORG).

De Memories staan vervolgens in chronologische volgorde vermeld.

De gegevens onder 1, 2 en 3 staan met het blote oog leesbaar afgedrukt in de titelbalk van de microfiches in de studiezaal. Daar staat ook het desbetreffende inventarisnummer, voorafgegaan door de kenmerken MMK of KIT.

Waar bekend wordt de familienaam van de opsteller van het document gegeven en het aantal pagina's.

Een alfabetische lijst van de auteursnamen met de nummers van de door hen opgestelde Memorie(s) is opgenomen in de "Klapper auteursnamen".

In de "Klapper geografische e.d. benamingen" vindt men een alfabetische lijst van de namen van plaatsen, districten, landschappen, rivieren, adatgemeenschappen e.d., zoals deze in de titels van de Memories voorkomen, èn het nummer van de desbetreffende Memorie(s).

Elke memorie is als afzonderlijk document op één of meerdere microfiches verfilmd en derhalve ook als aparte eenheid leverbaar.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in