Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staatscie. Slavenemancipatie

2.10.32
P.J. Horsman
Nationaal Archief, Den Haag
1983
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.32
Auteur: P.J. Horsman
Nationaal Archief, Den Haag
1983
CC0

Periode:

1853-1856

Omvang:

0,50 meter; 46 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Staatscommissie voor de Slavenemancipatie werd in 1853 door de minister van Koloniën ingesteld om voorstellen te doen voor de emancipatie van slaven in de Nederlandse koloniën die destijds bestonden uit Nederlands Oost-Indië, Suriname, de West-Indische eilanden en de Kust van Guinea.
Het archief bevat notulen van de vergaderingen, correspondentie en nota's, stukken en rapporten m.b.t. de emancipatie van slaven tussen 1853-1856.

Archiefvormers:

  • Staatscommissie voor de Slavenemancipatie, 1853-1856

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Verantwoording van de bewerking

Janssens moge zich nauwgezet van zijn taak als secretaris hebben gekweten, aan het archief heeft hij weinig aandacht geschonken.

Ingekomen brieven, nota's e.d. schreef hij dikwijls volledig in de notulen af; de ordening van de originelen baarde hem minder zorg. De stukken bevonden zich in een chaos, verpakt in twee lijvige portefeuilles. Op de stukken waren met potlood nummers aangebracht, die geen enkele onderlinge band bleken aan te duiden; stukken die bijeengevoegd in omslagen zaten, behoorden te dikwijls niet bij elkaar; andere, verspreidde, juist weer wel.

Er zat bij de beschrijving niets anders op dan alle één voor één te beschrijven en daarna de onderlinge samenhang vast te stellen.

Behalve de series van algemene aard (I), vielen twee groepen te onderscheiden: stukken betreffende de instelling en samenstelling van de commissie (IIA) en stukken betreffende het verzamelen en verwerken van het materiaal (IIB). Deze laatste groep was, zoals te verwachten, de grootste.

Stukken die uitsluitend betrekking hadden op Suriname (Eerste Rapport), of op de Westindische eilanden en West-Afrika (Tweede Rapport), zijn in afzonderlijke rubrieken geplaatst; evenals de stukken met betrekking tot Oost-Indië (IIB 2, 3 en 4). Stukken die op beide terreinen betrekking hadden zijn in een daaraan voorafgaande rubriek opgenomen (IIB 1).

Binnen de rubrieken zijn de stukken zoveel mogelijk naar onderwerpen in omslagen samengevoegd, en conform de werkwijze van de commissie chronologisch geordend.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in