Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Koloniën / Betaalstaten indonesische Pensioenen

2.10.31
N.M. Brandt, G.H. de Kinkelder
Nationaal Archief, Den Haag
1983
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.31
Auteur: N.M. Brandt, G.H. de Kinkelder
Nationaal Archief, Den Haag
1983
CC0

Periode:

1868-1925

Omvang:

22,50 meter; 268 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bestaat uit betaalstaten van de 'Indische Pensioenen' (1868-1925), die ook gegevens bevatten over woon- en verblijfplaats en overlijden van militairen, ambtenaren en vrouwelijk personeel van het Ministerie van Koloniën.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Koloniën

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Ordening van het archief

De hierna beschreven Betaalstaten van Pensioenen van het Ministerie van Koloniën over de periode 1868-1925 zijn alfabetisch (-lexicografisch) geordend in twee series.

Blijkens steekproeven betreft de eerste serie (inventarisnummers 1-233) militairen van lagere rangen, de tweede serie (inventarisnummers 234-268) naast hogere militaire rangen ook burgerlijke ambtenaren en vrouwelijk personeel. Een strikte scheiding kan echter niet op voorhand worden aangenomen, evenmin als een volkomen correcte alfabetische ordening; men moet daarop bedacht zijn bij de raadpleging!

In deze lijst worden per inventarisnummer telkens de namen voorkomende op het eerste en op het laatste blad aangegeven.

De aandacht wordt nog in het bijzonder gevestigd op de inventarisnummers 191 en 233, welke buiten de algemene alfabetische ordening vallen en qua inhoudelijke ordening ook wel enige vragen open laten !

Geschiedenis van het archiefbeheer

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in