Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Koloniën / Rapportage Indonesië

2.10.29
A.M. Tempelaars, C. Hoskens
Nationaal Archief, Den Haag
1982
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.29
Auteur: A.M. Tempelaars, C. Hoskens
Nationaal Archief, Den Haag
1982

CC0

Periode:

1945-1950

Omvang:

16.00 meter; 785 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een gedeelte is gesteld in het Maleis en het Engels.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In de Rapportage komen stukken voor van de Regerings Voorlichtingsdienst waaronder interne stukken ten behoeve van voorlichters zoals weekkronieken, "stemmingsbeelden", telegrammen, etc. en externe stukken zoals communiqué's, overzichten uit de pers en culturele stukken.
Van de overige civiele autoriteiten bevat het archief rapportages aan en van de LT-GG, de Raad van Departementshoofden en de Procureur-Generaal, voorts weekoverzichten voor de Ministerraad, stukken van de voorlichtingsdiensten in Den Haag en economische berichten samengesteld door de Departementen van Economische Zaken, Landbouw en Visserij.
Van de NEFIS en de CMI zijn periodieke overzichten, signalementen, bulletins etc. bewaard gebleven.
De rapportages van militaire autoriteiten in Nederlands-Indië zijn ingedeeld naar landmacht, marine en luchtvaart. Hieronder zijn gerubriceerd: dagelijkse overzichten van gebeurtenissen, operatieve rapporten, overzichten van inlichtingen, dagelijkse overzichten en de z.g. OOT's (overzicht van de toestand).
Men zij zich ervan bewust dat in het gehele bestand rapportages zijn dooreengemengd van Nederlandse én Nederlands-Indische civiele en militaire autoriteiten, de laatste onder andere overgenomen uit het archief van de Algemene Secretarie van de Nederlands Indische regering.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen
  • Ministerie voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in