Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Koloniën / Indische Pensioenen Suriname

2.10.27.02
J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1982
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.27.02
Auteur: J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1982

CC0

Periode:

1952-1975

Omvang:

1 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief Suriname

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de vertegenwoordiger van de Stichting Administratie van Indische Pensioenen in Suriname bevat enerzijds administratieve stukken betreffende de organisatie van de stichting, zoals richtlijnen, de briefwisseling van de beheerder van de stichting, accountantsrapporten en financiële maand- en jaarstaten en anderzijds stukken betreffende de uitvoering van pensioenbetalingen, zoals dossiers inzake pensioengerechtigden en stukken betreffende de verrekening van belastingen op uit te betalen pensioenen, alsmede stukken betreffende vertraagde uitbetalingen van pensioenen via de Surinaamse Volkscredietbank. Ook bevat dit archief informatie specifiek over gepensioneerde militairen.

Archiefvormers:

  • Stichting tot verzorging en afwikkeling van pensioenaangelegenheden betreffende overheidspersoneel van Indonesië en hun nagelaten betrekkingen, 1951-1955
  • Stichting Administratie van Indische Pensioenen, 1955-1975

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in