Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Gouverneur Suriname, 1952-1975

2.10.26
J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1982
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.26
Auteur: J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1982

CC0

Periode:

1952-1975

Omvang:

365849 scans.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Enkele stukken zijn in het Engels, Frans of Spaans gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief wordt thans (2011) voorbereid voor overdracht naar het Nationaal Archief van Suriname. Het is niet meer voor raadpleging beschikbaar. Op basis van het in 1954 tot stand gekomen statuut waarin de verhouding tot Nederland werd geregeld, voerde het Kabinet van de Gouverneur de volgende taken uit: Toezicht op de organisatie van het algemeen bestuur; de politie; de rechtsspraak; de defensie; de Landbouw; openbare werken; verkeer; onderwijs; sociale zaken en buitenlandse betrekkingen.
In het archief van het kabinet van de Gouverneur van Suriname uit de periode 1951-1975 zijn stukken te vinden die betrekking hebben op deze terreinen. Zo is er veel materiaal over koninkrijksaangelegenheden, buitenlandse betrekkingen (internationale organisaties, Latijnsamerikaanse organisaties) en binnenlandse bestuursaangelegenheden (regeringsinstellingen, landsfinanciën, ontwikkelingsprojecten, voorlichtingsmateriaal). Een deel van de Kabinetsbescheiden geldt als vertrouwelijk.
Ook zijn er documenten die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog, zoals stukken over Surinaamse veteranen, het Oorlogsherinneringskruis, acties van de Bond van Surinaamse Oorlogsveteranen voor betere pensioenen, uitkeringen aan oorlogsinvaliden, weduwen van omgekomen koopvaardijpersoneel en oorlogsslachtoffers uit Nederlands-Indië. Daarnaast zijn er door voormalige gouverneurs archieven gedeponeerd die een meer persoonlijk karakter dragen.

Archiefvormers:

 • Gouverneur van Suriname: Kabinet (1934)
 • Gouvernementssecretarie van Suriname

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Afgescheiden archiefmateriaal

Lijst van archiefstukken, afkomstig van de vertegenwoordiger van de STICUSA in Suriname. 1956-1975

Deze stukken zijn overgedragen aan de STICUSA-Nederland, J.J. Viottastraat 41, Amsterdam, die ze op zijn beurt zal overdragen aan het Algemeen Rijksarchief in Den Haag.

 • STICUSA
  • algemeen, 7 dozen
  • financiën, 3 dozen
  • subsidies, 2 dozen
  • restauraties, 1 doos
  • adviesraadprojecten, 1 doos
  • beurzen, 3 dozen
  • uitgezonden krachten, 3 dozen
  • diverse organisaties, 1 doos
  • verslagen, 1 doos
  • uitgezonden kunstenaars, 2 dozen
  • tentoonstellingen, 1 doos
  • diverse ordners met correspondentie, 6 ordners, 31 dozen en ordners.
 • CCS (Cultureel Centrum Suriname)
  • financiën, 2 dozen
  • verslagen, 2 dozen
  • bestuur, 1 doos
  • statuten, organisatie, etc., 1 doos
  • diversen, 7 dozen, 13 dozen en ordners
 • TAALBUREAU, 4 dozen
 • BUREAU VOLKSLEKTUUR, 2 dozen
Lijst van archiefstukken, afkomstig van het bestuur van de Stichting Experimentele Landbouwbedrijven (S.E.L.) 1954-1968

Deze archiefstukken zijn overgedragen aan de directie van de S.E.L.

 • Projecten van het Surinaams Welvaartsfonds en de S.E.L., 1 doos
  • Maandverslagen van de plantage Slootwijk, de Prins Bernhard-polder en het Lelydorpplan over de jaren 1954-1956.
  • Idem over de jaren 1957-1959.
 • Stukken betreffende de S.E.L., 4 dozen
  • Correspondentie, o.a. verslag van het Surinaams Welvaartsfonds over 1953, en stukken over de affaire Raedt van Oldenbarnevelt en Van Poelje. 1954.
  • Stukken betreffende kolonisten voor de plantage Slootwijk. 1957.
  • Idem, 1958.
  • Correspondentie. 1960.
  • Accountantsrapporten over de S.E.L. en stukken betreffende vergaderingen. Juli 1959-maart 1960.
  • Stukken betreffende vergaderingen. 1959.
  • Stukken betreffende het bestuur van de S.E.L. 1961.
  • Accountantsrapporten en jaarverslagen over de jaren 1958 en 1959.
  • Jaarverslag over 1960. 1963.
  • Correspondentie van de S.E.L. 1964-1968.
  • Begroting 1964, 1965, 1968.
  • Stukken betreffende de bauxietwinning Lelydorpplan (Suralco).
  • Jaarrekeningen. 1962 en 1963.
  • Jaarverslagen. 1961-1963.
  • Maandverslagen van de vruchtentuin Boma, het bacovenbedrijf in Nickerie en de Prins Bernhardpolder. 1965-1968.
 • Stukken betreffende de Stichting tot ontwikkeling van Machinale Landbouw, 3 dozen
  • Stukken over de jaren 1950 tot en met 1966.
  • Stukken uit de jaren 1966 en 1967.
  • Stukken betreffende een bezoek van rijstdeskundigen uit Latijns-Amerika in maart-april 1967.
  • Stukken betreffende een bezoek van rijstdeskundigen uit Costa Rica in maart 1966.
  • Stukken betreffende de reorganisatie van de stichting.
  • Verslagen tot en met 1968.
  • Dossier onderhoudsplicht J. Leussenaar, tot en met 1966.

Verwante archieven

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in