Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kantoor Bevolkingszaken Nieuw-Guinea

2.10.25
P. Nienhuis
Nationaal Archief, Den Haag
1968
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.25
Auteur: P. Nienhuis
Nationaal Archief, Den Haag
1968
CC0

Periode:

1852-1962
merendeel 1951-1962

Omvang:

5,90 meter; 923 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands, een aantal stukken is in het Maleis.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het kantoor voor Bevolkingszaken in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea werd in 1951 opgericht voor de etnologische, sociaal-economische en taalkundige bestudering van de autochtone bevolking.
Het archief bevat een weerslag van deze taak in nota's, verslagen, memories van overgave, uittreksel uit de literatuur en uit ambtelijke stukken.

Archiefvormers:

  • Kantoor voor Bevolkingszaken in Nederlands Nieuw-Guinea

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

De aan het slot vermelde opdracht om gegevens te verzamelen heeft o.m. geleid tot het vormen van het in deze inventaris beschreven rapportenarchief. Dit archief omvat een verzameling van belangrijke nota's, verslagen, memories van overgave, excerpten, uit de literatuur en uit ambtelijke stukken.

Het materiaal is afkomstig van ambtelijke en van particuliere zijde, terwijl uit de taakomschrijving blijkt, welke onderwerpen zoal in de documenten worden behandeld.

In verband met het feit dat alle deskundige medewerkers van het Kantoor voor Bevolkingszaken, als gevolg van de souvereiniteitsoverdracht in 1962, uit Nieuw-Guinea vertrokken, werd besloten het rapportenarchief grotendeels naar Nederland over te brengen. Men heeft echter niet alles verzonden; zo werd vernomen dat b.v. de rapporten, waarvan men wist dat daarvan reeds copieën in Nederland aanwezig waren, niet uit Hollandia zijn verzonden.

Een inhoudsopgave werd niet aangetroffen; ook het inschrijfregister ontbrak, zodat alle rapporten opnieuw moesten worden beschreven. Om praktische redenen kon dit inschrijven niet aanstonds in systematische volgorde geschieden, zodat de nummering van de rapporten niet parallel loopt met de inventarisnummers.

Een groot aantal rapporten bleek erg geleden te hebben van de klimatologische omstandigheden, die men in de tropen aantreft, terwijl de gevolgen van een slechte magazijnruimte ook duidelijk zichtbaar waren. In meerdere jaarverslagen ( Aanwezig in het archief van het voormalige Ministerie van Zaken Overzee (Doc. A. nr. E467) )van het Kantoor voor Bevolkingszaken wordt hiervan melding gemaakt; in het verslag over het jaar 1957 b.v.:

"Het kantoor is buitengewoon vochtig. De vloer is in de ochtenduren volkomen nat. Een andere moeilijkheid wordt gevormd door de ratten, die ondanks het toepassen van bestrijdingsmiddelen geregeld schade aanrichten aan de boekwerken in de bibliotheek."

Aan de materiële verzorging moest daarom veel aandacht worden besteed alvorens de rapporten in numerieke volgorde in archiefdozen werden opgeborgen.

Uit de jaarverslagen blijkt, dat de rapporten in Nieuw-Guinea toegankelijk werden gemaakt naar gebied, onderwerp en schrijver, waarbij de stafleden aangaven welke onderwerpen geclasseerd moesten worden. Het lag voor de hand dat bij onze inventarisatie deze drie facetten eveneens zijn vastgelegd, waarbij het volgende wordt opgemerkt:

De verwerving van het archief

Overbrenging van een overheidsarchief

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in