Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kantoor Bevolkingszaken Nieuw-Guinea

2.10.25
P. Nienhuis
Nationaal Archief, Den Haag
1968
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.25
Auteur: P. Nienhuis
Nationaal Archief, Den Haag
1968

CC0

Periode:

1852-1962
merendeel 1951-1962

Omvang:

5.90 meter; 923 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands, een aantal stukken is in het Maleis.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het kantoor voor Bevolkingszaken in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea werd in 1951 opgericht voor de etnologische, sociaal-economische en taalkundige bestudering van de autochtone bevolking.
Het archief bevat een weerslag van deze taak in nota's, verslagen, memories van overgave, uittreksel uit de literatuur en uit ambtelijke stukken.

Archiefvormers:

  • Kantoor voor Bevolkingszaken in Nederlands Nieuw-Guinea

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Het Kantoor voor Bevolkingszaken werd per 10 februari 1951 ingesteld bij besluit van de Gouverneur van Nieuw-Guinea van 28 februari 1951, nr. 10, waarvan de tekst luidt:

"Overwegende:

dat het in het belang van de sociale en culturele ontwikkeling en van de opvoeding tot zelfstandigheid der autochtone bevolking van Nieuw-Guinea noodzakelijk is, de kennis van haar zeden, gebruiken, rechten en talen te verdiepen; dat het gewenst is, een instantie in het leven te roepen, welke in het bijzonder belast zal zijn met de studie van deze zeden, gebruiken, rechten en talen en met de behartiging van de daarmede samenhangende belangen;

IS GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

Eerstelijk:

Gerekend van 10 Februari 1951 in te stellen een KANTOOR VOOR BEVOLKINGSZAKEN, hetwelk tot taak heeft de ethnologische, sociaal-economische en taalkundige bestudering der autochtone bevolking in haar geheel en in haar stamverband, alsmede de behartiging van aangelegenheden, welke rechtstreeks of zijdelings betrekking hebben op de zeden, gebruiken, rechten en talen van deze bevolking;

Ten tweede:

Het Hoofd van bedoeld KANTOOR VOOR BEVOLKINGSZAKEN rechtstreeks te stellen onder de Gouverneur en hem te machtigen zich in voorkomende gevallen rechtstreeks te verstaan met de Hoofden van Dienst en andere centrale organen."

Op grond van organisatorische overwegingen werd het kantoor per 1 augustus 1959 ondergebracht bij de Dienst van Binnenlandse Zaken (zie Gouvernementsblad nr. 29 en 33). Artikel 2 van het betreffende besluit zegt van de taak:

"De Adviseur voor Bevolkingszaken is, met inachtneming van de door de Directeur van Binnenlandse Zaken te geven aanwijzingen, belast met het etnologisch, demografisch en taalkundig onderzoek betreffende de bevolking van Nederlands-Nieuw-Guinea, alsmede met het oudheidkundig onderzoek. Hij verzamelt de gegevens, welke nodig zijn voor een goede uitoefening van zijn taak."

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in