Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

RTC West

2.10.24
H. Kuijper
Nationaal Archief, Den Haag
1974
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.24
Auteur: H. Kuijper
Nationaal Archief, Den Haag
1974
CC0

Periode:

1941-1956
merendeel 1945-1952

Omvang:

1,30 meter; 190 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat enkele foto's.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Op 27 januari 1948 begon de Conferentie Nederland - Suriname - Curaçao. De taak van deze Conferentie werd geschetst als het gezamenlijk opstellen van suggesties voor een reconstructie van het Koninkrijk.

In dit archief treft men onder andere stukken over de voorbereiding en het verloop van de Rijksconferentie. Daar het in eerste instantie de bedoeling was een Conferentie te houden met het oog op een 4-delig Koninkrijk, zitten er ook veel stukken met betrekking tot Nederlands-Indië in dit archief.
Verder bevat dit archief stukken betreffende de afvaardiging uit de Staten van Suriname en Curacao ter voorbereiding van de samenstelling van hun delegaties , de Nederlandse delegaties en hun adviseurs, de afscheiding van Aruba van Curacao, over het ontwerp van de rijksgrondwet, de interimregelingen, landsregelingen en landsgrondwet voor Suriname en de Nederlandse Antillen, en nog wat documentatie, zoals kranteartikelen over de Conferentie.
Dit archief bevat ook de archieven van de Commissie van Voorbereiding van de Rijksconferentie Nederland-Suriname-Curaçao, van de Sociologische Commissie, van de Commissie Onderzoek Opvattingen in Nederland omtrent plaats Overzeese Gebiedsdelen in het Koninkrijk, van de Redactiecommissie belast met formulering van resoluties tijdens Rijksconferentie Nederland-Suriname-Curaçao, de Redactiecommissie belast met het opstellen van een Ontwerp Rijksgrondwet en van de Commissie voor het ontwerpen van Reglementen van Orde ten behoeve van de Rijkskamer en de Rijkssenaat.

Archiefvormers:

 • Commissie Onderzoek Opvattingen in Nederland omtrent plaats Overzeese Gebiedsdelen in het Koninkrijk
 • Commissie van Voorbereiding van de Rijksconferentie Nederland-Suriname-Curaçao
 • Commissie voor het ontwerpen van Reglementen van Orde ten behoeve van de Rijkskamer en de Rijkssenaat
 • Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen
 • Ministerie voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen
 • Redactiecommissie belast met formulering van resoluties tijdens Rijksconferentie Nederland-Suriname-Curaçao
 • Redactiecommissie belast met het opstellen van een Ontwerp Rijksgrondwet
 • Sociologische Commissie
 • Helsdingen, W.H. van

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

De Conferentie heeft zich afgespeeld in drie tijdvakken. In verband hiermede is het practisch gebleken om de stukken per tijdvak gescheiden te houden. De inventaris strekt zich dan ook uit over de eerste periode: augustus 1945 - augustus 1951.

Na afloop van de Conferentie werd een serie bundels gevormd, die tijdelijk een eigen nummering kreeg en waarin een zekere chronologie werd betracht. Deze bundels zijn nu in het kader van de door de Studiekring Overheidsdocumentatie in samenwerking met de Rijksarchiefinspectie ingestelde cursus "Voortgezette Vorming Archiefbeheer" herordend en beschreven in deze inventaris. Ondanks het feit dat er stukken ontbreken, is het toch verheugend te constateren, dat een organisch geheel is verkregen.

De herordening was noodzadelijk omdat de oorspronkelijke chronologische ordening geen redelijke toegankelijkheid bood.

De inventaris is systematisch ingedeeld.

Het beschreven archief van de eigenlijke Conferentie, omvat 11 rubrieken. Deze rubrieken hebben ieder een chronologische volgorde.

Bij de beschrijving van nr. 11 (Varia) is gemeend dit stuk een aparte plaats te moeten geven, omdat het organisch wel in dit archief thuis hoort, maar het geen functie heeft in de overige beschreven stukken en er geen sprake is van een gegeven, dat mede het beleid bepaalde.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in