gahetNA in het Nationaal Archief

Tienjarenplan / Ontwikkelingshulp Suriname

2.10.20
W.M.E. Bruseker, J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1979
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.20
Auteur: W.M.E. Bruseker, J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1979
CC0

Periode:

1950-1977
merendeel 1956-1975

Omvang:

16,00 meter; 282 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In 1955 werd een Nederlandse Missie samengesteld om in Suriname toe te zien op de besteding van de Nederlandse financiële bijdrage aan het Tienjarenplan . Na afronding van het Tienjarenplan werden nog twee Vijfjarenplannen begeleid door een permanente vertegenwoordiging van de Nederlandse Ontwikkelingshulp in Suriname.
In het archief bevinden zich stukken betreffende projecten ter verbetering van infrastructuur, aanleg van polders en andere droogleggingen, hulp op allerlei gebieden voor de landbouw, veeteelt, visserij en bosbouw, stukken van en over de Stichting Industriële Ontwikkeling Suriname, over nijverheid, onderwijs, waaronder veel over de bouw van nieuwe scholen, gezondheidszorg, volkshuisvesting en woningbouw en ook op het gebied van cultuur en sport. Verder nog stukken betreffende de rapportering over en begroting van het Tienjarenplan.
Daarnaast bevat het archief een groep apart gehouden bescheiden, voornamelijk correspondentie omtrent het Tienjarenplan en de Vijfjarenplannen met Surinaamse en Nederlandse overheidsinstanties en meerdere financiële overzichten.

Archiefvormers:

  • Nederlandse Missie van Deskundigen Tienjarenplan voor Suriname
  • Vertegenwoordiger van de Nederlandse Ontwikkelingshulp in Suriname

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Ook de archieven waren in de ambassade ondergebracht. Bestanddelen hiervan werden in 1977 door mevrouw W.M.E. Bruseker beschreven.

In 1977 werd het gedeelte van het bestand, dat door de administratie werd beschouwd als archief van de Nederlandse Missie van deskundigen voor het Tienjarenplan voor Suriname naar Nederland overgebracht, alwaar het in het oud-archief van het Departement van Buitenlandse Zaken werd gedeponeerd.

In maart 1979 werd het archiefdeel dat naar Nederland was overgebracht, formeel door de directeur van het Kabinet van Nederlands-Antilliaanse Zaken aan het Algemeen Rijksarchief overgedragen.

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in