Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Tienjarenplan / Ontwikkelingshulp Suriname

2.10.20
W.M.E. Bruseker, J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1979
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.20
Auteur: W.M.E. Bruseker, J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1979

CC0

Periode:

1950-1977
merendeel 1956-1975

Omvang:

16.00 meter; 282 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In 1955 werd een Nederlandse Missie samengesteld om in Suriname toe te zien op de besteding van de Nederlandse financiële bijdrage aan het Tienjarenplan . Na afronding van het Tienjarenplan werden nog twee Vijfjarenplannen begeleid door een permanente vertegenwoordiging van de Nederlandse Ontwikkelingshulp in Suriname.
In het archief bevinden zich stukken betreffende projecten ter verbetering van infrastructuur, aanleg van polders en andere droogleggingen, hulp op allerlei gebieden voor de landbouw, veeteelt, visserij en bosbouw, stukken van en over de Stichting Industriële Ontwikkeling Suriname, over nijverheid, onderwijs, waaronder veel over de bouw van nieuwe scholen, gezondheidszorg, volkshuisvesting en woningbouw en ook op het gebied van cultuur en sport. Verder nog stukken betreffende de rapportering over en begroting van het Tienjarenplan.
Daarnaast bevat het archief een groep apart gehouden bescheiden, voornamelijk correspondentie omtrent het Tienjarenplan en de Vijfjarenplannen met Surinaamse en Nederlandse overheidsinstanties en meerdere financiële overzichten.

Archiefvormers:

  • Nederlandse Missie van Deskundigen Tienjarenplan voor Suriname
  • Vertegenwoordiger van de Nederlandse Ontwikkelingshulp in Suriname

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Het Tienjarenplan van Suriname is het eerste ontwikkelingsprogram, dat wordt geacht zelfstandig door de Surinaamse regering te zijn opgesteld. Dit plan werd ontworpen door de in 1951 opgerichte Stichting Planbureau Suriname en was het onderwerp van tal van besprekingen tussen de Surinaamse en Nederlandse regering enerzijds en andere hulpverlenende instanties anderzijds.

Bij de wet van 8 december 1955 (Stbl. nr.556) werd de Nederlandse regering gemachtigd om deel te nemen in de financiering van het Tienjarenplan. Ter uitvoering van deze financiering werd een Nederlandse missie ingesteld, die onder meer de Nederlandse regering moest adviseren omtrent de goed te keuren plannen van de Surinaamse regering en toe te zien op de nakoming van de door de Nederlandse regering gestelde voorwaarden bij de financiering en de juiste besteding der Nederlandse bijdragen. Een volledige tekst van de instructie van de missie is hierbij gevoegd.

Na de afronding van het Tienjarenplan in 1966 werden op dezelfde voorwaarden door de Surinaamse regering vijfjarenplannen voorgesteld, die eveneens door de Nederlandse regering werden medegefinancierd. Het personeel van de missie werd derhalve gehandhaafd en vormde een permanente vertegenwoordiging van de Nederlandse ontwikkelingshulp in Suriname. Tot aan de onafhankelijkheid van Suriname werden in totaal twee vijfjarenplannen (voor 1966-1971 en 1971-1976) ten uitvoer gebracht.

De Vertegenwoordiging van de Nederlandse Ontwikkelingshulp in Suriname vond zijn huisvesting in de Nederlandse vertegenwoordiging in Paramaribo, thans de Nederlandse ambassade. Haar werkzaamheden werden overgenomen door een in de ambassade gevestigde vertegenwoordiging voor een Meerjaren Ontwikkelingsplan, dat in het kader van de onafhankelijkheid van Suriname door de Surinaamse en Nederlandse regering in 1974 werd vastgesteld.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in