gahetNA in the National Archives

Tienjarenplan / Ontwikkelingshulp Suriname

2.10.20
W.M.E. Bruseker, J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1979
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.20
Auteur: W.M.E. Bruseker, J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1979
CC0

Periode:

1950-1975
merendeel (1956) 1950-1975(1977)

Omvang:

16,00 meter; 282 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In 1955 werd een Nederlandse Missie samengesteld om in Suriname toe te zien op de besteding van de Nederlandse financiële bijdrage aan het Tienjarenplan . Na afronding van het Tienjarenplan werden nog twee Vijfjarenplannen begeleid door een permanente vertegenwoordiging van de Nederlandse Ontwikkelingshulp in Suriname.
In het archief bevinden zich stukken betreffende projecten ter verbetering van infrastructuur, aanleg van polders en andere droogleggingen, hulp op allerlei gebieden voor de landbouw, veeteelt, visserij en bosbouw, stukken van en over de Stichting Industriële Ontwikkeling Suriname, over nijverheid, onderwijs, waaronder veel over de bouw van nieuwe scholen, gezondheidszorg, volkshuisvesting en woningbouw en ook op het gebied van cultuur en sport. Verder nog stukken betreffende de rapportering over en begroting van het Tienjarenplan.
Daarnaast bevat het archief een groep apart gehouden bescheiden, voornamelijk correspondentie omtrent het Tienjarenplan en de Vijfjarenplannen met Surinaamse en Nederlandse overheidsinstanties en meerdere financiële overzichten.

Archiefvormers:

  • Nederlandse Missie van Deskundigen Tienjarenplan voor Suriname
  • Vertegenwoordiger van de Nederlandse Ontwikkelingshulp in Suriname

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Verantwoording van de bewerking

Het is niet na te gaan wélke series nu precies betrekking hebben op het Tienjarenplan als zodanig (de z.g. "gele copien"?) en welke als "algemene correspondentie" over alle elkaar opvolgende plannen moeten werden beschouwd (de serie "telegrammen"). Zonder samenvoeging met de nog te verwachten stukken van de Vertegenwoordiger van de Nederlandse Ontwikkelingshulp in Suriname is een goed onderscheid van deze bestanden en bijgevolg een deugdelijke inventarisatie niet mogelijk.

Supplement

De inventarisnummers 161 tot en met 282 zijn het supplement op het archief van de Nederlandse Missie van Deskundigen voor het Tienjarenplan voor Suriname, 1956-1966, en van de Vertegenwoordiger van de Nederlandse Ontwikkelingshulp in Suriname, 1966-1975, dat reeds is beschreven in een eerste deel. Een gedeelte van het supplement, ondergebracht onder de rubriek Stukken van algemene aard, is een aanvulling van de series "buiten de dossiers gehouden bescheiden", en valt buiten de structuur van het dossierbestand inzake het Eerste Vijfjarenplan.

Zoals reeds in een eerste deel beschreven, is het dossierbestand een van de vijf rubrieken van het archief van de V.N.O.S. Definitieve beschrijving kan eerst worden aangevangen na overdracht van nog vier rubrieken. De voorlopige toegang op de dossiers werd in 1977 door mevrouw W.M.E. Bruseker samengesteld en van een index voorzien. In 1979 werd het bestand via het ministerie van Buitenlandse Zaken naar het Algemeen Rijksarchief overgebracht en werd de nummering aan de plaats van het bestand in het geheel aangepast.

Het supplement is bewerkt door J.A.A. Bervoets.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in