Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname / Volkstelling 1950

2.10.19.02
J.A.A. Bervoets, S.M. Pereira
Nationaal Archief, Den Haag
1978
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.19.02
Auteur: J.A.A. Bervoets, S.M. Pereira
Nationaal Archief, Den Haag
1978

CC0

Periode:

1950-1956
merendeel 1950

Omvang:

67.00 meter; 1243 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Archief bevat voornamelijk telkaarten , afkomstig van de Tweede Algemene Volkstelling in Suriname in 1950. Gegevens van de ondervraagden zijn gerangschikt naar district, geboortjaar, geslacht en etnische afkomst.

Archiefvormers:

  • Algemeen Leider der tweede Algemene Volkstelling in Suriname
  • Bureau Volkstelling
  • Hr. Gemmink

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Het basismateriaal werd in het Centraal Bureau voor de Statistiek geordend. Oorspronkelijk bestond een vragenformulier uit een 'gezinsomslag' van vier pagina's, met hierin persoonskaarten voor het aantal aanwezige gezinsleden. De persoonskaarten waren rood voor mannen, geel voor vrouwen. De gezinsomslag bevatte op het linkerblad vragen ten aanzien van de personen van het gezin, terwijl op het rechterblad ook vragen over de woning werden gesteld en de onderlinge relatie van de bewoners. Dit formulier werd nu uit elkaar gehaald, waarbij onderscheid werd gemaakt tussen de personentelling (de persoonskaarten), de gezinstelling (de linkerhelft van de omslag) en de woningtelling (de rechterhelft van de omslag), die ieder in een aparte afdeling werden geborgen.

De persoonskaarten werden geborgen per district en vervolgens per landsaard. Maakte de vragenlijst oorspronkelijk onderscheid in negen categorieën (neger, kleurling, Hindoestaan, Indonesiër, Chinees, Europeaan, Indiaan, bosneger en overige - o.m. joden, Arabieren, 'onbekend'), Gemmink maakte gradaties in de vermenging tussen blanken en negers door onderscheid te maken tussen Europeanen (volbloed blanken), negers (volbloed negers), kleurlingen (afstammelingen van blanken en negers), creolen (afstammelingen van kleurlingen) en Surinamers (afstamming onbekend), waardoor het aantal 'landsaarden' toenam tot twaalf.

Voor de ordening van de telkaarten, die uit de gezinsomslag waren verkregen, werd gebruik gemaakt van een door Gemmink en het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde indeling van het Surinaamse telgebied buiten Paramaribo in 'sociaal-economische gebieden', die elk een cijfer kregen en die zich daaromheen bevindende 'perifere gebieden'. Het sampling-gebied werd in 'bosland-gebieden' ingedeeld.

Deze ordening bleef gehandhaafd toen Gemmink na de beëindiging van zijn werkzaamheden het materiaal voor persoonlijke studie gedeeltelijk te zijnen huize deponeerde en gedeeltelijk in een ruimte in Utrecht, die tijdens zijn werkzaamheden met het Centraal Bureau voor de Statistiek als zijn kantoor had gediend. Daar waren de kaarten voor wetenschappelijk onderzoek toegankelijk.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Jammer dat de telkaarten van personen op "ras" zijn ingedeeld, dat maakt het zoeken maar bepaalde personen er niet makkelijker op. Blijkbaar dacht men in die tijd nog in die categorieën.
Maar kan iemand mij vertellen wie de "Surinamers" zijn? Er zijn indianen, Europeanen, Chinezen, Indonesiërs, Hindoestanen, creolen, kleurlingen, bosnegers, halfbloeden, negers. Waren dat niet allemaal Surinamers? Als ze dat niet waren, wie zijn dan de Surinamers?

Beste Theo,
Kijk eens hierboven bij "Beschrijving van het archief" en dan "Inhoud en structuur van het archief" en dan "Ordening van het archief".
Daar staat wat "Surinamers" zijn.

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in