Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Duplicaat Volkstelling Suriname 1921

2.10.19.01
J.A.A. Bervoets, S.M. Pereira
Nationaal Archief, Den Haag
1978
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.19.01
Auteur: J.A.A. Bervoets, S.M. Pereira
Nationaal Archief, Den Haag
1978
CC0

Periode:

1921-1921

Omvang:

1 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Microfiches

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Archief bevat registratielijsten die zijn ingevuld bij de eerste volkstelling in de kolonie Suriname in 1921.Het originele archief berust in het Nationaal Archief van Suriname. Beschikbaarstelling via website d.m.v. scans van origelen en microfiches

Archiefvormers:

  • Gouvernement in Suriname
  • Bureau Volkstelling
  • N.E. Henriquez
  • J. Gemmink, algemene leider van de Tweede Volkstelling in Suriname in 1950

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

De Surinaamse Volkstelling van 1921
1 Het Besluit tot samenstelling van een Bevolkingsregister voor Suriname

In 1910 werden door het Nederlandse gouvernement in Suriname pogingen in het werk gesteld om bij landsverordening een bevolkingsregister tot stand te brengen in navolging van de gemeentelijke bevolkingsregisters, die sedert 1850 in Nederland werden bijgehouden . Op 29 oktober 1914 werd een ontwerp-verordening in deze zin aan de Koloniale Staten voorgelegd; goedkeuring door de Staten volgde echter pas op 24 april 1917. Bij gouvernementsresolutie van 30 april 1917, nr. 1438, werd het besluit tot samenstelling van het bevolkingsregister vastgelegd; de afkondiging geschiedde op 29 november 1917 (Gouvernementsblad nr. 80).

2 De voorbereiding op de Volkstelling

Voor de totstandkoming van dit register werd in 1919 N.E. Henriquez door de Nederlandse regering uitgezonden. Hierbij werd tot een telling van de bestaande bevolking besloten en na voorbereidende werkzaamheden van twee jaar werden bij Gouvernementsbesluit van 4 mei 1921, Gouvernementsblad nr. 29, de uitvoerende maatregelen van de bevolkingsregistratie verordend. De telling zelf werd omschreven in de artikelen 8 tot en met 15. Zij behelsde 'eene registratie der woonbevolking, gehouden naar den toestand dier bevolking te middernacht tusschen 31 Juli en 1 Augustus 1921'. De vragen, die na 1 augustus door de tellers moesten worden gesteld, stonden omschreven in artikel 10 sub 1.

3 De wijze van registratie

Nadere instructies over te ondervragen personen kan men ontlenen aan de artikelen 16 en 17, waarin enkele bijzondere categorieën van in het bevolkingsregister op te nemen personen zijn vermeld. De vragen werden ingevuld op 'registratielijsten' door de te registreren persoon zelf; alleen wanneer zulks 'van Overheidswege' nodig werd geacht, geschiedde dit door de opnemers van de bevolkingstelling. Deze hielden per straat een 'register' bij (art. 12).

De opnemers hadden speciale registers voor bijzondere categorieën als 'tijdelijk aanwezige personen in inrichtingen, gestichten of instellingen', die echter ook voor andere gevallen werden aangewend; verblijvenden in hotels, schepen aan de kust, op werkplaatsen in de bossen, zulks naargelang de opvatting van de opnemer. Het aldus verkregen materiaal werd verwerkt op de gezinskaarten op het bevolkingsregister van Paramaribo en in de districten.

De telling van 1921 beperkte zich voornamelijk tot de 'woonbevolking' en behelsde bijgevolg slechts het gecultiveerde gedeelte van Suriname. Bosnegers en Indianen in stamverband bleven buiten de registratie evenals het merendeel van de bewoners van geïmproviseerde optrekjes in de periferie van huizen (stoep- of erfbewoners). Waar 'daklozen' werden geregistreerd zal dit vermoedelijk in opvangcentra zijn geschied.

4 De Tweede Algemene Volkstelling van 1950

In 1929 stelde Henriquez een herziening van de registratie van het bevolkingsregister voor, omdat de gezinsregistratie per woning vanwege de veelvuldige migratie van gezinsleden in Suriname ondoenlijk werd. Dit impliceerde een nieuwe volkstelling, doch hieraan werd eerst in 1950 uitvoering gegeven.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Storend is het dat er op bladzijden van de scans, u zich niet houdt aan
- de alfabetische volgorde waar, bijvoorbeeld de naam Bos volgt op Bruinhart.
- Dat er een naam niet voorkomt die er in het archief zou moeten voorkomen.
- Het betreft dan namen van overleden voorouders, waarvan het onroerend goed nog altijd in bezit is en die ten tijde van de volkstelling woonachtig waren op de beoogde locaties.

- Ook zeer storend is het, dat er niet op naam geselecteerd kan worden.

Beperkend, irritant en frustrerend.

Jammer.
Schenkers.

Geachte heer/mevrouw Schenkers,
Uw vragen zijn doorgestuurd naar het Nationaal Archief Suriname dat dit archief sinds 2010 in de collectie heeft.

Ls,
Reactie op antwoord de heer of mevrouw Schenkers.
U kunt wel zeggen 'ik stuur het door naar Suriname, want zij hebben het archief nu in beheer' maar dat is nonsens wat u zegt. Het archief in suriname is het archief dat u zo overgedragen heeft. Het is het Nederlandse systeem en je kan er niet op naam zoeken ook niet in Nederland wat inderdaad frustrerend is. Er wordt oom een geboorte datum gevraagd. De namen van je voorouders ken je maar niet de geboorte datum en dan houdt het zoeken op.
Ik ben net terug uit suriname. Ik wil er even bij zeggen dat het personeel van het nationaal archief in Suriname fantastisch is. Zij helpen je geweldig.
Pauline

Ook ik vind het jammer dat het niet mogelijk is te raadplegen op alfabetische volgorde. Trouwens reeds in 1996, heb ik deze kaarten in den Haag geraadpleegd, en geloof me ze waren niet gesorteerd op alfabetisch lexicografische volgorde. Ik heb in elk geval geprobeerd, waar ik kon de kaarten te sorteren. . Het archief in Den H
aag had dit voor de overdracht kunnen doen. Het moet mogelijk zijn om met de hedendaagse techniek de naamkaarten in de juiste volgorde te krijgen. Het zou het zoeken makelijk maken.

Is het mogelijk een kopie te krijgen van de door mij gevonden namen op de persoonskaart?

Bij persoonskaarten G-H zit geen enkele achternaam met de letter H

Persoonskaarten H-I vanaf kartnummer 771 beginnen de achternamen met de letter I

Ben het eens met alles wat hierboven beschreven is.
Hoeveel moeite moet het geweest zijn om voordat de pagina's onder de scan gingen ze even op alfabetische volgorde te leggen. Wat een monnikenwerk! Onvoorstelbaar dat er zo weinig aandacht is voor zulke belangrijke kaarten.
Misschien een TIP voor de volkstelling van 1950??

De kaarten in de bakken hebben nooit op alfabetische volgorde gestaan, erover mopperen heeft geen enkele zin. gewoon alles doorlopen, ja het kost je tijd maar dat koste het je ook als je dit in het archief moest gaan doen.
Met een beetje mazzel komt dit ook terecht bij het project "Vele handen" en komt er daarna een zoekfunctie op naam in de kaarten.
Tot dan zullen we het allemaal hiermee moeten doen, help een ander en zet je bevindingen hier neer

Zoek je Halfhide, persoonskaarten H nr 162, tussen scan nummer 165 en 300 zit 82 x een Halfhide meer zijn er niet

Schmidt, Rasmus, Martin, onderwijzer te Ganzee, is te vinden in kaartenbak 201 op volgende 917. Zie ook registratielijst kring 1X volgende 667 en 668.

174 bak L-M vanaf nr 600 is letter M

178 bak M-N vanaf scan 640 is letter N

Kring 21. Kwattaweg begint bij nr 541.lizm9

kring 15-1 begin zwartenhovenbrugstraat

Hulp gevraagd.betreft Mercuur B L Volgens de namenklapper moet het te vinden zijn in district Paramaribo kring 12 lijst 97 . Straat Drambrandersgracht. Ik heb de gehele straat bekeken maar niets gevonden. Mocht ieman het toevallig tegenkomen dan gaarne hier plaatsen aub. bvd

District paramaribo kring 12 is bij scan 186 te vinden Deekman, Jacques, Johannes drambrandersgracht 50 b

Ik heb in District Paramaribo gezocht in Kring 4 lijst 272 naar E M Jessurun. Gehele kring 4 wagenwegstraat doorlopen . echter de lijst komt helaas niet voor. Heeft een uwer een idee hoe dat kan en waar het misschien op een andere plek te vinden is?

Kring 19 wanicastraat

kring 20 van Idsingastraat

Boven Suriname kring IV Powaka

Aan mercuur (18 januari 2014).
Inventarisnummer 14 is een allegaartje van lijsten die niet onder hun juiste kring te vinden zijn.
Ik heb dat hele nummer doorgelopen op zoek naar ontbrekende lijsten en aantekeningen gemaakt.
Voor de Wagenwegstraat begint u bij scan 220 (mogelijk nog een paar eerdere) en zoekt alles door tot en met scan (of nog een paar latere).
Succes er mee.

Nog eens aan mercuur.
Er zit in inventarisnummer 14 een Jessurun op scan 290 (Wagenwegstraat) en een op scan 341 (Keizerstraat). maar er kunnen er nog meer zijn, heb niet alles opgeschreven.

In inventarisnummer 14 vind je ook de Majellastichting de Weesinrichting aan de Wanicastraat.
Voor de Majellastichting zie scan 30 en volgende.
Voor de Weesinrichting zie scan 651 en volgende.

ik zoek naar overgrootvader Ho a Ten

Geachte heer Heilbron ik heb uw vraag doorgezet naar mijn collega's van de afdeling dienstverlening.

inventaris 31 is NIET kring XXVII (27) maar kring XVII (17)

inventaris 31 is kring XVII (17) Weidestraat en Hofstraat

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in