Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Gouverneur Suriname / Geheim Archief

2.10.18
J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1974
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.18
Auteur: J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1974

CC0

Periode:

1885-1952
merendeel 1885-1951

Omvang:

10.00 meter; 914 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Suriname

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De gouverneur van Suriname was de eenhoofdige leiding van de uitvoerende macht. Ondanks aansturing vanuit Nederland en controle door de Koloniale Staten van Suriname (de wetgevende macht) gold de gouverneur onbetwist als de machtigste persoon van de kolonie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog nam die macht nog eens toe doordat de gouverneur ook nog opperbevelhebber van de strijdkrachten was.
Het archief van het kabinet van de gouverneur bevat voor de periode 1887-1951 de verbalen van de gouverneur met agenada's en correspondentie (meest telegrammen) met agenda's. Tevens is er divers materiaal betreffende de Tweede Wereldoorlog, zoals stukken over de politieke en militaire situatie in Frans Guyana, de stationering van Amerikaanse troepen ter bescherming van het vliegveld Zanderij en de bauxietmijnen, Duitse spionage en pro-Duitse propaganda en activiteiten, de opvang van joodse vluchtelingen, de internering van Duitsers (afkomstig uit Suriname en het Duitse schip Goslar) in het R.K. internaat te Kopiweg voorbij Lelydorp, van uit Nederlands-Indië afkomstige NSB'ers, van Nederlandse dienstweigeraars uit Zuid-Afrika en van tegenstanders van het Nederlandse koloniale bewind, de bauxietmijnen tijdens de oorlog, de strijdkrachten en de bescherming van de scheepvaart naar Suriname in oorlogstijd. Voor de naoorlogse periode zijn er onder meer stukken m.b.t. de constitutionele verhoudingen met Nederland (Ronde-Tafelconferentie).

Archiefvormers:

 • Gouvernementssecretarie van Suriname

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Afgescheiden archiefmateriaal

Een klein bestanddeel, bestaande uit dossiers inzake het openbaar optreden van de gouverneur bij festiviteiten en bij openingen van de Staten, werd aan de bibliotheek van het Surinaams Museum in Paramaribo overgedragen. ( Getekende verklaringen van ontvangst bevinden zich in het archief van het Kabinet van de Gouverneur, 1952-1975, (2.10.26) inventarisnummer 219. Een lijst van deze stukken is als bijlage bij de inventaris gevoegd.)

Lijst van archivalia, zich bevindend in de bibliotheek van het Surinaams museum
 1. Archivalia, gedeponeerd door L.J. Rietberg betreffende zijn waarneming van het gouvernement. 1920-1924
  1. Stukken betreffende zijn waarneming. 16 december 1920-23 mei 1921.
   • Declaraties met betrekking tot zijn waarneming. 16 december 1920-21 mei 1921.
   • Reis van de gouverneur naar de plantages Rust en Werk en Slootwijk. 7 december 1920.
   • Declaratie van 18 tot 31 december 1920.
   • Nieuwjaarsreceptie 3 januari 1921.
   • Reis van de gouverneur naar Jodensavanna en Berg en Dal. 28-29 januari 1921.
   • Diner. 2 maart 1921.
   • Reis van de gouverneur naar de plantage Slootwijk. 31 maart 1921.
   • Reis van de gouverneur naar de plantage Broederschap. 2 april 1921.
   • Diner. 7 april 1921.
   • Receptie. 19 april 1921.
   • Kinderdansreceptie. 30 april 1921.
   • Statendiner. 10 mei 1921.
   • Nieuwjaarsreceptie. 3 januari 1921.
   • Dansreceptie. 19 april 1921.
   • Kinderdansreceptie. 30 april 1921.
   • Betaallijsten. December 1920-14 mei 1921.
  2. Stukken betreffende een receptie en een souper op 1 september 1924. N.B. Door ziekte van Rietberg waargenomen door diens plaatsvervanger, procureur-generaal mr. J.L. Nysingh.
  3. Aantekeningen in verband met het overlijden van de waarnemend gouverneur L.J. Rietberg. 1924.
 2. Stukken betreffende de opening der Staten van Suriname. 1922-1949
  1. Menu van het Statendiner met tafelplan. 9 mei 1922.
  2. Menu van het Statendiner met tafelplan. 13 mei 1924.
  3. Menu van het Statendiner met tafelplan. 12 mei 1925.
  4. Menu van het Statendiner met tafelplan.-10 mei 1927.
  5. Menu van het Statendiner met tafelplan. 13 mei 1930.
  6. Menu van het Statendiner met tafelplan. 12 mei 1931.
  7. Verslag van de opening en de receptie. 10 mei 1932.
  8. Verslag van de opening en de receptie. 9 mei 1933.
  9. Verslag van de receptie. 8 mei 1934.
  10. Verslag van de receptie. 14 mei 1935.
  11. Verslag van de receptie. 12 mei 1936.
  12. Verslag van de receptie. 1 april 1937.
  13. Verslag van de receptie. 11 mei 1937.
  14. Verslag van de receptie. 5 mei 1938.
  15. Verslag van de receptie. 4 april 1939.
  16. Verslag van de receptie. 2 april 1940.
  17. Verslag van de receptie. 1 april 1941.
  18. Verslag van de receptie. 7 april 1942.
  19. Verslag van de receptie. 6 april 1943.
  20. Verslag van de receptie. 4 april 1944.
  21. Verslag van de receptie. 3 april 1945.
  22. Verslag van de receptie. 2 april 1946.
  23. Verslag van de receptie. 1 april I947.
  24. Verslag van de receptie. 6 april 1948.
  25. Verslag van de receptie. 10 mei 1949.
  26. Verslag van de opening en de receptie. 9 juni 1949.
 3. Stukken betreffende protocollaire aangelegenheden. 1907-1948
  1. Verslagen van reizen. 1926-1935
   1. Gouverneursreis naar Kabel. 26 augustus 1926.
   2. Gouverneursreis naar Maäbo Grosplacer. 23 juni 1927.
   3. Gouverneursreis naar Kabel. 13 december 1928.
   4. Treinreis naar de proefvelden van het Landbouwproefstation. 22 augustus 1929.
   5. Gouverneursreis naar de plantage Republiek. 14 maart 1930.
   6. Gouverneursreis naar Kabel, Dam en Ganzee. 7-10 juli 1931.
   7. Gouverneursreis naar Zanderij. 22 oktober 1931.
   8. Gouverneursreis naar Kabel en Ganzee. 20-22 april 1932.
   9. Gouverneursreis naar de plantage Republiek. 26 oktober 1932.
   10. Idem 6 januari 1933.
   11. Ontvangst van de "Snip" van de K.L.M.: drie reizen. 13-20 december 1934.
   12. Gouverneursreis naar Onoribo, Kwakoegron en Kabel. 19-21 maart 1935.
  2. Stukken betreffende vieringen van de verjaardag van de koningin op 31 augustus en andere aangelegenheden. 1907-1948.
   1. Stukken betreffende 31 augustus 1907.
   2. Stukken betreffende 31 augustus 1919.
   3. Stukken betreffende 31 augustus 1921.
   4. Stukken betreffende 31 augustus 1922.
   5. Stukken betreffende 31 augustus 1925.
   6. Stukken betreffende 31 augustus 1926.
   7. Stukken betreffende 31 augustus 1927.
   8. Stukken betreffende 31 augustus 1928.
   9. Stukken betreffende 31 augustus 1929.
   10. Stukken betreffende 31 augustus 1931.
   11. Stukken betreffende 31 augustus 1932.
   12. Stukken betreffende 31 augustus 1933.
   13. Stukken betreffende de aankomst van gouverneur J.C. Kielstra. 25 oktober 1933.
   14. Stukken betreffende de rouw om de dood van de koningin-moeder Emma. 21 maart 1934.
   15. Stukken betreffende de rouw om de dood van prins Hendrik. 3 juni 1934.
   16. Stukken betreffende 31 augustus 1934.
   17. Stukken betreffende 31 augustus 1937.
   18. Stukken betreffende de beëdiging van waarnemend gouverneur M. de Wiet. 6 juli 1948.

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Beste heer/mevr,
zou u mij svp kunnen helpen aan art 169 van het Regeringsreglement van 1869 van Suriname?

dank

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in