Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Proc.-Gen. Hooggerechtshof Ned.-Ind.

2.10.17
M.G.H.A. de Graaff
Nationaal Archief, Den Haag
1995
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.17
Auteur: M.G.H.A. de Graaff
Nationaal Archief, Den Haag
1995

CC0

Periode:

1936-1969
merendeel 1945-1949

Omvang:

22.00 meter; 1505 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands, een gedeelte is in het Maleis

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Procureur-Generaal (PG) was de hoogste ambtenaar van het Openbaar Ministerie in Nederlands-Indië. Hij was verbonden aan het Hooggerechtshof in Batavia. De PG was belast met handhaving en vervolging, gaf richtlijnen aan de politie en controleerde het gevangeniswezen. Vanaf 1945 veranderde dit in zoverre dat deze taken moesten worden uitgevoerd onder de Staat van Oorlog en Beleg. De Netherlands Forces Intelligence Service (NEFIS) werd tijdelijk het opsporingsapparaat van de PG. Zij verrichtten aanvankelijk het onderzoek in het kader van de opsporing en vervolging van Japanse oorlogsmisdadigers. Later werd werk overgedragen aan het in september 1945 opgerichte Regeringsbureau tot Nasporing van Oorlogsmisdadigers en de auditeurs-militair bij de temporaine (= tijdelijke) krijgsraden.
Het archief bevat informatie over de Japanse bezetting en dossiers over de vervolging van Japanse oorlogsmisdadigers en collaborateurs. Een belangrijk deel van de stukken weerspiegelt de strijd van Nederland tegen het naoorlogse vrijheidsstreven in Nederlands-Indië: politieke rapportages (geordend op geografische regio), toezicht op Republikeinse-, communistische- en islamitische partijen en groeperingen, toezicht op de Republikeinse pers, op vreemdelingen. Ook zijn er stukken over misdragingen van Nederlandse militairen uit de periode 1945-1950. Het archief bevat verder stukken die staatkundige en bestuurlijke aangelegenheden betreffen. Een lijst met afkortingen en een lijst van NEFIS area-codes is bijgevoegd.

Archiefvormers:

  • Procureur-Generaal bij het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië (1936) 1945-1949 (1969)
  • Secretariaat van Staat voor de Binnenlandse Veiligheid

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Verantwoording van de bewerking

De geschiedenis van het archief heeft zijn weerslag gehad op het inventarisatieproces. Het heen-en-weer gesleep en de toegenomen belangstelling heeft het slecht geordende archief van de procureur-generaal geen goed gedaan. Veel bundels uit de voorlopige lijst werden bij de overdracht aan het Algemeen Rijksarchief niet meer teruggevonden. Zij zijn waarschijnlijk samengevoegd bij andere bundels in dit bestand of overgebracht naar andere archiefbestanden. Bovendien had een zo innige vermenging plaatsgevonden tussen de vier hierboven genoemde afdelingsarchieven dat ervan moest worden afgezien deze weer te splitsen en apart te beschrijven. Er viel in de bestanden ook geen enkele organische structuur meer te bespeuren, noch een spoor van oude ordeningskenmerken. De meeste stukken waren zonder registratuurkenmerken in het documentair systeem geborgen. Gekozen werd daarom voor een inventaris waarin het documentair karakter van het archief het meest tot zijn recht zou komen en waarin het accent moest komen te liggen op de naam- en trefwoordenklapper.

Omdat in de praktijk met de lijsten nog wel te werken viel werd met deze herinventarisatie gewacht tot de inventaris van het in de zelfde periode uit Indonesië overgebrachte archief van de Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering zou zijn voltooid. ( Inventaris van het archief van de Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering en de daarbij gedeponeerde archieven, 1942-1950, deel I t/m IV (nummer toegang 2.10.14). )

De inventarisatie van het archief van de procureur-generaal werd in 1992 ter hand genomen en in 1994 voltooid.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Geschiedenis schrijven Noord Sulawesi, in het bijzonder MENYEOROTI Japanse wreedheden

Ik ben op zoek naar gegevens om de geschiedenis van de Japanse schrijven in de voormalige residentie van de uitvoering met betrekking Manado Manado oorlogsmisdadigers in de naam van Toyoaki Horiuchi, Uroko Hamanaka, Yanai Minoru Kobayashi, Yamaguchi, Kamiura, Wo (Haruo) Yamada, JF Roring etc.. Sommige van mijn geschriften gepubliceerd in blog: adrianuskojongian.blogspot.com. Als er geen plezier excuses.

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in