gahetNA in the National Archives

Cie. Protestantse Kerken Oost- en West-Indië

2.10.12
J.M. Muller
Nationaal Archief, Den Haag
1979
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.12
Auteur: J.M. Muller
Nationaal Archief, Den Haag
1979
CC0

Periode:

1815-1958

Omvang:

4,30 meter; 130 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Commissie tot de zaken der protestantse kerken in Nederlands Oost- en West-Indië bevat o.a. notulen en bijlagen daartoe, stukken betreffende de instelling van de commissie, verslagen van de werkzaamheden en kasboeken van de commissie en kwitanties en declaraties, stukken betreffende de werving en de positie van predikanten in de koloniën, diverse stukken betreffende de beslechting van geschillen en een nota omtrend de interne verhoudingen en organisatie van de protestantse kerken in West-Indië. Ook bevinden zich in dit archief een aantal kaarten van Nederlandsch-Indië , waarop ingetekend de rechterlijke organisatie (1883) en het zendingsgebied van de protestantse kerk (ca. 1930). Verder zijn er onder de rubriek documentatie diverse verslagen, over de Protestantse kerk in Nederlands-Indië, de Indische kerken en de werkzaamheden der commissie en tevens zijn er kranten en krantenknipsels betreffende de godsdienst in de koloniën.
Het archief van ds. D. Lenting bevat voornamelijk correspondentie gevoerd met de luitenant-gouverneur-generaal en tevens stukken betreffende de samenstelling van een Maleis-Nederlands en een Nederlands-Maleis woordenboek en de benoeming en ontbinding van een commissie daartoe.

Archiefvormers:

 • Commissie voor de Protestantse Kerken in Nederlands Oost- en West-Indië
 • Lenting, D. (1789-1877), predikant te Batavia en voorzitter van de kerkeraad aldaar

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Afgescheiden archiefmateriaal

De stukken betreffende de Indische kerk, afkomstig van voorlopers van de Indische Commissie, de zgn. Deputati ad res Indicas, zijn met inachtneming van het herkomstbeginsel in 1975 overgebracht naar de archieven waaruit ze na 1815 zijn gelicht. Deze stukken waren afkomstig van de classis Walcheren en haar deputatie ad res Indicas. Zij zijn gevoegd bij het archief van de classis dat berust in het Rijksarchief in Zeeland, Sint Pieterstraat 38 te Middelburg. (zie correspondentie van de Tweede afdeling D 9. 12/1975.)

 • "Acta deputatorum ad res Indicas"uit de classis Walcheren van de Nederlandse Hervormde kerk, 1620-1804. 3 delen
  • 1620-1688
  • 1688-1764
  • 1764-1804
 • Correspondentie tussen de Deputati ad res Indicas uit de classis Walcheren en besturen en personen in Nederland, Oost-Indië, Ceylon en andere koloniën, met bijlage, ten dele in afschrift, 1681-1804. 1 pak N. B. Genummerd 1-150.
 • Register van ingekomen en uitgaande brieven van de Deputati ad res Indicas uit de classis Walcheren der Nederlanse Hervormde kerk, 1723-1802. 1 deel
 • Stukken betreffende het geschil tussen de kerkeraden der Engelse kerken te Middelburg en Vlissingen enerzijds en de classis anderzijds over sessie in de commissie ad res Indicas, 1778-1773. 1 omslag
 • Stukken betreffende het geschil tussen de predikanten Jollé en Van der Sloot over de commissie ad res Indicas, 1771-1773. 1 omslag

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in