Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Koloniën suppl.

2.10.03
F.J.M. Otten
Nationaal Archief, Den Haag
1970
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.03
Auteur: F.J.M. Otten
Nationaal Archief, Den Haag
1970
CC0

Periode:

1664-1952
merendeel 1826-1952

Omvang:

4,20 meter; 148 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit bestand, geheel op onderwerp geordend, bevat naast rapporten, overzichten e.d. over Nederlands-Indië, ook een serie afschriften van overeenkomsten en verdragen met inlandse vorsten.

Archiefvormers:

 • Ministerie van Koloniën, 1842-1945
 • Ministerie van Nationale Nijverheid en Koloniën / Administratie voor de Koloniën, 1824-1825
 • Ministerie van Marine en Koloniën / Directie voor de Zaken van de Koloniën, 1825-1829
 • Generale Directie van Marine en Koloniën / Administratie voor de Koloniën, 1840-1841
 • Ministerie van Koloniën, 1842-1945
 • Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen, 1945-1949
 • Ministerie van Waterstaat, Nationale Nijverheid en Koloniën / Administratie voor de Koloniën, 1830-1831
 • Ministerie voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, 1949-1952
 • Netherlands Forces Intelligence Service (NEFIS), 1945-1950

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Afgescheiden archiefmateriaal

Verwante archieven

Nederlandse Handel-Maatschappij

Gezien de nauwe banden met het departement is het archief van de Nederlandsche Handel-Maatschappij van groot belang voor de economische geschiedenis van Nederlands-Indië. Naast dit archief berusten in het Nationaal Archief talrijke archieven van in Indië werkzame ondernemingen: banken, cultuurondernemingen, spoorwegmaatschappijen e.d.

Particuliere archieven

Bepaald indrukwekkend is het bezit aan archieven en collecties van personen, die als minister of als hoge bestuursambtenaar in de koloniën fungeerden. In dit verband moeten hier worden genoemd: B.C. de Jonge (GG), J.P. van Limburg Stirum (GG), J.W. Meyer Ranneft (diverse hoge functies in Nederlands-Indië), A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (GG).

De particuliere archieven van H. Colijn en A.W.F. Idenburg berusten niet in het Nationaal Archief, maar bij het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ook bij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land en Volkenkunde (KITLV) in Leiden berusten talrijke Indische particuliere collecties.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in