Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Koloniën, 1814-1849

2.10.01
W.A. Fasel, F.J.M. Otten
Nationaal Archief, Den Haag
1954
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.01
Auteur: W.A. Fasel, F.J.M. Otten
Nationaal Archief, Den Haag
1954

CC0

Periode:

1814-1849

Omvang:

495.00 meter; 4673 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het ministerie van Koloniën was verantwoordelijk voor de inrichting van het koloniaal bestuur in Oost-Indië, West-Indië (Suriname, Curaçao en overige eilanden) en tot 1872 de Kust van Guinea (Ghana). Ook de begrotingen van het bestuur in de overzeese gebiedsdelen werden in Den Haag opgesteld. Verder speelde het departement, samen met het ministerie van Marine, een rol bij de defensie van de koloniën en met name de verscheping van militair personeel naar deze gebieden. Het ministerie van Koloniën regelde voorts de uitzending, de verloven, de overtochten en de pensioenen en wachtgelden van de Indische ambtenaren alsmede de keuring, aanschaf en verzending van gouvernementsgoederen, bestemd voor het leger en de burgerlijke dienst in de koloniën.
Het omvangrijke archief bestaat grotendeels uit een chronologisch geordend verbaal, met indices en klappers als toegangen. Het bevat stukken over de bovengenoemde onderwerpen, maar is tevens een rijke bron aan gegevens over de overzeese gebieden zelf, als gevolg van de uitgebreide rapportage vanuit de koloniën aan Den Haag. Zo bevatten de ingekomen registers Oost-Indische besluiten afschriften van alle door de Gouverneur-Generaal genomen besluiten, vergelijkbaar met de West-Indische gouvernementsjournalen, met afschriften van besluiten van de gezaghebbers in Suriname, Curaçao en de Kust van Guinea.
Een gedeelte van het archief is op onderwerp beschreven en betreft voornamelijk: bestuur en financiën van de koloniën, handel en cultures, ambtenaren, militaire zaken.
Bij het hoofdarchief zijn gedeponeerd de archieven van de Raad van Koophandel en Koloniën (1814-1818) en van de Commissaris voor de Koloniën te Amsterdam (1813-1829).

Archiefvormers:

 •  
 • Secretariaat van Koophandel en Koloniën1814-1815
 • Ministerie van Koloniën1834-1840
 • Ministerie van Marine en Koloniën1840-1841
 • Ministerie van Koloniën1842-1945
 • Generale directie van Koophandel en Koloniën1815-1818
 • Ministerie van Publiek Onderwijs, Nationale Nijverheid en Koloniën1818-1824
 • Ministerie van Nationale Nijverheid en Koloniën1824-1825
 • Ministerie van Marine en Koloniën1825-1830
 • Ministerie van Waterstaat, Nationale Nijverheid en Koloniën1830-1831
 • Ministerie van Nationale Nijverheid en Koloniën1831-1834
 • Bureau belast met het beheer van het Pensioenfonds voor West-Indische ambtenaren
 • Commissariaat voor de Koloniën te Amsterdam
 • Nederlandse Geoctroyeerde Maatschappij voor de Chinese Theehandel
 • Raad van Koophandel en Koloniën1814-1820

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

     • open2.2.2.2.1 Suriname
     • De gouverneur-generaal van Curaçao voerde tevens het bewind over de eilanden Aruba en Bonaire. Bij besluit van Zijne Koninklijke Hoogheid van 20 november 1815, nr. 51 werd de vice-admiraal Albert Kikkert in deze functie benoemd. Hij nam 4 maart 1816 het bewind over van de Engelsen. Kikkert stierf 18 december 1819. Hij werd opgevolgd door P.R. Cantzlaar, die bij Koninklijk Besluit van 25 juni 1820, nr. 69 werd aangesteld. Zijn titel was gouverneur. Bij de reorganisatie van 1828 werd deze titel veranderd in gezaghebber en kwamen deze eilanden onder de gouverneur-generaal van de West-Indische bezittingen.

     • open2.2.2.2.4- Kust van Guinea

      De Kust van Guinea stond vóór 1815 onder het gezag van de commandant-generaal A. de Veer. Deze moest plaats maken voor mr. H.W. Daendels, die bij Koninklijk Besluit van 27 juli 1815, nr. 31 was benoemd. Aan dit besluit is tevens zijn instructie gehecht, waarbij hij opdracht kreeg het bestuur te reorganiseren. Het Koninklijk Besluit van 15 augustus 1815, nr. 34 geeft aanvullingen op deze instructie. Daendels kreeg de titel van gouverneur-generaal. De Grote Raad van Guinea moest hem in alle belangrijke zaken van advies dienen. De raad bestond uit: de gouverneur-generaal, president, en alle hogere ambtenaren tot de rang van eerste resident, te weten A. van Neck, F.C.E. Oldenburg, J.G. Coorengel, C. `t Hoen, I. Flusz, J.A. de Marrée en H.J.J. Milet. Bij zaken van minder belang vergaderde de gouverneur-generaal met de Kleine Raad, die was samengesteld uit de controlleur van de gebouwen, forten en gouvernements tuinen, de gouvernementssecretaris en de gouvernementskassier. Bij Koninklijk Besluit van 1 november 1819, nr. 32 werd de titel van gouverneur-generaal afgeschaft. Tot Commandeur werd F.C.E. Oldenburg benoemd. De Grote en Kleine Raad werden eveneens opgeheven en vervangen door de Raad ter Kuste van Guinea, die bestond uit: de Commandeur, president, M. Veenstra, gouvernementsboekhouder, vice-president, de beide residenten J. Oosthout en M. Carillon, alsmede de chirurgijn-majoor J.H. Hooff.

 • In de jaren 1835-1868 bestonden het geheim- en het kabinetsverbaal naast elkaar: terwijl twee series agenda's werden gevormd, waren de 'alfabetische registers' (klappers op namen en zaken) steeds gecombineerd.

 • Zie hiervoor inventaris 2.10.36.23, inv.nrs. 870-887.

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in