Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Justitie / Vreemdelingenzaken AJZ

2.09.52
C. Rooijackers, J.F. Vroomans-de Greef
Nationaal Archief, Den Haag
1988
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.09.52
Auteur: C. Rooijackers, J.F. Vroomans-de Greef
Nationaal Archief, Den Haag
1988

CC0

Periode:

1938-1981
merendeel 1956-1976

Omvang:

4.10 meter; 378 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van Algemene en Juridische Zaken van de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking van het Ministerie van Justitie (1956-1976) bestaat voor een groot deel uit stukken betreffende de voorbereiding, goedkeuring en uitvoering van Europese en Bilaterale verdragen met betrekking tot zaken als grenscontroles, (afschaffing van) visumplicht, politiek vluchtelingen, asielverzoeken, immigratie en uitwijzing.
Daarnaast bevat het archief instructies voor de bevoegdheden van douanekantoren, dossiers inzake grenssmokkel, ingekomen klachten bij de uitvoering van grenscontroles, stukken in verband met afgifte van visa, werk- en verblijfsvergunningen, stukken in verband met adoptie, beleid ten opzichte van gastarbeiders, en ingekomen verzoeken om inlichtingen over in Nederland verblijvende personen. Ook is er een vergelijkend overzicht te vinden van de voorschriften in diverse landen, ter voorbereiding op een nieuwe Nederlandse Vreemdelingenwet.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Justitie / Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking / Algemene en Juridische Zaken (AJZ)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in