Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Justitie / IND beleid 1956-1985

2.09.5027
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2010
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.09.5027
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2010

CC0

Periode:

1928-1995
merendeel 1956-1985

Omvang:

71.10 meter; 3155 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken betreffende het ontwikkelen van beleid ten aanzien van de toelating van vreemdelingen, waaronder stukken betreffende toelating van Duitsers, buitenlandse studenten, Indonesische spijtoptanten en de werving van buitenlandse arbeidskrachten.
Daarnaast o.a. stukken betreffende de uitvoering van de vreemdelingenwet, de visaverlening en de afschaffing van de visumplicht voor diverse bestemmingen en de automatisering van de (centrale) vreemdelingenadministratie.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Justitie / Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Als uitvloeisel van het meerjarenconvenant, afgesloten op 13 oktober 1994 tussen het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) en het contract, afgesloten op 18 oktober 1995, tussen de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de CAS is door de CAS in de periode december 1996 - oktober 1999 het beleidsarchief bewerkt van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, 1945-1955, omvang 115 meter.

Door C. Rooijackers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst is reeds een gedeelte uit het beleidsarchief over de periode 1956-1976, omvang 5 meter, op de klassieke wijze bewerkt. De inventaris is bij de Toegang gevoegd.

Als basis voor de bewerking diende het Rapport Institutioneel Onderzoek (RIO) 'De toelating van vreemdelingen'.

De .07/.08-bescheiden werden bewerkt aan de hand van de 'Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken, vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking van de minister van Justitie en de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen d.d. 8 september 1956, afd. AZ/P&A, nr. 336/056 en 6 oktober 1956, afd. OKN., nr. 29361.

De voor bewaring aangewezen .07/.08-beschieden (met uitzondering van de bescheiden behoren tot het beleidsterrein 'Beheer van de Rijksbegroting') zijn geplaatst onder handeling 19.

Tijdens de bewerking is geconstateerd dat het beleidsarchief ook bescheiden bevatte over de periode 1945-1955. Dit gedeelte is eveneens beschreven in de Toegang en heeft archiefbloknummer 5026. In dit archiefblok is zijn tevens opgenomen archief van de Rijksvreemdelingendienst met betrekking tot de uitwijzing van Duitsers uit Nederland na de bevrijding, periode 1945-1957. De omvang hiervan bedroeg 0,25 meter.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in