Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Justitie / Wettendossiers

2.09.47
Centrale Archief Selectiedienst, C.O. van der Meij
Nationaal Archief, Den Haag
2010
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.09.47
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst, C.O. van der Meij
Nationaal Archief, Den Haag
2010

CC0

Periode:

1831-2000
merendeel 1850-1975

Omvang:

133.50 meter; 3077 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Sommige stukken zijn in het Engels en in het Frans en in het Duits en in het Italiaans en in het

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit bestand betreft alleen die wetten waarvoor het departement van Justitie eerstverantwoordelijke of medeverantwoordelijke was. De dossiers bevatten niet slechts stukken over de totstandkoming van wetten, maar ook over wijzigingen, aanvullingen en herzieningen. Naast de wetsontwerpen, bevat het archief veel correspondentie van de minister met ambtenaren, adviseurs, maar ook gewone burgers; archieven van een aantal Staatscommissies en verder gedrukt materiaal als memoranda van belangenbehartigers (bv. Stichtingen), krantenknipsels etc. De dossiers zijn genummerd in een min of meer chronologische volgorde en via een trefwoordenindex toegankelijk. In een later stadium zijn wettendossiers betreffende eenzelfde hoofdwet of wetboek toegevoegd aan het eerste dossier van zo’n groep, waardoor er gaten vielen in de nummering.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Justitie
  • Ministerie van Justitie: Directie Wetgeving, Wettendossiers, 1930-1995

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Aanvullingen

Ordening van het archief

Nog steeds wordt de serie Wettendossiers voortgezet bij het ministerie. In de oorspronkelijke ordening van het overgedragen bestand is, toen de dossiers eenmaal aanwezig waren in de semi-statische archiefbewaarplaats van het ministerie, enige verandering gebracht. Wettendossiers, die eenzelfde hoofdwet of eenzelfde wetboek betroffen, worden in chronologische volgorde toegevoegd aan het eerste wettendossier van die groep, waardoor de omvang van een wettendossier tot meer dan een meter stukken kon toenemen. Gevolg hiervan is geweest dat in de plaatsingslijst, die geordend is op dossiernummers, gaten zijn gevallen en dat eventuele oude verwijzingen naar de oorspronkelijke wettendossiernummers niet altijd geldig zijn. Het overzicht van de oorspronkelijke dossierlijst, waarop de veranderingen zijn aangebracht die tot de nieuwe plaatsingslijst geleid hebben, bevindt zich achter deze inleiding evenals een concordans tussen oud en nieuw wettendossiernummer (concordans II) en een concordans tussen nieuw wettendossiernummer en het inventarisnummer uit de plaatsingslijst (concordans I).

Bij een bepaald wettendossier in de nieuwe plaatsingslijst zijn beschrijvingen van wetten e.d. opgevoerd:

  1. met vermelding van periode en inventarisnummer: de map over deze wet is in het Nationaal Archief aanwezig,
  2. met vermelding van periode, doch zonder inventarisnummers en verwijzing: van deze map was op het moment van samenstellen van de plaatsingslijst niet bekend waar hij zich bevond,
  3. zonder vermelding van periode en inventarisnummer: van deze wet is nooit een dossier aangelegd (slechts opgevoerd door Justitie ter meerdere informatie voor de onderzoeker)
  4. met vermelding van periode en verwijzing naar een ander wettendossier, waarin al (met vermelding van inventarisnummer) of niet (zonder inventarisnummer) in het Nationaal Archief aanwezig,
[Deze verwijzing is door Justitie als een soort service opgenomen: het onderwerp van de wet heeft verband met het Wettendossier waar de verwijzing opgenomen is, maar heeft een zwaarder wegend verband met het wettendossier waar het materieel geborgen is. De term "opgenomen in" is overigens niet altijd toepasselijk; soms is nl. het dossier waarnaar verwezen wordt het verwezen dossier. In nummers uitgedrukt als voorbeeld: In Wettendossier 15 wordt verwezen naar Wettendossier 61. De betreffende wet blijkt het oude wettendossiernummer 106 te hebben, dat geïncoroporeerd is in Wettendossier 61. De term "opgenomen" is hier juist. In Wettendossier 15 wordt ook verwezen naar Wettendossier 90. De betreffende wet blijkt oud Wettendossiernr. 80 te hebben en het gehele Wettendossier 80 te beslaan. De term "opgenomen in" is hier dus onjuist.

Op de wettendossiers is in juli 1989 een trefwoordenindex samengesteld door het ministerie van Justitie die verwijst naar de nog zelfstandige wettendossiernummers en niet naar de geïncorporeerde Wettendossiers. De nummers voorafgegaan door A bevinden zich nog bij Justitie.

Bepaalde dossiers uit de reeks 1-449 bevonden zich oorspronkelijk nog (gedeeltelijk) bij het ministerie van Justitie, omdat zich daar adviezen van de Raad van State in bevinden die nog niet openbaar waren. Met een asterisk was in de inventaris op het eerste blok aangetekend welke mappen dat betrof (meest mappen gevormd vanaf de jaren dertig van de 20e eeuw). Bij overbrenging van het tweede blok in 2008, is veel materiaal hiervan alsnog overgebracht. Desondanks bestaat de kans dat sommige wetten of onderdelen daarvan in tijdelijk beheer zijn van Justitie vanwege raadpleging i.v.m. herziening van de wetgeving. Vraag dus niet meteen via concordans I het inventarisnummer aan, maar kijk eerst in de plaatsingslijst of het wel in het Nationaal Archief aanwezig is.

Romeinse cijfers stellen onderverdelingen van de wettendossiers voor. Wanneer verwezen wordt naar tractatennummers, lager dan 121, zijn die tractaten op te vragen bij het Nationaal Archief, voorzover het niet net een ontbrekend nummer betreft: zie de inventarissen 2.09.35.04 en 2.09.50.

Gedurende 2008-2009 heeft drs. C.O. van der Meij in het kader van het project DTNA van de twee separate, overgebrachte archiefblokken 1 nieuwe inventaris gemaakt. De inleidingen zijn samengevoegd en opnieuw geordend volgens de geldende ISAD-richtlijnen; alle overlap in tekst tussen de twee toegangen (dubbele vermeldingen van wetten, verwijzingen naar staatsbladen) is verwijderd. Wetten (en hun aanvullingen) zijn bij elkaar gegroepeerd in numeriek oplopende en daarbinnen in chronologische volgorde. Verder is nagekeken wat wel en wat niet meer aanwezig is als gevolg van tussentijdse wijzigingen i.v.m. de geldende openbaarheidsbeperkingen. Binnen de inventaris is zoveel mogelijk doorverwezen naar andere inventarisnummers in het geval van wetten die later alsnog in andere wetsregelingen zijn ondergebracht.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in