Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staatscie. Arbeidsenquête

2.09.38
P.D. Westerveld
Nationaal Archief, Den Haag
1986
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.09.38
Auteur: P.D. Westerveld
Nationaal Archief, Den Haag
1986

CC0

Periode:

1890-1894
merendeel 1890-1892

Omvang:

4.00 meter; 62 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Staatscommissie tot het houden van Arbeidsenquête (1890-1892) bestaat uit verslagen van de getuigenverhoren in het onderzoek naar de sociale positie van arbeiders en de arbeidsomstandigheden in de fabrieken en werkplaatsen. Ook het eindrapport met aanbevelingen bevindt zich in het archief.

Archiefvormers:

 • Staatscommissie tot het houden van Arbeidsenquête

Archiefvorming

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Een in druk verschenen, complete uitgave van zowel de verslagen van getuigenverhoren als de eindverslagen is in de Koninklijke Bibliotheek aanwezig.

Staat van gedrukte verslagen, aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek:

 • Verslag van de enquête door de Eerste afdeling der Staatscommissie van arbeidsenquête (1890):
  • aangaande de onderscheiden takken van bedrijf in de Eerste Arbeidsinspectie, deel II ('s-Gravenhage);
  • aangaande de spoorwegen;
  • aangaande de tramwegen;
  • aangaande de verzekering of andere voorzorgen bij ongevallen, ziekte, overlijden of ouderdom van werklieden (fondsenenquête).
 • Bijlagen:
  • Verschillende bijdragen ter beoordeling van het onderzoek der Staatscommissie naar de arbeidstoestanden bij de openbare middelen van vervoer (tramwegen), uitgegeven voor rekening der Nederlandsche Vereniging voor Locaalspoor- en Tramwezen;
  • bijlagen behorende bij het verslag van de Eerste afdeling der Staatscommissie van arbeidsenquête, aangaande de verzekering of andere voorzorgen bij ongevallen, ziekte, overlijden of ouderdom van werklieden (fondsenenquête).
 • Verslag van de Tweede Afdeling der Staatscommissie van arbeidsenquête.
 • Verslag omtrent het onderzoek ingesteld door de Derde afdeling der Staatscommissie van arbeidsenquête.
 • Eindverslag der commissie, ingesteld bij Koninklijk besluit van 29 september 1892, nr. 50, aangaande de werkzaamheden der Staats-commissie, bedoeld bij de wet van 19 januari 1890 (S. l), zoals die is gewijzigd bij de wet van 28 december 1891 (S. 243), tevens behelzende de voorstellen, tot het doen waarvan het door die Staatscommissie gehouden onderzoek aanleiding heeft gegeven.

Verwante archieven

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in