gahetNA in the National Archives

Hoge Raad, 1838-1939

2.09.28
J. Gelauf, H. den Hertog
Nationaal Archief, Den Haag
1974
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.09.28
Auteur: J. Gelauf, H. den Hertog
Nationaal Archief, Den Haag
1974
CC0

Periode:

1838-1939
merendeel 1838-1939(1958)

Omvang:

130,50 meter; 1044 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Hoge Raad der Nederlanden over de periode 1838-1939 bestaat grotendeels uit arresten en rolboeken in burgerlijke zaken, strafzaken, revisiezaken, belastingzaken en koloniale zaken. Verder zijn er gratie-adviezen, verzoekschriften van burgers en stukken inzake benoemingen en ontslagen. Ook de klappers op de dossiers, rolboeken en registers bevinden zich in het archief.

Archiefvormers:

  • Hoge Raad der Nederlanden

Archiefvorming

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Publicaties

Literatuur
Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden. 1815 en 1840.Wet van 10 april 1838, Staatsblad nummer 12;Wet van 8 maart 1879, Staatsblad nummer 40;Wet van 28 augustus 1919, Staatsblad nummer 547.Reglement uitvoeringsbesluit Wet op de Rechterlijke organisatie. (Wet van 14 september 1838, Staatsblad nummer 36).400 jaar Hoge Raad; verhandeling van mr. Th. A. Ariëns in het Advocatenblad van 10 september 1982. nr. 16. Orgaan van de Nederlandse Orde van Advocaten. Uitgegeven door W. E. Tjeenk Willink, Zwolle. Beknopt overzicht betreffende de Provinciale Gerechtshoven, door M. Rodenburg, 1971. Inventaris van het Kantongerecht Brielle, 1878-1920. door J. Engelaan. 's-Gravenhage, 1974. Wet "betrekkelijk de Zamenstelling der Regterlijke Magt en het beleid der Justitie". (z.d.).Brochures met tekst van en over de Hoge Raad der Nederlanden. Druk: Nauta -b. v. Zutphen nr. 831206F-184. Dossier Hoge Raad der Nederlanden; aanwezig bij het Ministerie van Justitie, H.D.O.R.R., onderafdeling archieven en bibliotheken.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in