Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hoge Raad, 1838-1939

2.09.28
H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
1974
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.09.28
Auteur: H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
1974
CC0

Periode:

1838-1959
merendeel 1838-1939

Omvang:

130.50 meter; 1043 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Hoge Raad der Nederlanden over de periode 1838-1939 bestaat grotendeels uit series arresten en rolboeken van burgerlijke zaken, strafzaken, en belastingzaken in cassatie. Verder zijn er series adviezen inzake gratie, meerderjarigverklaring en wettiging van kinderen, alsmede stukken inzake benoemingen en ontslagen van rechterlijke ambtenaren, en beëdiging van advocaten bij de Hoge Raad. Naamklappers op de arresten, rolboeken en dossiers geven toegang tot de series.

Archiefvormers:

  • Hoge Raad der Nederlanden

Archiefvorming

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Zie ook arresten in druk:

  • ; Amsterdam, C.G. Sulpke en Gebr. Diederichs: dl. 1 (1839) - dl. 47 (1903)
  • De Nederlandsche Regtspraak of verzameling van arresten en gewijsden van den Hoogen Raad der Nederlanden en verdere regtscollegien, enz.; bijeengez. en uitgeg. door A. Brocx en James Cohen Stuart; vervolgd door N. de Gijselaar. 's-Gravenhage en Amsterdam, Gebr. van Cleef: dl. 1 (1839) - dl. 222 (1912)
  • Nederlandse Jurisprudentie; Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink: vanaf 1913
  • Weekblad van het Regt: verzameling van regtszaken, bouwstoffen voor wetgeving, mengelwerk; 's-Gravenhage, Belinfante: jrg. 1, no. 1 1839- jrg. 105, no. 77 1943
  • Beslissingen in belastingzaken: verzameling van rechterlijke en administratieve beslissingen betreffende de directe belastingen en de invoerrechten en accijnzen; Amsterdam, Veen: 1910-1953

Publicaties

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Verversen Geef de karakters in die u in de afbeelding ziet. Neem de tekens uit het bovenstaande figuur over. Wanneer de tekens niet duidelijk zijn, kunt u het formulier verzenden om een nieuw figuur weer te geven. De tekens zijn niet hoofdlettergevoelig.  Schakel over naar audio verificatie.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in