Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Justitie / Verbaal en Kabinet

2.09.22
S.M. Pereira
Nationaal Archief, Den Haag
1988
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.09.22
Auteur: S.M. Pereira
Nationaal Archief, Den Haag
1988

CC0

Periode:

1853-1963
merendeel 1915-1955

Omvang:

10186 inventarisnummers; 1069,00 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat met name stukken over de volgende onderwerpen: adelszaken; auteursrecht; gevangenissen, tuchtscholen, rijksopvoedingsgestichten, rijkswerkinrichtingen en reclassering; gratieverlening en voorwaardelijke invrijheidstelling; toezicht op de organisatie van kerkgenootschappen; naturalisatie (Nederlanderschap); notariaat; politie; personeel van de rechterlijke macht; rechterlijke organisatie; toezicht op rechtspersonen (zoals naamloze vennootschappen en verenigingen); strafrecht en strafvordering; vreemdelingen; wetgeving, bijzondere jeugdzorg en bijzondere rechtspleging.
In deze periode werd één algemeen, chronologisch geordend verbaal gevormd, maar de eigentijdse toegangen, zoals de indices en klappers, werden afzonderlijk per afdeling bijgehouden. De onderzoeker dient dus eerst na te gaan welke afdeling met een bepaalde taak was belast.
Het geheim archief van de jaren-1920 en -1930 bevat onder meer stukken over communisten (bolsjewisten), over de 'zaak-Oss' (1928-1940) en over Joodse vluchtelingen uit Duitsland vanaf 1933. Het kabinetsarchief bevat overwegend personeelskwesties, zoals benoeming en ontslag van notarissen en leden van de rechterlijke macht.

Archiefvormers:

 •  
 • Ministerie van Justitie, Algemeen Secretariaat, 1858-1950
 • Ministerie van Justitie, Algemene en Kabinetszaken, 1950-1956
 • Ministerie van Justitie, Eerste Afdeling, 1858-1956
 • Ministerie van Justitie, Tweede Afdeling, 1858-1956
 • Ministerie van Justitie, Derde Afdeling, 1889-1956
 • Ministerie van Justitie, Vierde Afdeling, 1889-1956
 • Ministerie van Justitie, Vijfde Afdeling, 1934-1940
 • Ministerie van Justitie, Zesde Afdeling, 1860-1864
 • Ministerie van Justitie, Zesde Afdeling, 1939-1956
 • Ministerie van Justitie, Zevende Afdeling, 1939-1956
 • Ministerie van Justitie, Achtste Afdeling, 1947-1956
 • Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal van Politie, 1940-1945
 • Ministerie van Justitie, Afdeling Politie, 1945-1956

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in