Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Keizerlijk Gerechtshof en Hooggerechtshof

2.09.17
H. Bonder
Nationaal Archief, Den Haag
1939
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.09.17
Auteur: H. Bonder
Nationaal Archief, Den Haag
1939

CC0

Periode:

1807-1845
merendeel 1811-1838

Omvang:

73.80 meter; 883 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een aantal stukken zijn in het Frans gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Vanaf 1 maart 1811 golden in het voormalig Koninkrijk Holland de Franse wetten. Een nieuw Keizerlijk Gerechtshof verving de bestaande rechterlijke instellingen. Men werd verplicht tot het dragen van rode toga's bij plechtigheden net zoals dat in Frankrijk het geval was. Dit gerechtshof bestond uit vijf kamers, namelijk een eerste, een tweede en een derde civiele kamer voor burgelijke zaken en , een kamer van correctionele appèls en een kamer van beschuldiging die strafzaken afhandelden.
Van de kamer van beschuldiging zijn onder meer processen-verbaal en arresten bewaard gebleven. Daarnaast dagbladen van de kamer van correctionele appellen en registers van de op de terechtzittingen behandelde kwesties. Maar ook 'Processen-verbaal van executie' van aan de kaakstelling, brandmerken enz.
Van de civiele kamers zijn vooral audiëntiebladen van de terechtzittingen overgeleverd.
Inzake het Hooggerechtshof als adviseur van de koning, opgericht in 1813 na het vertrek van de Fransen, treft men bijvoorbeeld berichten en adviezen betreffende veroordeelden waarvoor rekesten om gratie zijn ingediend bij de koning. Het Hooggerechtshof handelde ook West-Indische zaken af. Hiervan zijn diverse stukken bewaard gebleven.

Archiefvormers:

 • Hooggerechtshof
 • Hooggerechtshof der Verenigde Nederlanden
 • Keizerlijk Gerechtshof
 • Procureur-Generaal bij het Hooggerechtshof der Verenigde Nederlanden
 • Procureur-Generaal bij het Keizerlijk Gerechtshof
 • Speciaal Gerechtshof voor de Middelen te Water en te Lande

Archiefvorming

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen

Beperkingen aan het gebruik

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen:

 1. U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in;
 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken;
 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien;
 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan;
 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in