Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Ned. Beheersinstituut / Beheersdossiers

2.09.16
V. van den Bergh, H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
1996
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.09.16
Auteur: V. van den Bergh, H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
1996

CC0

Periode:

1929-1967
merendeel 1945-1967

Omvang:

182581 inventarisnummers; 2689,10 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.Een klein gedeelte is gesteld in talen als het Duits, Engels en Frans.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het Nederlandse Beheersinstittuut was na de Tweede Wereldoorlog belast met beheer van vorderingen, vijandelijke vermogens en ontbonden [gelijkgeschakelde en nationaal-socialistische] instellingen. Daarnaast trof het NBI voorzieningen i.v.m. bewindvoering voor rechtsrpersonen en afwezigen (veelal niet-teruggekeerde joden). Tenslotte was het belast met de uitvoering van verbeurdverklaringen.
Dit archief van het Nederlandse Beheersinstittuut bestaat uit de bij het NBI gedeponeerde archieven ("bijzondere beheren") en de beheersdossiers (alfabetisch op naam van de eigenaar). De documenten in het archief betreffen veelal stukken betreffende het vermogen en bedrijfsvoering (accountantsverklaringen, begrotingen, jaarverslagen, rapportages en correspondenties.

Archiefvormers:

  •  
  • Het Nederlandse Beheersinstituut (1945-1967)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in