Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Justitie / Verenigingenregister

2.09.12.01
J.H. Kompagnie
Nationaal Archief, Den Haag
1995
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.09.12.01
Auteur: J.H. Kompagnie
Nationaal Archief, Den Haag
1995

CC0

Periode:

1820-1976
merendeel 1874-1976

Omvang:

379.80 meter; 81583 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bestaat uit de dossiers inzake de goedkeuring van de statuten van verenigingen die rechtspersoonlijkheid wilden verkrijgen. De serie vangt aan in 1874: vóór dat jaar moet gezocht worden in het verbaalarchief. De dossiers zijn numeriek geborgen en kunnen worden opgezocht met een alfabetische klapper (2.09.12.01) op plaatsnaam van de statutaire vestigingsplaats. Binnen de plaatsnaam zijn de verenigingen op naam gealfabetiseerd. Deze klapper is op microfiche beschikbaar in de studiezaal. De tekst van de statuten kan ook worden geraadpleegd in (Bijvoegsels van) de Staatscourant.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Justitie/Hoofdafdeling Privaatrecht

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

In 1953 droeg het Ministerie van Justitie formeel een afgesloten deel over van het Verenigingenregister aan het Algemeen Rijksarchief. De werkelijke overdracht vond plaats in 1960. Deze archivalia betreffende verenigingen die in de periode 1874- 1914 waren opgericht en rechtspersoonlijkheid hadden gekregen, maar na 1914 geen duurverlenging hiervan hadden aangevraagd, werden voorlopig geplaatst in het Hulpdepot van de Tweede Afdeling aan het Westeinde in Den Haag, later in Schaarsbergen. In 1980 werden deze 14.014 dossiers (uit de serie 1-22746) overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief. Tengevolge van het inwerkingtreden in 1976 van boek 2 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek waarin een andere procedure ter verkrijging van rechtspersoonlijkheid werd voorgeschreven, werden ook de archiefbescheiden van de verenigingen uit de periode 1874-1914 die wl duurverlenging hadden aangevraagd en verkregen alsmede alle overige verenigingendossiers van na 1914 aan het Algemeen Rijksarchief overgedragen.

Tegelijkertijd kwam in 1980 ook het gehele bestand van het Centraal Stichtingenregister over.

In 1981 werden de beide delen van het Verenigingenregister tot één doorlopende serie samengevoegd. De twee plaatsingslijsten werden echter niet tot één lijst omgewerkt. Op de dozen van het Verenigingen- en Stichtingenregister werd in 1981 bij de herordening wel vermeld de nummers van de dossiers, die in de dozen berusten. Daardoor is het mogelijk om, zodra een nummer van een dossier bekend is, dit zonder hulp van een plaatsingslijst, te lichten. Om deze reden is op de dozen nu ook geen volgnummer meer aanwezig.

Met de dossiers kwam ook een aantal toegangen op het register over die niet door het publiek konden worden geraadpleegd (zie inventarisnummer 81583/verenigingen en 50067-50068/stichtingen. Nadien werden nog toegangen op het archief van het Ministerie van Justitie overgedragen waaronder agenda's op de correspondentie, indices en klappers op het Verenigingenregister. In het hiernavolgende overzicht zijn ook deze toegangen beschreven en genummerd, zodat ze ook door het publiek aangevraagd en geraadpleegd kunnen worden. Tevens is in het overzicht een aantal verzamelklappers opgenomen.

Met dit overzicht zijn de plaatsingslijsten 2.09.12 (oud) en 2.09.23 en 2.09.24 vervallen. De eveneens overgedragen archieven van Naamloze Maatschappijen/Vennootschappen zijn in 1983 om praktische redenen weer door het Ministerie van Justitie teruggenomen.

De verwerving van het archief

Overbrenging van een overheidsarchief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in