Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Justitie / Verenigingenregister

2.09.12.01
J.H. Kompagnie
Nationaal Archief, Den Haag
1995
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.09.12.01
Auteur: J.H. Kompagnie
Nationaal Archief, Den Haag
1995

CC0

Periode:

1820-1976
merendeel 1874-1976

Omvang:

379.80 meter; 81583 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bestaat uit de dossiers inzake de goedkeuring van de statuten van verenigingen die rechtspersoonlijkheid wilden verkrijgen. De serie vangt aan in 1874: vóór dat jaar moet gezocht worden in het verbaalarchief. De dossiers zijn numeriek geborgen en kunnen worden opgezocht met een alfabetische klapper (2.09.12.01) op plaatsnaam van de statutaire vestigingsplaats. Binnen de plaatsnaam zijn de verenigingen op naam gealfabetiseerd. Deze klapper is op microfiche beschikbaar in de studiezaal. De tekst van de statuten kan ook worden geraadpleegd in (Bijvoegsels van) de Staatscourant.

Archiefvormers:

 • Ministerie van Justitie/Hoofdafdeling Privaatrecht

Archiefvorming

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Verwante archieven

Statuten van Verenigingen, erkend volgens de Wet van 22 april 1855

( Stb. 32 ).

De statuten zijn van 1857-1879 volledig in het hoofdlichaam van de Staatscourant opgenomen. Van 1880-1903 zijn ze per jaar genummerd, in afzonderlijke folio-bijvoegsels gepubliceerd. Deze folio-bijvoegsels zijn steeds ingebonden achter de courant, waarme ze zijn uitgegeven. Van 1856-1862 zijn ze bovendien in het Staatsblad vermeld.

De octavobijvoegsels, bevattende de statuten, zijn uitgegeven krachtens Koninklijk Besluit van 25 november 1903 no. 10 (Stcrt. 289), ingaande 1 januari 1904. Ze werden als afzonderlijke bijvoegsels bij de Staatscourant verkrijgbaar en hadden als serieletter de letter V, van 1973-1976 de letter EV.

In de bibliotheek van het Algemeen Rijksarchief staat een volledige serie over de jaren 1904-1976, waarbij de statuten uit 1945 zijn ingebonden in de band `Uitpraken'. Ook in andere wetenschappelijke bibliotheken zijn deze statuten te raadplegen.

Akten betreffende Coöperatieve Verenigingen

( Wet van 17 november 1876, (Stb. 227) CV ).

De akten zijn van 1877-1903, per jaar genummerd, in afzonderlijke foliobijvoegsels gepubliceerd. Deze folio-bijvoegsels zijn steeds ingebonden achter de courant, waarmee ze zijn uitgegeven.

De octavobijvoegsels, bevattende de akten betreffende coöperatieve verenigingen, zijn uitgegeven krachtesn Koninklijk Besluit van 25 november 1903 no. 10 (Stcrt. 289), ingaande 1 januari 1904. Ze werden als afzonderlijke bijvoegsels bij de Staatscourant verkrijgbaar en hadden als serieletter de letters CV.

In de bibliotheelk van het Algemeen Rijksarchief staat een volledige serie: 1877-1903 in folio en 1904-1974 in octavo. Ook in andere wetenschappelijke bibliotheken zijn deze akten te raadplegen.

Toegangen:

 1. Inventaris 2.09.12.01: Overzichtsbestand verenigingen- en stichtingenregister (1874-1976)
  • inv.nr 81583: Een (niet door het publiek te raadplegen) fiches- klapper op de dossiers van de verenigingen waarvan de statuten in de periode 1874-1976 zijn goedgekeurd. Er zijn fiches op naam van de vestigingsplaats van de vereniging en daarbinnen op e'n of enkele trefwoorden uit de volledige naam van de vereniging. De op de fiches vermelde nummers zijn de nummers van de dossiers (tevens verenigingsnummer) waarin de gegevens over de verenigingen berusten. (Deze fichesk,lapper is op microfiche beschikbaar in de studiezaal.
  • inv.nrs 81570-81582: Fichesklapper op naam van vestigingsplaats (1874-1914).
 2. Inventaris 2.09.01 Ministerie van Justitie 1813-1876. Indices en klappers:
  • inv.nrs 418-452 en 4258-4326, zie o.a. rubrieken "Binnenlands Bestuur Varia" en "Koophandel" (1815-1841)
  • inv.nrs 4327-4545, zie rubriek "Naamloze Maatschappijen" (1842-feb.1874)
  • inv.nrs 4538-4565, zie rubriek "Verenigingen" (feb.1874-1876)
 3. Inventarissen 2.09.05 en 2.09.22: Ministerie van Justitie 1876-1958. Indices en klappers:
  • inv.nrs 1404-1428 (= 1e afdeling), zie rubriek: "Verenigingen" (1876-1895)
  • inv.nrs 1429-1494 en 14425-14652 (= afd. 1B), betreft Verenigingen en N.V.'s 1896-1958
  • inv.nrs 3112: Verzamelklapper Verenigingen en Naamloze Maatschappijen 1820-1878

Voor Statuten van Verenigingen, zie ook Bijlagen tot de Staatscourant (tot 1904 in de Staatscouranten bijgebonden; van 1904-1974 in een afzonderlijke serie in octavoformaat). Aanwezig in de bibliotheek van het Algemeen Rijksarchief.

Voorts kan onderzoek worden verricht in de archieven van de Staatssecretarie (1813-1840) (inventaris 2.02.01) en het Kabinet des Konings (1841-1945) (inventaris 2.02.04 en 2.02.14), in welke archieven de minuut-Koninklijke Besluiten berusten (met soms enkele voorstukken) betreffende de goedkeuring van verenigingsstatuten.

Ook in de archieven van Ministeries die wellicht bemoeienis hebben gehad met de totstandkoming van een vereniging (b.v. de Ministeries van Binnenlandse Zaken, Erediensten en Financiën) kunnen gegevens over verenigingen worden aangetroffen.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in