Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Financiën / Erediensten

2.08.13
A.M. Tempelaars
Nationaal Archief, Den Haag
1985
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.08.13
Auteur: A.M. Tempelaars
Nationaal Archief, Den Haag
1985

CC0

Periode:

1871-1940

Omvang:

40.10 meter; 522 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat, met enkele lacunes, een reeks verbalen van 1872 tot 1940 tezamen met de eigentijdse toegangen: agenda's, rubrieklijsten, indices en klappers. Er zijn daarnaast stukken van algemeen financiële aard over de organisatie en kosten van erdiensten. Voor de Protestantse en Israelitische erediensten zijn er traktementsregisters en registers van toegekende gelden voor kinder-, school- en academiegelden. Tevens zijn er registers over pensioenen van predikanten en ook voor weduwen. Voor de Rooms-katholieke erediensten en de oud-bisschoppelijke cleresie der rooms-katholieken zijn er registers van de diverse instituties (seminaries, parochies, kerken) en hun geestelijken per regio, registers met hun traktementen en pensioenen en aanvullende informatie.
De eerste aanvulling op het archief bevat een reeks besluiten, reglementen en bepalingen en losse dossiers. Het tweede supplement bevat eveneens diverse reglementen, kwartaalstaten over de periode 1908-1935 inzake veranderingen in het Register van Vaste Posten en dossiers over de verlening van toelagen.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Financiën: afdeling Erediensten, 1871-1940

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in