Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kadaster / beschikkingen NBI

2.08.101
I. Heidebrink, M.-J. Vos
Nationaal Archief, Den Haag
2011
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.08.101
Auteur: I. Heidebrink, M.-J. Vos
Nationaal Archief, Den Haag
2011

CC0

Periode:

1921-1979
merendeel 1940-1959

Omvang:

1.50 meter; 59 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat beschikkingen van het Nederlandse Beheersinstituut (NBI), die zijn toegestuurd aan de verschillende kantoren van de Bewaarders van Hypotheken, het Kadaster en Scheepsbewijzen om te worden ingeschreven in de betreffende registers. De beschikkingen met bijbehorende documenten hebben betrekking op onteigening en beheer van onroerende goederen in Nederland tijdens de Duitse bezetting en naoorlogs rechtsherstel.

Archiefvormers:

 • kantoor van de ontvanger der registratie en domeinen te Alkmaar
 • Kantoor van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Assen
 • Kantoor van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Breda
 • Kantoor van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te 's-Gravenhage
 • Kantoor van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Leiden
 • Kantoor van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Leeuwarden
 • Kantoor van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Roermond
 • Kantoor van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Rotterdam
 • Kantoor van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Sneek
 • Kantoor van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Utrecht
 • Kantoor van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Winschoten

Archiefvorming

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen

Beperkingen aan het gebruik

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen:

 1. U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in;
 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken;
 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien;
 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan;
 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in