Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Rijksbureaus Textiel

2.06.076.13
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1996
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.06.076.13
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1996

CC0

Periode:

1939-1955

Omvang:

37.90 meter; 1062 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Ondanks de neutraliteit had de Eerste wereldoorlog in Nederland tot schaarste en distributieproblemen geleid. Hernieuwde oorlogsdreiging en de mogelijkheid van een terugkerende schaarste waren aanleiding voor de Distributiewet van 1939. Een (niet met name genoemd) gevolg van de wet was de oprichting van diverse Kernbureaus voor handel en nijverheid. Zonder een uitgebreid ambtelijk apparaat moesten zij voorbereidingen treffen om zonodig de schaarste binnen de sector zo doeltreffend mogelijk het hoofd te kunnen bieden. Bij het uitbreken van de Tweede wereldoorlog in september 1939, werden de Kernbureaus omgezet in, uiteindelijk twintig, Rijksbureaus met een doorlopend sterk groeiend ambtelijk apparaat.
Aan het hoofd van de Rijksbureaus stond vaak een topfiguur van een vooraanstaand bedrijf uit de industrietak, ondersteund door ambtenaren en vertegenwoordigers van de vakcentrales. Na inventarisatie van de importmogelijkheden, voorraden en behoeften, trachtte men met behulp van prijsvorming, fabricagevoorschriften en distributiebeschikkingen te komen tot een zo doeltreffend en rechtvaardig mogelijke verdeling en verspreiding van goederen onder (detail)handel en het publiek en van grondstoffen, productiemiddelen en verdere faciliteiten onder de fabrikanten en verwerkende industrieën. Het was de bedoeling dat hierbij geen enkel bedrijf boven andere bevoordeeld zou worden: de onderlinge concurrentiestrijd moest voor de duur der schaarste opgeschort worden. De vele regelingen werden meestal niet kenbaar gemaakt via de reguliere weg van publicatie in de staatscourant, maar door middel van circulaires.
In het zuiden van Nederland bestond in de periode september 1944 - mei 1945 vaak een Tijdelijk Rijksbureau voor de bevrijde gebieden, onder leiding van het College van Algemene Commissarissen voor Landbouw, Handel en Nijverheid.

Archiefvormers:

 • Centrale Textiel Inspectie
 • Kernbureau Textielproducten, Sectie Wol
 • Ondervakgroep Wollenstoffenweverij en Kaardgarenspinnenrij
 • Rijksbureau voor de Distributie van Textielproducten door de Handel (Distex)
 • Rijksbureau voor Textiel
 • Rijksbureau voor Textiel, Kantoor Arnhem
 • Rijksbureau voor Textiel, Kantoor Tilburg
 • Rijksbureau voor Textiel, kantoor Veenendaal
 • Rijksbureau voor Textiel, Sectie Confectie
 • Rijksbureau voor Textiel, Sectie Distex
 • Rijksbureau voor Wol
 • Rijksbureau voor Wol en Lompen
 • Rijks-Textielbureau
 • Sectie Confectie van het Rijksbureau voor Wol en Lompen en van het Rijks-Textielbureau
 • Stichting Centrale Textiel Handelmaatschappij
 • Textieldirectorium
 • Tijdelijk Rijksbureau voor Textiel, afdeling Handel
 • Tijdelijk Rijksbureau voor Textiel, afdeling Industrie

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in