Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

LNH / Nijverheid

2.06.075
V. van den Bergh
Nationaal Archief, Den Haag
1992
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.06.075
Auteur: V. van den Bergh
Nationaal Archief, Den Haag
1992

CC0

Periode:

1906-1922

Omvang:

38.50 meter; 396 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In afwijking van de benaming had de afdeling Nijverheid vrijwel geen bemoeienis met de industriële bedrijvigheid: deze lag in de jaren 1906-1922 bij de afdeling Handel, waarvan het archief is opgenomen in dat van de (latere) directie Handel en Nijverheid (1906-1943).
Het archief van de afdeling Nijverheid, dat geheel in rubrieken is geordend, betreft dan ook overwegend onderwerpen als: het visserijwezen, scheepvaart (zowel de zeescheepvaart als de binnenscheepvaart), kustwacht en reddingswezen, meteorologisch instituut, mijnwezen en ijkwezen. Er zijn een aantal nadere toegangen in de vorm van klappers en indices op de agenda's.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel / Afdeling Nijverheid
  • Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel / Afdeling Nijverheid en Handel
  • Staatscommissie voor de Weegwerktuigen

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

De inventarisatie van het archief is neergekomen op de restauratie van het oorspronkelijke, in rubrieken ingedeelde, archief. Door bovenvermelde taakopvolgers van de Afdeling Nijverheid is soms het hun toegewezen deel van het archief voor eigen gebruik herordend. Dit is geval geweest voor de oorspronkelijke rubriek Visserijen en de rubriek Mijnwezen. De rubrieken Visserijen en Mijnwezen, die in een slechte zogenaamd zaaksgewijze of onderwerpsgewijze ordening omgezet waren, zijn teruggebracht in de oorspronkelijke orde.

Ten gerieve van de onderzoekers is een concordans samengesteld tussen de oude en nieuwe nummers van de beschrijvingen in de rubriek Visserijen. In de praktijk kwam het bij de 19e en vroeg-20e eeuwse rijksadministratie nog al eens voor dat vooral bij slepende zaken de oude opgelegde stukken van hun plaats gehaald werden en bij de recentste stukken van de zaak gevoegd werden: alles werd steeds maar in de volgende minuutbladen die op de aangelegenheid betrekking hadden gestopt, zodat een hele dikke "ui" ontstond en de index als zoekinstrument ontkracht werd doordat de stukken niet meer op hun plaats waren. Zo ook in het archief van de Afdeling Nijverheid. Deze "uien" in de rubrieken die niet omgewerkt en nog redelijk intact waren, zijn "gepeld" tijdens de inventarisatie, waarbij de stukken weer op hun oorspronkelijke nummervolgorde gelegd zijn.

Bij het herstel van de oorspronkelijke orde zijn de gegevens zoals die in de inschrijvingen in de index ingevoerd zijn, bepalend geweest. Staat b.v. op het stuk dat het tot dossier X of, wat ook nogal eens voorkomt, tot dossier X/Y behoort, maar blijkt uit de index dat het opgeborgen is onder dossier Y, dan is het stuk ook daadwerkelijk door de inventarisator in dossier Y opgeborgen.

Overigens blijkt dat in de index talloze fouten voorkomen. Door de administratie zijn indertijd ook ongeregistreerde stukken die niet bij een bepaald ander stuk behoren in het archief opgeborgen. Deze zijn apart beschreven in de inventaris onder het "dossier" waar de stukken qua onderwerp bij horen. Tevens zijn de stukken die behoorden tot andere archieven uit het archief gelicht ter invoeging op hun juiste plaats in die archieven. Ter kennisneming ingekomen drukwerken zijn, wanneer ze in de archieven van de instanties die ze geproduceerd hebben aanwezig waren, vernietigd.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in