Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

EZ / Handel en Nijverheid

2.06.001
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1989
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.06.001
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1989

CC0

Periode:

1815-1946
merendeel 1905-1943

Omvang:

335.95 meter; 7592 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte betreffende buitelandse en internationale handel is gesteld in het Frans, Engels en Duits.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De directie was het centrale beleidsorgaan op het gebied van handel, industrie, middenstand, prijzen en distributie. Vanaf 1933 was het ministerie van Economische Zaken primair verantwoordelijk voor de buitenlandse handelspolitiek: in de periode daarvoor was dat het ministerie van Buitenlandse zaken. Het archief is volgens de standaard archiefcode geheel op onderwerp geordend. Verreweg het meest omvangrijk is de rubriek 'Economische aangelegenheden', waarin onder meer stukken over de industrie, de dienstverlening, de binnen- en buitenlandse handel, de distributieregeling, de instelling en het functioneren van de rijksbureaus. Ook bevat het archief stukken over joodse vluchtelingen en Duitse bezettingsmaatregelen tegen joodse bedrijven. Gedeponeerd bij het archief zijn stukken van minister M.P.L. Steenberghe (1937-1940) en van directeur-generaal dr. H.M. Hirschfeld (1931-1945).

Archiefvormers:

 • Bezuinigingscommissie IJkwezen
 • Centrale Commissie voor Handels- en Vakopleiding
 • College voor Handel en Nijverheid
 • Commissie inzake Gewapend Betonconstructies
 • Commissie inzake Samenwerking van Overheidsbedrijven en Installateurs
 • Commissie Middenstandsvoorlichting
 • Commissie tot Onderzoek van de Moeilijkheden in het Bakkerijbedrijf
 • Commissie tot Verbetering van de Opleiding voor het Middenstandsexamen Algemene Handelskennis
 • Commissie van Advies inzake de Uitvoering van de Wet op de Evenredige Vrachtverdeling in de Binnenscheepvaart
 • Commissie van Advies voor de Borgstellingsfondsen
 • Commissie van Advies voor de Economische Regelingen met het Buitenland
 • Commissie van Contact inzake Middenstandsaangelegenheden
 • Commissie van Toezicht bedoeld in art. 12 van de Wet Ondernemersovereenkomsten 1935
 • Commissie voor de Economische Politiek
 • Commissie voor de Technische Herziening van het Tarief van Invoerrechten
 • Hirschfeld, H.M. 1931-1945
 • Ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid/ Afdeling Handel en Nijverheid
 • Ministerie van Economische Zaken/ Afdeling Handel en Nijverheid
 • Ministerie van Economische Zaken/ Directie van Handel en Nijverheid
 • Ministerie van Economische Zaken en Arbeid/ Afdeling Handel en Nijverheid
 • Ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart/ Directie van Handel en Nijverheid
 • Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel/ Afdeling Handel
 • Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel/ Afdeling Nijverheid en Handel
 • Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid/ Afdeling Handel en Nijverheid
 • Nederlands Clearing Instituut
 • Steenberghe, M.P.L. 1937-1940
 • Staatscommissie inzake de Electriciteitsvoorziening
 • M.P.L. Steenberghe 1937-1940
 • Dr. H.M. Hirschfeld 1931-1945

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Het archief van de afdeling (vanaf 1935 directie) Handel en Nijverheid bevat ook het archief van een van de voorgangers, namelijk de afdeling Handel uit de jaren 1906-1922; het archief van de andere voorganger, de afdeling Nijverheid uit de jaren 1906-1922 vormt een apart archief (toegang 2.06.075).

Het archief bevat veel informatie over de ontwikkeling van de economie voorafgaand aan en tijdens de Duitse bezetting. Tot het specifiek oorlogsgerelateerde materiaal behoren stukken over joodse vluchtelingen en de Nederlandse arbeidsmarkt in de jaren '30, de economische verdedigingsvoorbereiding, de instelling en het functioneren van de rijksbureaus, de Algemene Vorderingswet 1939 en het Vorderingsbesluit 1940, de zorg voor oorlogsslachtoffers mei 1940 (mobilisatie middenstanders, schade in oorlogsgebieden), Duitse bezettingsmaatregelen zoals de inkwartiering van Duitse militairen en het vorderen van goederen, uitsluiting van joden uit het openbare en economische leven (joodse ambtenaren en joodse bedrijven (Magazijn de Bijenkorf, Hollandia Fabrieken Kattenburg & Co, Zwanenburg's Fabrieken, Organon, Van den Bergh's Koninklijke Fabrieken, marktkooplui, handelaren in oud-metaal, veehandel, makelaars)), de Nederlandse industrie en opdrachten van de Duitse bezetter, het afvoeren van machines en materiaal, de sluiting van bedrijven i.v.m. de toenemende schaarste, de organisatie ven het bedrijfsleven (de organisatie Woltersom), distributie en de evacuatie van bedrijven en instellingen uit het westen van Nederland in de laatste jaren van de bezetting.

Het archief bevat gedeponeerd archief van minister M.P.L. Steenberghe (1937-1940) en dr. H.M. Hirschfeld (1931-1945).

Verantwoording van de bewerking

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in