Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

BuZa / 1e Haags Archief

2.05.84
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2004
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.84
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2004
CC0

Periode:

1939-1945
merendeel 1940-1942

Omvang:

4,00 meter; 682 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bestaat uit stukken betreffende de voortzetting van het Haagse ministerie van Buitenlandse zaken onder Duitse bezetting, in de jaren 1940-1942. Feitelijk beperkten de departementale werkzaamheden zich tot de behartiging van de belangen van Nederlandse ambtenaren in Belgie en bezet Frankrijk. De inventaris bevat vooral stukken van de afdelingen Algemeen Secretariaat en Juridische Zaken.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1815-1942

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

De enige toegang op dit archief was tot dusver een summiere, selectieve inhoudsopgave op doosniveau. Tijdens de archiefvorming is een vijftal agenda's ingericht, waarin gegevens van de ingekomen en minuten van de uitgaande brieven zijn vastgelegd. Per jaar werd met een nieuwe doorlopende nummering begonnen, met vermelding van de datum van inschrijving, een korte inhoudsopgave, de behandelende afdeling en de datum van de uitgaande brief. De inschrijvingsnummers werden vermeld op de stukken, waarop tevens de behandelende afdeling staat, die ook op de 'oude' dossieromslagen stonden. Zoals hiervoor al werd opgemerkt bestaat het archief voornamelijk uit stukken, die behandeld zijn door de afdelingen Algemeen Secretariaat en Juridische Zaken. Doordat de afdeling Voormalig Departement van Buitenlandse Zaken van het Departement van Binnenlandse Zaken de voornoemde agenda's ook na juni 1942 bleef bijhouden, krijgt men ook zicht op de in de jaren 1942-1945 gevoerde correspondentie. De bijbehorende stukken van die jaren ontbreken echter.

Naast de agenda's is er over de periode 1940-1942 een alfabetische kaartsysteem aangelegd op naam en onderwerp, met vermelding van de stuknummers, die op de 'oude' dossieromslagen stonden.

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

ik ben op zoek naar het volgende, archiefinventaris 2.05.84

627 Overlijdensakte van J.A.M.H. Pyls, met een geleidebrief van de
Nederlandse consul-generaal in Basel, 1940
\is het mogelijk hier van deze stukken een kopij te verkrijgen

mijn dank jos Linssen

wijnandsrade@hotmail.com

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in